Terug na bo

AFRO222 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente 

  • gedetailleerde kennis kan demonstreer van die onderrig van Luister en Praat as taalvaardigheid;
  • gedetailleerde kennis kan demonstreer van die Afrikaanse woordeskat en hoe om dit te onderrig;
  • gedetailleerde kennis kan demonstreer van woordvorming (morfologie) en die onderrig daarvan;
  • gedetailleerde kennis kan demonstreer van tradisionele verhale; en
  • die onderrig van prosa kan beplan.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate detailed knowledge of teaching Listening and Speaking as language skill;
  • demonstrate detailed knowledge of vocabulary in Afrikaans and how to teach it;
  • demonstrate detailed knowledge of word formation (morphology) and its teaching;
  • demonstrate detailed knowledge of traditional stories; and
  • plan the teaching of prose.