Terug na bo

BEd in Grondslagfase-onderrig (SAKO-nr. 86167)

Die Grondslagfase strek van graad 0 tot graad 3.  Hier word daar gebou aan die kind se etiese, sosiale en fundamentele grondslag as onderwyser.  Om in hierdie fase te onderrig, moet jy 'n liefde hê om met jong kinders te werk en dit geniet om deur middel van 'n praktiese aanslag te onderrig.  Die onderwyser moet selfs in hierdie fase 'n kenner wees in die taal-, syfer- en lewensvaardighede-leefareas.  Geduld, kreatiwiteit en empatie is tipiese kenmerke van 'n Grondslagfase-onderwyser.  

Koste per jaar

 • Aansoekfooi:  R250
 • Registrasie:  R3 500 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2023).
 • Klasgeld:  R 46 910 (eerste deposito ingesluit).
 • Handboeke:  ongeveer R7 000.

1. Kwalifikasie-inligting

Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met diplomatoelating
NKR-vlak: 7
Minimum tydperk: 4 jaar
Aros-toelatingspunt: 600
Toelating waglys: 600

2. Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van direkte kontaksessies en/of interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

3. Koste per jaar

 • Aansoekfooi: R250.00
 • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2023)
 • Klasgeld: R46 910.00
 • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

4. Beskikbare kurrikulums

O202P

Spesifieke voorvereistes

Afrikaans Huistaal 50%
Engels Eerste Addisionele Taal 50%

5. Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

 • Universiteitstoelating
 • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E’s op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

6. Onderwyspraktyk

Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in skole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die skool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke Departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde skole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag skole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die skole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n skool geplaas.

Volgens die vereistes van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding word daar aanbeveel dat studente gedurende hul opleiding van vier jaar praktiese ondervinding by ‘n verskeidenheid skole opdoen.

PRAK431 begin reeds met die aanvang van die eerste skoolkwartaal. Vierdejaarstudente wat PRAK431 moet neem, moet kennis neem dat hulle amptelik geregistreer moet wees alvorens hulle met Onderwyspraktyk 4 in die skool mag begin. Vir hierdie rede vind die amptelike registrasie van vierdejaars normaalweg plaas in die week voor die eerste skoolkwartaal in aanvang neem.

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK231, PRAK331 en PRAK431. Studente sal bewys moet lewer van hierdie sertifikate alvorens die module geslaag kan word.

PRAK121

Geen

PRAK231

ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:

 • ʼn afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike provinsiale liggaam) in ‘n skoolsport; en
 • 'n kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite)

PRAK331

ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:

 • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak ) in ‘n skoolsport; en
 • 'n kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite)

PRAK431

Noodhulpsertifikaat (vlak 1)


7. Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kredietdraende modules van die kurrikulum behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

'n Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie program geslaag het, insluitende RELS111, BYBK121, BYBK211, BYBK221, BYBK311, BYBK321 en BYBK411 of WBSL111, OTOB121, OTOB211, NTOB221 en NTOB311. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.


8. Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

70% of meer vir [ENGL221 + ONAT321] / 2 


9. Bepalings met betrekking tot voorwaardelike toelating

Kandidate wat in besit is van 'n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) en nie oor universiteitstoelating beskik nie, word outomaties vir twee brugmodules geregistreer. Die brugmodules is KRIT (Kritiese Denke en Probleemoplossing) en LEER (Leer- en Lewensstrategieë) en word in die eerste semester van die eerste jaar saam met die BEd-kurrikulum gevolg.  

 • Indien 'n student wat die brugmodules neem, een of beide van hierdie modules nie in die eerste semester van die eerste jaar slaag nie, is daar 'n finale geleentheid daartoe gedurende die eerste semester van die tweede jaar. Sou 'n student enige van die brugmodules daarna steeds nie slaag nie, sal die student se studies getermineer word aangesien dit die voorwaarde vir toelating was.
 • Aros doen by Universities SA (USAf) aansoek vir voorwaardelike toelating vir studente wat nie oor universiteitstoelating beskik nie. Hierdie aansoek word in April ingedien nadat die student vir die eerste jaar geregistreer is.

 • Sodra studente die volle eerste studiejaar suksesvol voltooi het, insluitend die twee brugmodules, word daar by USAf aansoek gedoen vir universiteitstoelating.

 • Studente is verantwoordelik vir die aansoekkostes by USAf wat teen die student se rekening gehef sal word. Hierdie kostes is 'n eenmalige koste tensy die vereistes nie binne die gestelde spertydperk nagekom is nie.
 • Neem kennis dat USAf nie dokumente (identiteitsdokumente en matrieksertifikate) aanvaar wat deur die SAPD of die Poskantoor gesertifiseer is nie. Studente moet asseblief kennis neem dat beëdiging van die dokumente vir USAf-doeleindes by 'n notaris gedoen moet word, anders word dit nie deur USAf aanvaar nie.  'n Notaris is 'n prokureur wat 'n verdere eksamen gesryf het en 'n aanvullende kwalifikasie verwerf het.   Neem kennis dat sertifisering gratis is.  Indien Aros dus nie nou korrekte gesertifiseerde dokumente vir USAf-doeleindes ontvang het nie, sal Akademiese Administrasie u volgende jaar kontak wanneer daar by USAf aansoek gedoen moet word.

'n Student se studie kan na vier formele waarskuwings getermineer word indien die student 36 en meer krediete per semester nie slaag nie.

10. Kurrikulums en voorvereistes


Kurrikulums

O202P
O200P (Eindig 2024)
O201P (Eindig 2024)
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Fundamenteel
AFRI111 12 AFRL111 0 ENGL221 12
AFRL111 0 AKAG133 5 SEPE222 6
AKAG133 5 ENGR121 0
ENGR121 0
INRV111 6
Kern
DIDA111 12 ASSE211 12 LOND313 12 FILO413 12 ONBS121 12 NTOB221 6 KURS321 12 FILO421 12
OWRR111 12 OPVS211 12 NTOB311 6 INAV411 12 OPVS121 12 OPVS221 12 ONSA321 6 LOND421 12
WBSL111 6 OTOB211 6 LOND411 12 OTOB121 6
Elektief
ONHT111 12 ONHT212 12 EWIS311 12 ONLV411 12 ONRI121 12 ONLV222 6 ONAT322 12 ONLV421 6
ONWS211 12 ONHT311 12 PRAK431 12 ONWS121 12 ONLV223 6 ONHT321 6 PRAK431 24
PRAK231 12 PRAK331 12 PRAK121 12 PRAK231 12 ONLV321 6 ROBO421 6
ONWS321 12
PRAK331 12
Brug
KRIT111 0
LEER113 0
Totaal
65 66 54 60 71 60 66 60
Kurrikulumtotaal
502
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Fundamenteel
AFRL111 0 AFRI121 12 ENGL221 12 SEPE321 12
AKAG112 4 AFRL111 0
ENGR121 0 ENGR121 0
INRV111 6
Kern
DIDA111 12 ASSE211 12 BYBK311 6 BYBK411 6 BYBK121 6 BYBK221 6 BYBK321 6 FILO421 12
EWIS111 12 BYBK211 6 LOND311 12 LOND411 12 ONBS121 12 OPVS221 12 FILO321 12 LOND421 12
ONSA111 12 OPVS211 12 SPED311 12 NAVT411 12 OPVS121 12 KURS321 12 NAVP421 12
RELS111 6
Elektief
ONHT111 12 ONHT211 12 ONLV311 12 ONLV411 12 ONWS121 12 ONHT221 12 ONAT321 12 PRAK431 24
ONWS211 12 ONWS311 12 PRAK431 12 PRAK121 12 ONLV222 6 PRAK331 12
PRAK231 12 PRAK331 12 ONLV223 6
PRAK231 12
Brug
KRIT111 0
LEER113 0
Totaal
64 66 66 54 66 66 66 60
Kurrikulumtotaal
508
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Fundamenteel
AFRL111 0 AFRI121 12 ENGL221 12
AKAG112 4 AFRL111 0
ENGR121 0 ENGR121 0
INRV111 6
Kern
DIDA111 12 BYBK211 6 ASSE211 12 BYBK311 6 BYBK121 6 BYBK221 6 BYBK321 6
ONSA111 12 EWIS111 12 SPED311 12 LOND311 12 ONBS121 12 OPVS221 12 FILO321 12
RELS111 6 OPVS211 12 OPVS121 12 KURS321 12
Elektief
ONHT111 12 ONHT211 12 ONWS311 12 ONWS121 12 ONHT221 12 PRAK231 12
ONWS211 12 PRAK231 12 PRAK121 12 ONLV222 6
ONLV223 6
Brug
KRIT111 0
LEER113 0
Totaal
40 42 48 42 42 42 36 42
Kurrikulumtotaal
334

Kwalifikasiemodulelys

O202P
O200P (Eindig 2024)
O201P (Eindig 2024)
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O202P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFRI111 Afrikaans 5 12 Fundamenteel
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug
ONHT111 Onderrig van Huistaal 1 5 12 Elektief
OWRR111 Onderwysreg 5 12 Kern
WBSL111 Wêreldbeskouingsleer 1A 5 6 Kern
Tweede Semester
ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern
ONRI121 Onderrig in Graad R 5 12 Elektief
ONWS121 Onderrig van Wiskunde 1 5 12 Elektief
OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern
OTOB121 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
PRAK121 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel
AKAG133 Akademiese Geletterdheid 5 10 Fundamenteel
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel
O202P Jaarvlak 1 totale krediete 138
O202P Jaarvlak 2
Eerste Semester
ASSE211 Assessering 6 12 Kern
ONHT212 Onderrig van Huistaal 2 6 12 Elektief
ONWS211 Onderrig van Wiskunde 2 6 12 Elektief ONWS121
OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121
OTOB211 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
Tweede Semester
ENGL221 Engels 6 12 Fundamenteel
NTOB221 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
ONLV222 Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns 6 6 Elektief
ONLV223 Onderrig van Lewensvaardighede: Uitvoerende Kuns 6 6 Elektief
OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211
SEPE222 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel
Jaarkursus
PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121
O202P Jaarvlak 2 totale krediete 126
O202P Jaarvlak 3
Eerste Semester
EWIS311 Elementêre Wiskunde 5 12 Elektief
LOND313 Leerondersteuning 3 6 12 Kern OPVS121, OPVS211, OPVS221
NTOB311 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
ONHT311 Onderrig van Huistaal 3A 7 12 Elektief
Tweede Semester
KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern
ONAT322 Onderrig van 'n Addisionele Taal 6 12 Elektief ONHT111, ONHT212, ONHT311
ONHT321 Onderrig van Huistaal 3B 7 6 Elektief
ONLV321 Onderrig van Lewensvaardighede: Liggaamlike Opvoeding 6 6 Elektief
ONSA321 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern
ONWS321 Onderrig van Wiskunde 3B 7 12 Elektief ONWS211
Jaarkursus
PRAK331 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK231 ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT211, ONHT221, ONHT311, ONWS321, ONLV321
O202P Jaarvlak 3 totale krediete 120
O202P Jaarvlak 4
Eerste Semester
FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern
INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern
LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311
ONLV411 Onderrig van Lewensvaardighede: Aanvangskennis 7 12 Elektief
Tweede Semester
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern
LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411
ONLV421 Onderrig van Lewensvaardighede 4 6 6 Elektief
ROBO421 Robotika en Kodering 6 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 36 Elektief PRAK331 ONAT321, ONWS311, ONLV311, ONLV411, ONWS321, ONLV321, ONHT321, ONHT311
O202P Jaarvlak 4 totale krediete 120
O202P O202P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O200P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AKAG112 Akademiese Geletterdheid 5 4 Fundamenteel
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern
EWIS111 Elementêre Wiskunde 5 12 Kern
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug
ONHT111 Onderrig van Huistaal 1 5 12 Elektief
ONSA111 Onderwys in Suid-Afrika 5 12 Kern
RELS111 Religiestudies 5 6 Kern
Tweede Semester
AFRI121 Afrikaans 5 12 Fundamenteel
BYBK121 Bybelkunde 1 5 6 Kern
ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern
ONWS121 Onderrig van Wiskunde 1 5 12 Elektief
OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern
PRAK121 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel
O200P Jaarvlak 1 totale krediete 132
O200P Jaarvlak 2
Eerste Semester
ASSE211 Assessering 6 12 Kern
BYBK211 Bybelkunde 2A 6 6 Kern
ONHT211 Onderrig van Huistaal 2A 6 12 Elektief
ONWS211 Onderrig van Wiskunde 2 6 12 Elektief ONWS121
OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121
Tweede Semester
BYBK221 Bybelkunde 2B 6 6 Kern
ENGL221 Engels 6 12 Fundamenteel
ONHT221 Onderrig van Huistaal 2B 6 12 Elektief
ONLV222 Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns 6 6 Elektief
ONLV223 Onderrig van Lewensvaardighede: Uitvoerende Kuns 6 6 Elektief
OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211
Jaarkursus
PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121
O200P Jaarvlak 2 totale krediete 132
O200P Jaarvlak 3
Eerste Semester
BYBK311 Bybelkunde 3A 6 6 Kern
LOND311 Leerondersteuning 3 7 12 Kern OPVS121, OPVS211
ONLV311 Onderrig van Lewensvaardighede: Persoonlike en Sosiale Welsyn en Liggaamlike Opvoeding, Gesondheid en Veiligheid 6 12 Elektief
ONWS311 Onderrig van Wiskunde 3A 7 12 Elektief ONWS211
SPED311 Sosiopedagogiek 6 12 Kern
Tweede Semester
BYBK321 Bybelkunde 3B 6 6 Kern
FILO321 Filosofie van die Opvoedkunde 3 7 12 Kern
KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern
ONAT321 Onderrig van 'n Addisionele Taal 7 12 Elektief ONHT111, ONHT211, ONHT221
SEPE321 Sepedi-kommunikasievlak 5 12 Fundamenteel
Jaarkursus
PRAK331 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK231 ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT211, ONHT221, ONHT311, ONWS321, ONLV321
O200P Jaarvlak 3 totale krediete 132
O200P Jaarvlak 4
Eerste Semester
BYBK411 Bybelkunde 4 7 6 Kern
LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311
NAVT411 Navorsingsteorie 7 12 Kern
ONLV411 Onderrig van Lewensvaardighede: Aanvangskennis 7 12 Elektief
Tweede Semester
FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern
LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411
NAVP421 Navorsingsprojek 7 12 Kern NAVT411
Jaarkursus
PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 36 Elektief PRAK331 ONAT321, ONWS311, ONLV311, ONLV411, ONWS321, ONLV321, ONHT321, ONHT311
O200P Jaarvlak 4 totale krediete 114
O200P O200P totale krediete 510
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O201P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AKAG112 Akademiese Geletterdheid 5 4 Fundamenteel
DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern
INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel
KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug
LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug
ONSA111 Onderwys in Suid-Afrika 5 12 Kern
RELS111 Religiestudies 5 6 Kern
Tweede Semester
AFRI121 Afrikaans 5 12 Fundamenteel
BYBK121 Bybelkunde 1 5 6 Kern
ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern
OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel
O201P Jaarvlak 1 totale krediete 84
O201P Jaarvlak 2
Eerste Semester
BYBK211 Bybelkunde 2A 6 6 Kern
EWIS111 Elementêre Wiskunde 5 12 Kern
ONHT111 Onderrig van Huistaal 1 5 12 Elektief
OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121
Tweede Semester
BYBK221 Bybelkunde 2B 6 6 Kern
ONWS121 Onderrig van Wiskunde 1 5 12 Elektief
OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211
PRAK121 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief
O201P Jaarvlak 2 totale krediete 84
O201P Jaarvlak 3
Eerste Semester
ASSE211 Assessering 6 12 Kern
ONHT211 Onderrig van Huistaal 2A 6 12 Elektief
ONWS211 Onderrig van Wiskunde 2 6 12 Elektief ONWS121
SPED311 Sosiopedagogiek 6 12 Kern
Tweede Semester
ENGL221 Engels 6 12 Fundamenteel
ONHT221 Onderrig van Huistaal 2B 6 12 Elektief
ONLV222 Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns 6 6 Elektief
ONLV223 Onderrig van Lewensvaardighede: Uitvoerende Kuns 6 6 Elektief
O201P Jaarvlak 3 totale krediete 84
O201P Jaarvlak 4
Eerste Semester
BYBK311 Bybelkunde 3A 6 6 Kern
LOND311 Leerondersteuning 3 7 12 Kern OPVS121, OPVS211
ONWS311 Onderrig van Wiskunde 3A 7 12 Elektief ONWS211
Tweede Semester
BYBK321 Bybelkunde 3B 6 6 Kern
FILO321 Filosofie van die Opvoedkunde 3 7 12 Kern
KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern
Jaarkursus
PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121
O201P Jaarvlak 4 totale krediete 84
O201P O201P totale krediete 336