Terug na bo

OOVO311 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • kan debatteer oor die noodsaaklikheid van omgewingsopvoeding en opvoeding vir volhoubare ontwikkeling;
  • kennis en begrip kan demonstreer van omgewingsprobleme; en
  • die KABV-dokument en ander relevante beleide kan analiseer vir die suksesvolle implementering van opvoeding vir volhoubare ontwikkeling in die vakke wat onderrig word.

After completing this module, students should be able to

  • debate the relevance of environmental education and education for sustainable development;
  • demonstrate knowledge and understanding of environmental problems; and
  • analyse the CAPS document and other relevant policies to successfully implement education for sustainable development in the subjects being taught.