Terug na bo

Baccalaureus Educationis in Grondslagfase (SAKO-nr. 86167)

Die Grondslagfase strek van graad 0 tot graad 3.  Hier word daar gebou aan die kind se etiese, sosiale en fundamentele grondslag as onderwyser.  Om in hierdie fase te onderrig, moet jy 'n liefde hê om met jong kinders te werk en dit geniet om deur middel van 'n praktiese aanslag te onderrig.  Die onderwyser moet selfs in hierdie fase 'n kenner wees in die taal-, syfer- en lewensvaardighede-leefareas.  Geduld, kreatiwiteit en empatie is tipiese kenmerke van 'n Grondslagfase-onderwyser. 


1. Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating
 • NKR-vlak: 7
 • Minimum tydperk: 4 jaar
 • Aros-toelatingspunt: 600
 • Toelating waglys: 570


2. Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van direkte kontaksessies en/of interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.


3. Koste per jaar

 • Aansoekfooi: R250.00
 • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2024)
 • Klasgeld: R46 910.00
 • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

 


4. Beskikbare kurrikulums

O202P

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%

5. Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

 • Universiteitstoelating
 • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E’s op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

6. Onderwyspraktyk

Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in skole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die skool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke Departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde skole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag skole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die skole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n skool geplaas.

Volgens die vereistes van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding word daar aanbeveel dat studente gedurende hul opleiding van vier jaar praktiese ondervinding by ‘n verskeidenheid skole opdoen.

PRAK431 begin reeds met die aanvang van die eerste skoolkwartaal. Vierdejaarstudente wat PRAK431 moet neem, moet kennis neem dat hulle amptelik geregistreer moet wees alvorens hulle met Onderwyspraktyk 4 in die skool mag begin. Vir hierdie rede vind die amptelike registrasie van vierdejaars normaalweg plaas in die week voor die eerste skoolkwartaal in aanvang neem.

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK231, PRAK331 en PRAK431. Studente sal bewys moet lewer van hierdie sertifikate alvorens die module geslaag kan word.

PRAK121

Geen

PRAK231

ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:

 • ʼn afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike provinsiale liggaam) in ‘n skoolsport; en
 • 'n kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite)

PRAK331

ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:

 • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak ) in ‘n skoolsport; en
 • 'n kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite)

PRAK431

Noodhulpsertifikaat (vlak 1)


7. Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kredietdraende modules van die kurrikulum behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

'n Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie program geslaag het, insluitende RELS111, BYBK121, BYBK211, BYBK221, BYBK311, BYBK321 en BYBK411 of WBSL111, OTOB121, OTOB211, NTOB221 en NTOB311. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.


8. Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

70% of meer vir [ENGL221 + ONAT321] / 2 


9. Bepalings met betrekking tot voorwaardelike toelating

'n Student se studie kan na vier formele waarskuwings getermineer word indien die student 36 en meer krediete per semester nie slaag nie.


10. Kurrikulums


Kurrikulums

O202P
O200P (Eindig 2024)
O201P (Eindig 2024)
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Fundamenteel
AFRI111 12 INAV411 12 AFRL111 1 ENGL221 12
AFRL111 0 AKAG134 5 SEPE223 6
AKAG134 5 ENGR121 1
ENGR121 0
INRV113 6
Kern
DIDA113 12 ASSE213 12 LOND313 12 FILO413 12 ONBS123 12 NTOB222 6 KURS323 12 FILO421 12
OWRR113 12 OPVS213 12 NTOB312 6 LOND411 12 OPVS123 12 OPVS223 12 ONSA322 6 LOND421 12
WBSL112 6 OTOB212 6 OTOB122 6
Elektief
ONHT111 12 ONHT212 12 EWIS311 12 ONLV411 12 ONRI121 12 ONLV222 6 ONAT322 12 ONLV421 6
PRAK121 6 ONWS211 12 ONHT311 12 PRAK431 12 ONWS121 12 ONLV223 6 ONHT321 6 PRAK431 24
PRAK231 12 ONWS312 12 PRAK121 6 PRAK231 12 ONLV321 6 ROBO421 6
PRAK331 12 PRAK331 12
Totaal
71 66 66 60 67 60 54 60
Kurrikulumtotaal
504
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Fundamenteel
AFRL111 0 AFRI121 12 ENGL221 12 SEPE321 12
AKAG112 4 AFRL111 1
ENGR121 0 ENGR121 1
INRV111 6
Kern
DIDA111 12 ASSE211 12 BYBK311 6 BYBK411 6 BYBK121 6 BYBK221 6 BYBK321 6 FILO421 12
EWIS111 12 BYBK211 6 LOND311 12 LOND411 12 ONBS121 12 OPVS221 12 FILO321 12 LOND421 12
ONSA111 12 OPVS211 12 SPED311 12 NAVT411 12 OPVS121 12 KURS321 12 NAVP421 12
RELS111 6
Elektief
ONHT111 12 ONHT211 12 ONLV311 12 ONLV411 12 ONWS121 12 ONHT221 12 ONAT321 12 PRAK431 24
PRAK121 6 ONWS211 12 ONWS311 12 PRAK431 12 PRAK121 6 ONLV222 6 PRAK331 12
PRAK231 12 PRAK331 12 ONLV223 6
PRAK231 12
Totaal
70 66 66 54 62 66 66 60
Kurrikulumtotaal
510
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Fundamenteel
AFRL111 0 AFRI121 12 ENGL221 12
AKAG112 4 AFRL111 1
ENGR121 0 ENGR121 1
INRV111 6
Kern
DIDA111 12 BYBK211 6 ASSE211 12 BYBK311 6 BYBK121 6 BYBK221 6 BYBK321 6
ONSA111 12 EWIS111 12 SPED311 12 LOND311 12 ONBS121 12 OPVS221 12 FILO321 12
RELS111 6 OPVS211 12 OPVS121 12 KURS321 12
Elektief
ONHT111 12 ONHT211 12 ONWS311 12 ONWS121 12 ONHT221 12 PRAK231 12
PRAK121 6 ONWS211 12 PRAK231 12 PRAK121 6 ONLV222 6
ONLV223 6
Totaal
40 48 48 42 44 36 36 42
Kurrikulumtotaal
336

Kwalifikasiemodulelys

O202P
O200P (Eindig 2024)
O201P (Eindig 2024)
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O202P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFRI111 Afrikaans 5 12 Fundamenteel Uitkomste
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel Uitkomste
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
ONHT111 Onderrig van Huistaal 1 5 12 Elektief Uitkomste
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
Tweede Semester
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
ONRI121 Onderrig in Graad R 5 12 Elektief Uitkomste
ONWS121 Onderrig van Wiskunde 1 5 12 Elektief Uitkomste
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 10 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
PRAK121 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
O202P Jaarvlak 1 totale krediete 138
O202P Jaarvlak 2
Eerste Semester
ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
ONHT212 Onderrig van Huistaal 2 6 12 Elektief Uitkomste
ONWS211 Onderrig van Wiskunde 2 6 12 Elektief Uitkomste
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern Uitkomste
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
Tweede Semester
ENGL221 Engels 6 12 Fundamenteel Uitkomste
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
ONLV222 Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
ONLV223 Onderrig van Lewensvaardighede: Uitvoerende Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern Uitkomste
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel Uitkomste
Jaarkursus
PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 Uitkomste
O202P Jaarvlak 2 totale krediete 126
O202P Jaarvlak 3
Eerste Semester
EWIS311 Elementêre Wiskunde 5 12 Elektief Uitkomste
LOND313 Leerondersteuning 3 6 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
ONHT311 Onderrig van Huistaal 3A 7 12 Elektief Uitkomste
ONWS312 Onderrig van Wiskunde 3 6 12 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
ONAT322 Onderrig van 'n Addisionele Taal 6 12 Elektief ONHT111, ONHT212, ONHT311 Uitkomste
ONHT321 Onderrig van Huistaal 3B 7 6 Elektief Uitkomste
ONLV321 Onderrig van Lewensvaardighede: Liggaamlike Opvoeding 6 6 Elektief Uitkomste
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
Jaarkursus
PRAK331 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK231 ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT211, ONHT221, ONHT311, , ONLV321 Uitkomste
O202P Jaarvlak 3 totale krediete 120
O202P Jaarvlak 4
Eerste Semester
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311, LOND313 Uitkomste
ONLV411 Onderrig van Lewensvaardighede: Aanvangskennis 7 12 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411 Uitkomste
ONLV421 Onderrig van Lewensvaardighede 4 6 6 Elektief Uitkomste
ROBO421 Robotika en Kodering 6 6 Elektief Uitkomste
Jaarkursus
PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 36 Elektief PRAK331 ONAT321, ONWS311, ONLV311, ONLV411, , ONLV321, ONHT321, ONHT311 Uitkomste
O202P Jaarvlak 4 totale krediete 120
O202P O202P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O200P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AKAG112 Akademiese Geletterdheid 5 4 Fundamenteel Uitkomste
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
EWIS111 Elementêre Wiskunde 5 12 Kern Uitkomste
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel Uitkomste
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
ONHT111 Onderrig van Huistaal 1 5 12 Elektief Uitkomste
ONSA111 Onderwys in Suid-Afrika 5 12 Kern Uitkomste
RELS111 Religiestudies 5 6 Kern Uitkomste
Tweede Semester
AFRI121 Afrikaans 5 12 Fundamenteel Uitkomste
BYBK121 Bybelkunde 1 5 6 Kern Uitkomste
ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
ONWS121 Onderrig van Wiskunde 1 5 12 Elektief Uitkomste
OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
PRAK121 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
O200P Jaarvlak 1 totale krediete 132
O200P Jaarvlak 2
Eerste Semester
ASSE211 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
BYBK211 Bybelkunde 2A 6 6 Kern Uitkomste
ONHT211 Onderrig van Huistaal 2A 6 12 Elektief Uitkomste
ONWS211 Onderrig van Wiskunde 2 6 12 Elektief Uitkomste
OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121 Uitkomste
Tweede Semester
BYBK221 Bybelkunde 2B 6 6 Kern Uitkomste
ENGL221 Engels 6 12 Fundamenteel Uitkomste
ONHT221 Onderrig van Huistaal 2B 6 12 Elektief Uitkomste
ONLV222 Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
ONLV223 Onderrig van Lewensvaardighede: Uitvoerende Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
Jaarkursus
PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 Uitkomste
O200P Jaarvlak 2 totale krediete 132
O200P Jaarvlak 3
Eerste Semester
BYBK311 Bybelkunde 3A 6 6 Kern Uitkomste
LOND311 Leerondersteuning 3 7 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
ONLV311 Onderrig van Lewensvaardighede: Persoonlike en Sosiale Welsyn en Liggaamlike Opvoeding, Gesondheid en Veiligheid 6 12 Elektief Uitkomste
ONWS311 Onderrig van Wiskunde 3A 7 12 Elektief Uitkomste
SPED311 Sosiopedagogiek 6 12 Kern Uitkomste
Tweede Semester
BYBK321 Bybelkunde 3B 6 6 Kern Uitkomste
FILO321 Filosofie van die Opvoedkunde 3 7 12 Kern Uitkomste
KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
ONAT321 Onderrig van 'n Addisionele Taal 7 12 Elektief ONHT111, ONHT211, ONHT221 Uitkomste
SEPE321 Sepedi-kommunikasievlak 5 12 Fundamenteel Uitkomste
Jaarkursus
PRAK331 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK231 ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT211, ONHT221, ONHT311, , ONLV321 Uitkomste
O200P Jaarvlak 3 totale krediete 132
O200P Jaarvlak 4
Eerste Semester
BYBK411 Bybelkunde 4 7 6 Kern Uitkomste
LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311, LOND313 Uitkomste
NAVT411 Navorsingsteorie 7 12 Kern Uitkomste
ONLV411 Onderrig van Lewensvaardighede: Aanvangskennis 7 12 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411 Uitkomste
NAVP421 Navorsingsprojek 7 12 Kern NAVT411 Uitkomste
Jaarkursus
PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 36 Elektief PRAK331 ONAT321, ONWS311, ONLV311, ONLV411, , ONLV321, ONHT321, ONHT311 Uitkomste
O200P Jaarvlak 4 totale krediete 114
O200P O200P totale krediete 510
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
O201P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AKAG112 Akademiese Geletterdheid 5 4 Fundamenteel Uitkomste
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel Uitkomste
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
ONSA111 Onderwys in Suid-Afrika 5 12 Kern Uitkomste
RELS111 Religiestudies 5 6 Kern Uitkomste
Tweede Semester
AFRI121 Afrikaans 5 12 Fundamenteel Uitkomste
BYBK121 Bybelkunde 1 5 6 Kern Uitkomste
ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
O201P Jaarvlak 1 totale krediete 84
O201P Jaarvlak 2
Eerste Semester
BYBK211 Bybelkunde 2A 6 6 Kern Uitkomste
EWIS111 Elementêre Wiskunde 5 12 Kern Uitkomste
ONHT111 Onderrig van Huistaal 1 5 12 Elektief Uitkomste
OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121 Uitkomste
Tweede Semester
BYBK221 Bybelkunde 2B 6 6 Kern Uitkomste
ONWS121 Onderrig van Wiskunde 1 5 12 Elektief Uitkomste
OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
Jaarkursus
PRAK121 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
O201P Jaarvlak 2 totale krediete 84
O201P Jaarvlak 3
Eerste Semester
ASSE211 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
ONHT211 Onderrig van Huistaal 2A 6 12 Elektief Uitkomste
ONWS211 Onderrig van Wiskunde 2 6 12 Elektief Uitkomste
SPED311 Sosiopedagogiek 6 12 Kern Uitkomste
Tweede Semester
ENGL221 Engels 6 12 Fundamenteel Uitkomste
ONHT221 Onderrig van Huistaal 2B 6 12 Elektief Uitkomste
ONLV222 Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
ONLV223 Onderrig van Lewensvaardighede: Uitvoerende Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
O201P Jaarvlak 3 totale krediete 84
O201P Jaarvlak 4
Eerste Semester
BYBK311 Bybelkunde 3A 6 6 Kern Uitkomste
LOND311 Leerondersteuning 3 7 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
ONWS311 Onderrig van Wiskunde 3A 7 12 Elektief Uitkomste
Tweede Semester
BYBK321 Bybelkunde 3B 6 6 Kern Uitkomste
FILO321 Filosofie van die Opvoedkunde 3 7 12 Kern Uitkomste
KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
Jaarkursus
PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 Uitkomste
O201P Jaarvlak 4 totale krediete 84
O201P O201P totale krediete 336