Terug na bo

Baccalaureus Educationis in Intermediêre Fase (SAKO-nr. 97189)

Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe

Hierdie fase strek van graad 4 tot 7.  In hierdie fase word 'n werkswyse gevolg wat meer tegnies georiënteerd is.  Verder is die wyse waarop akademiese vaardighede bevorder word ook meer gespesialiseerd.  Die kennis waaraan leerders blootgestel word, word duidelik in hierdie fase omskryf.  Leerdissiplines in hierdie fase sluit tale, Wiskunde, Natuurwetenskappe en Sosiale Wetenskappe in.  Die onderwyser moet akademiese vaardighede se basiese beginsels in hierdie fase ontwikkel.  Daarom is die vakkennis van opvoedkundiges in die Intermediêre Fase meer uitgebreid.  Die behoefte aan onderwysers in hierdie fase is geweldig groot.


1. Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating
 • NKR-vlak: 7
 • Minimum tydperk: 4 jaar
 • Aros-toelatingspunt: 600
 • Toelating waglys: 570


2. Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van direkte kontaksessies en/of interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.


3. Koste per jaar

 • Aansoekfooi: R250.00
 • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2024)
 • Klasgeld: R46 950.00
 • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

 


4. Beskikbare kurrikulums

O213P Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%

5. Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

 • Universiteitstoelating
 • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E’s op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

Studente wat die Wiskunde en Natuurwetenskappe-kurrikulums (O210P en O212P) wil volg, moet vir Wiskunde SG 'n E-simbool behaal het.


6. Onderwyspraktyk

Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in skole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die skool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke Departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde skole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag skole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die skole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n skool geplaas.

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK232, PRAK332 en PRAK432. Studente sal bewys moet lewer dat hierdie sertifikate behaal is alvorens die module geslaag kan word.

PRAK122

Geen

PRAK232

ʼn Afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport

PRAK332

ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:      

 • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport;
 • ʼn kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite); en
 • ‘n erkende hulpverleningskursus soos Mind Moves Institute se leeropkikker-werkswinkels.

PRAK432

Noodhulpsertifikaat (vlak 1)


7. Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van akademiese jaar 2, 3 en 4 behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

ʼn Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie program geslaag het, insluitende RELS111, BYBK121, BYBK211, BYBK221, BYBK311, BYBK321 en BYBK411 of WBSL111, OTOB121, OTOB211, NTOB221 en NTOB311. Ten einde ’n onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.


8. Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

O210P en O211P   

70% of meer vir [(ENGT311 {modulepunt} + ENGT321 {modulepunt} +  ENGT411 {modulepunt} ) / 3 + ENGT421 {mondelingpunt} ]  / 2

O212P en O213P   

[Begripsassesseringpunt+Skryfassesseringspunt+Mondelingsassesseringspunt]/3 ≥ 70%.

 • Bogenoemde assesserings sal apart geskied van enige modules en sal afgeneem word aan die einde van die finale jaar.

9. Bepalings met betrekking tot voorwaardelike toelating

'n Student se studie kan na vier formele waarskuwings getermineer word indien die student 36 en meer krediete per semester nie slaag nie.


10. Kurrikulums


Kurrikulums

O213P Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe
O211P Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe (Eindig 2025)
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Fundamenteel
AFRL111 0 AFRL111 1 SEPE223 6
AKAG134 5 AKAG134 5
ENGR121 0 ENGR121 1
INRV113 6
Kern
DIDA113 12 ASSE213 12 LOND313 12 FILO413 12 ONBS123 12 NTOB222 6 KURS323 12 FILO421 12
OWRR113 12 OPVS213 12 NTOB312 6 INAV411 12 OPVS123 12 OPVS223 12 ONSA322 6 LOND422 12
WBSL112 6 OTOB212 6 OTOB122 6
Elektief
AFRO112 6 AFRO212 6 AFRO312 6 AFRO412 8 ENGT122 6 AFRO222 6 AFRO322 6 AFRO422 8
IWIS111 6 ENGT212 6 ENGT311 6 ENGT411 6 IEBW121 6 ENGT222 6 ENGT321 6 ENGT422 6
PRAK122 6 LVON212 6 LVON312 6 LVON412 8 LVON122 6 LVON222 6 LVON322 6 LVON422 8
WISO111 6 PRAK232 12 PRAK332 12 PRAK432 12 PRAK122 6 PRAK232 12 PRAK332 12 PRAK432 12
WTEG111 6 SWET212 6 SWET312 6 SWET412 8 SWET122 6 SWET222 6 SWET322 6 SWET422 8
Totaal
71 66 54 66 67 60 54 66
Kurrikulumtotaal
504
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Fundamenteel
AFRL111 0 AFRL111 1 SEPE221 12
AKAG112 4 ENGR121 1
ENGR121 0
INRV111 6
Kern
DIDA111 12 ASSE211 12 BYBK311 6 BYBK411 6 BYBK121 6 BYBK221 6 BYBK321 6 FILO421 12
ONSA111 12 BYBK211 6 LOND311 12 LOND411 12 ONBS121 12 OPVS221 12 FILO321 12 LOND421 12
RELS111 6 OPVS211 12 OOVO311 6 NAVT411 12 OPVS121 12 KURS321 12 NAVP421 12
SPED311 12
Elektief
AFRO111 8 AFRO211 8 AFRO311 8 AFRO411 8 ENGT121 6 AFRO221 8 AFRO321 8 AFRO421 8
IWIS111 6 ENGT211 6 ENGT311 6 ENGT411 6 IEBW121 6 ENGT221 6 ENGT321 6 ENGT421 6
PRAK122 6 LVON211 6 LVON311 6 LVON411 6 LVON121 6 LVON221 6 LVON321 6 LVON421 6
WISO111 6 PRAK232 12 PRAK332 12 PRAK432 12 PRAK122 6 PRAK232 12 PRAK332 12 PRAK432 12
WTEG111 6 SWET211 6 SWET311 6 SWET411 6 SWET121 6 SWET221 6 SWET321 6 SWET421 6
Totaal
72 68 74 68 62 68 68 74
Kurrikulumtotaal
554

Kwalifikasiemodulelys

O213P Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe
O211P Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe (Eindig 2025)
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O213P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFRO112 Afrikaans Huistaalonderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel Uitkomste
IWIS111 Elementêre Wiskunde vir Intermediêre Fase 5 6 Elektief Uitkomste
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
WISO111 Oriëntering tot Wiskunde-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
WTEG111 Oriëntering tot Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
ENGT122 English First Additional Language Teaching 1 5 6 Elektief Uitkomste
IEBW121 Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5 6 Elektief Uitkomste
LVON122 Lewensvaardighede-onderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
SWET122 Sosiale Wetenskappe-onderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 10 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
PRAK122 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
O213P Jaarvlak 1 totale krediete 138
O213P Jaarvlak 2
Eerste Semester
AFRO212 Afrikaans Huistaalonderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
ENGT212 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
LVON212 Lewensvaardighede-onderrig 2A 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
SWET212 Sosiale Wetenskappe-onderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
AFRO222 Afrikaans Huistaalonderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
ENGT222 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
LVON222 Lewensvaardighede-onderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel Uitkomste
SWET222 Sosiale Wetenskappe-onderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK122 Uitkomste
O213P Jaarvlak 2 totale krediete 126
O213P Jaarvlak 3
Eerste Semester
AFRO312 Afrikaans Huistaalonderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
ENGT311 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
LOND313 Leerondersteuning 3 6 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
LVON312 Lewensvaardighede-onderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
SWET312 Sosiale Wetenskappe-onderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
AFRO322 Afrikaans Huistaalonderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
ENGT321 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
LVON322 Lewensvaardighede-onderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
SWET322 Sosiale Wetenskappe-onderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK232 Uitkomste
O213P Jaarvlak 3 totale krediete 108
O213P Jaarvlak 4
Eerste Semester
AFRO412 Afrikaans Huistaalonderrig 4A 7 8 Elektief Uitkomste
ENGT411 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 4A 6 6 Elektief Uitkomste
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
LVON412 Lewensvaardighede-onderrig 4A 7 8 Elektief Uitkomste
SWET412 Sosiale Wetenskappe-onderrig 4A 7 8 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
AFRO422 Afrikaans Huistaalonderrig 4B 7 8 Elektief Uitkomste
ENGT422 English First Additional Language Teaching 4B 6 6 Elektief Uitkomste
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
LOND422 Leerderondersteuning 4 7 12 Kern Uitkomste
LVON422 Lewensvaardighede-onderrig 4B 7 8 Elektief Uitkomste
SWET422 Sosiale Wetenskappe-onderrig 4B 7 8 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 24 Elektief PRAK332 Uitkomste
O213P Jaarvlak 4 totale krediete 132
O213P O213P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O211P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFRO111 Afrikaans Huistaalonderrig 1 5 8 Elektief Uitkomste
AKAG112 Akademiese Geletterdheid 5 4 Fundamenteel Uitkomste
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel Uitkomste
IWIS111 Elementêre Wiskunde vir Intermediêre Fase 5 6 Elektief Uitkomste
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
ONSA111 Onderwys in Suid-Afrika 5 12 Kern Uitkomste
RELS111 Religiestudies 5 6 Kern Uitkomste
WISO111 Oriëntering tot Wiskunde-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
WTEG111 Oriëntering tot Natuurwetenskappe en Tegnologie-onderrig 5 6 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
BYBK121 Bybelkunde 1 5 6 Kern Uitkomste
ENGT121 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
IEBW121 Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 5 6 Elektief Uitkomste
LVON121 Lewensvaardighede-onderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
SWET121 Sosiale Wetenskappe-onderrig 1 5 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
PRAK122 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
O211P Jaarvlak 1 totale krediete 134
O211P Jaarvlak 2
Eerste Semester
AFRO211 Afrikaans Huistaalonderrig 2A 6 8 Elektief Uitkomste
ASSE211 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
BYBK211 Bybelkunde 2A 6 6 Kern Uitkomste
ENGT211 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
LVON211 Lewensvaardighede-onderrig 2A 5 6 Elektief Uitkomste
OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121 Uitkomste
SWET211 Sosiale Wetenskappe-onderrig 2A 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
AFRO221 Afrikaans Huistaalonderrig 2B 6 8 Elektief Uitkomste
BYBK221 Bybelkunde 2B 6 6 Kern Uitkomste
ENGT221 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
LVON221 Lewensvaardighede-onderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
SEPE221 Sepedi-kommunikasievlak 5 12 Fundamenteel Uitkomste
SWET221 Sosiale Wetenskappe-onderrig 2B 6 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK232 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK122 Uitkomste
O211P Jaarvlak 2 totale krediete 136
O211P Jaarvlak 3
Eerste Semester
AFRO311 Afrikaans Huistaalonderrig 3A 6 8 Elektief Uitkomste
BYBK311 Bybelkunde 3A 6 6 Kern Uitkomste
ENGT311 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
LOND311 Leerondersteuning 3 7 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
LVON311 Lewensvaardighede-onderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
OOVO311 Omgewingsopvoeding vir Volhoubare Ontwikkeling 6 6 Kern Uitkomste
SPED311 Sosiopedagogiek 6 12 Kern Uitkomste
SWET311 Sosiale Wetenskappe-onderrig 3A 6 6 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
AFRO321 Afrikaans Huistaalonderrig 3B 6 8 Elektief Uitkomste
BYBK321 Bybelkunde 3B 6 6 Kern Uitkomste
ENGT321 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
FILO321 Filosofie van die Opvoedkunde 3 7 12 Kern Uitkomste
KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
LVON321 Lewensvaardighede-onderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
SWET321 Sosiale Wetenskappe-onderrig 3B 6 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK332 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK232 Uitkomste
O211P Jaarvlak 3 totale krediete 142
O211P Jaarvlak 4
Eerste Semester
AFRO411 Afrikaans Huistaalonderrig 4A 7 8 Elektief Uitkomste
BYBK411 Bybelkunde 4 7 6 Kern Uitkomste
ENGT411 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 4A 6 6 Elektief Uitkomste
LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311, LOND313 Uitkomste
LVON411 Lewensvaardighede-onderrig 4A 7 6 Elektief Uitkomste
NAVT411 Navorsingsteorie 7 12 Kern Uitkomste
SWET411 Sosiale Wetenskappe-onderrig 4A 7 6 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
AFRO421 Afrikaans Huistaalonderrig 4B 7 8 Elektief Uitkomste
ENGT421 Engels Eerste Addisionele Taalonderrig 4B 7 6 Elektief Uitkomste
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411 Uitkomste
LVON421 Lewensvaardighede-onderrig 4B 7 6 Elektief Uitkomste
NAVP421 Navorsingsprojek 7 12 Kern NAVT411 Uitkomste
SWET421 Sosiale Wetenskappe-onderrig 4B 7 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK432 Onderwyspraktyk 4 7 24 Elektief PRAK332 Uitkomste
O211P Jaarvlak 4 totale krediete 142
O211P O211P totale krediete 554