Kurrikulums


Diploma Graad R-onderrig

Onderrig in Graad R

Baccalaureus Educationis Grondslagfase-onderrig

Onderrig in Graad R tot Graad 3

Baccalaureus Educationis Intermediêrefase-onderrig

Lewensvaardighede en Sosiale Wetenskappe
Wiskunde en Natuurwetenskappe

Baccalaureus Educationis Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderrig

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe
Tale

Nagraadse Onderwyssertifikaat Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderrig

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Natuurwetenskappe
Tale