Terug na bo


1. Baccalaureus Educationis in Grondslagfase (SAKO-nr. 86167)

Die Grondslagfase strek van graad 0 tot graad 3.  Hier word daar gebou aan die kind se etiese, sosiale en fundamentele grondslag as onderwyser.  Om in hierdie fase te onderrig, moet jy 'n liefde hê om met jong kinders te werk en dit geniet om deur middel van 'n praktiese aanslag te onderrig.  Die onderwyser moet selfs in hierdie fase 'n kenner in die taal-, syfer- en lewensvaardighede-leefareas wees.  Geduld, kreatiwiteit en empatie is tipiese kenmerke van 'n Grondslagfase-onderwyser. 

Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating
 • NKR-vlak: 7
 • Minimum tydperk: 4 jaar
 • Aros-toelatingspunt: 600
 • Toelating waglys: 570
 • Metode van aanbieding

  Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.

  Koste per jaar

  • Aansoekfooi: R250.00
  • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2025)
  • Klasgeld: R47 420.00
  • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

  Beskikbare kurrikulums

  O202P

  Spesifieke voorvereistes

  Afrikaans Huistaal 50%
  Engels Eerste Addisionele Taal 50%

  Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

  • Universiteitstoelating
  • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E’s op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

  Onderwyspraktyk

  Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in skole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die skool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde skole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag skole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die skole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n skool geplaas.

  Volgens die vereistes van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding word daar aanbeveel dat studente gedurende hul opleiding van vier jaar praktiese ondervinding by ‘n verskeidenheid skole opdoen.

  PRAK431 begin reeds met die aanvang van die eerste skoolkwartaal. Vierdejaarstudente wat PRAK431 moet neem, moet kennis neem dat hulle amptelik geregistreer moet wees alvorens hulle met Onderwyspraktyk 4 in die skool mag begin. Vir hierdie rede vind die amptelike registrasie van vierdejaars normaalweg plaas in die week voor die eerste skoolkwartaal in aanvang neem.

  Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK231, PRAK331 en PRAK431. Studente sal bewys moet lewer van hierdie sertifikate alvorens die module geslaag kan word.

  PRAK121

  Geen

  PRAK231

  ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:

  • ʼn afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike provinsiale liggaam) in ‘n skoolsport; en
  • 'n kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite)

  PRAK331

  ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:

  • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak ) in ‘n skoolsport; en
  • 'n kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite)

  PRAK431

  Noodhulpsertifikaat (vlak 1)

  Kwalifikasie met onderskeiding

  ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kredietdraende modules van die kurrikulum behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

  'n Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie program geslaag het, insluitende RELS111, BYBK121, BYBK211, BYBK221, BYBK311, BYBK321 en BYBK411 of WBSL111, OTOB121, OTOB211, NTOB221 en NTOB311. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal.

  Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

  70% of meer vir [ENGL221 + ONAT321] / 2 

  Kurrikulums

  Kurrikulummodulelys

  O202P
  O200P (Eindig 2024)
  O201P (Eindig 2024)
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O202P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
  ONHT111 Onderrig van Huistaal 1 5 12 Elektief Uitkomste
  OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern Uitkomste
  WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 5 6 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFRI111 Afrikaans 5 12 Fundamenteel Uitkomste
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG134 Akademiese Geletterdheid 5 5 Fundamenteel Uitkomste
  DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
  ONWS121 Onderrig van Wiskunde 1 5 12 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK121 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONRI121 Onderrig in Graad R 5 12 Elektief Uitkomste
  OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  O202P Jaarvlak 1 totale krediete 138
  O202P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  ASSE213 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  ONHT212 Onderrig van Huistaal 2 6 12 Elektief Uitkomste
  ONLV223 Onderrig van Lewensvaardighede: Uitvoerende Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ONLV222 Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
  OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern OPVS123 Uitkomste
  OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 Uitkomste
  Derde kwartaal
  ENGL221 Engels 6 12 Fundamenteel Uitkomste
  NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONWS211 Onderrig van Wiskunde 2 6 12 Elektief Uitkomste
  OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS123, OPVS213 Uitkomste
  SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 3 Fundamenteel Uitkomste
  O202P Jaarvlak 2 totale krediete 126
  O202P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  EWIS311 Elementêre Wiskunde 5 12 Elektief Uitkomste
  NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern Uitkomste
  ONWS312 Onderrig van Wiskunde 3 6 12 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  LOND313 Leerondersteuning 3 6 12 Kern OPVS121, OPVS211, OPVS123, OPVS213, OPVS223 Uitkomste
  ONHT311 Onderrig van Huistaal 3A 7 12 Elektief Uitkomste
  PRAK331 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK231 ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT311, ONLV321, ONWS312 Uitkomste
  Derde kwartaal
  KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  ONHT321 Onderrig van Huistaal 3B 7 6 Elektief Uitkomste
  PRAK331 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK231 ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT311, ONLV321, ONWS312 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONAT322 Onderrig van 'n Addisionele Taal 6 12 Elektief ONHT111, ONHT212, ONHT311 Uitkomste
  ONLV321 Onderrig van Lewensvaardighede: Liggaamlike Opvoeding 6 6 Elektief Uitkomste
  ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern Uitkomste
  O202P Jaarvlak 3 totale krediete 120
  O202P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde 7 12 Kern Uitkomste
  INAV411 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern Uitkomste
  PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK331 ONLV411, ONLV321, ONHT321, ONHT311, ONWS312, ONAT322 Uitkomste
  Tweede kwartaal
  LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311, LOND313 Uitkomste
  ONLV411 Onderrig van Lewensvaardighede: Aanvangskennis 7 12 Elektief Uitkomste
  PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK331 ONLV411, ONLV321, ONHT321, ONHT311, ONWS312, ONAT322 Uitkomste
  Derde kwartaal
  LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411 Uitkomste
  PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK331 ONLV411, ONLV321, ONHT321, ONHT311, ONWS312, ONAT322 Uitkomste
  ROBO421 Robotika en Kodering 6 6 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  ONLV421 Onderrig van Lewensvaardighede 4 6 6 Elektief Uitkomste
  O202P Jaarvlak 4 totale krediete 120
  O202P O202P totale krediete 504
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O200P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG112 Akademiese Geletterdheid 5 4 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  EWIS111 Elementêre Wiskunde 5 12 Kern Uitkomste
  INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel Uitkomste
  KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
  ONHT111 Onderrig van Huistaal 1 5 12 Elektief Uitkomste
  ONSA111 Onderwys in Suid-Afrika 5 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFRI121 Afrikaans 5 12 Fundamenteel Uitkomste
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
  ONWS121 Onderrig van Wiskunde 1 5 12 Elektief Uitkomste
  RELS111 Religiestudies 5 6 Kern Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  PRAK121 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  BYBK121 Bybelkunde 1 5 6 Kern Uitkomste
  OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  O200P Jaarvlak 1 totale krediete 132
  O200P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  ASSE211 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  ONHT211 Onderrig van Huistaal 2A 6 12 Elektief Uitkomste
  ONHT221 Onderrig van Huistaal 2B 6 12 Elektief Uitkomste
  ONLV223 Onderrig van Lewensvaardighede: Uitvoerende Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BYBK211 Bybelkunde 2A 6 6 Kern Uitkomste
  BYBK221 Bybelkunde 2B 6 6 Kern Uitkomste
  ONLV222 Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
  OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121 Uitkomste
  PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 Uitkomste
  Derde kwartaal
  ENGL221 Engels 6 12 Fundamenteel Uitkomste
  PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONWS211 Onderrig van Wiskunde 2 6 12 Elektief Uitkomste
  OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
  O200P Jaarvlak 2 totale krediete 132
  O200P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  BYBK311 Bybelkunde 3A 6 6 Kern Uitkomste
  FILO321 Filosofie van die Opvoedkunde 3 7 12 Kern Uitkomste
  ONWS311 Onderrig van Wiskunde 3A 7 12 Elektief Uitkomste
  SPED311 Sosiopedagogiek 6 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  LOND311 Leerondersteuning 3 7 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
  PRAK331 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK231 ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT311, ONLV321, ONWS312 Uitkomste
  Derde kwartaal
  BYBK321 Bybelkunde 3B 6 6 Kern Uitkomste
  KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  PRAK331 Onderwyspraktyk 3 6 12 Elektief PRAK231 ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT311, ONLV321, ONWS312 Uitkomste
  SEPE321 Sepedi-kommunikasievlak 5 12 Fundamenteel Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONAT321 Onderrig van 'n Addisionele Taal 7 12 Elektief ONHT111, ONHT211, ONHT221 Uitkomste
  ONLV311 Onderrig van Lewensvaardighede: Persoonlike en Sosiale Welsyn en Liggaamlike Opvoeding, Gesondheid en Veiligheid 6 12 Elektief Uitkomste
  O200P Jaarvlak 3 totale krediete 132
  O200P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  NAVT411 Navorsingsteorie 7 12 Kern Uitkomste
  PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK331 ONLV411, ONLV321, ONHT321, ONHT311, ONWS312, ONAT322 Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BYBK411 Bybelkunde 4 7 6 Kern Uitkomste
  LOND411 Leerondersteuning 4A 7 12 Kern LOND311, LOND313 Uitkomste
  ONLV411 Onderrig van Lewensvaardighede: Aanvangskennis 7 12 Elektief Uitkomste
  PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK331 ONLV411, ONLV321, ONHT321, ONHT311, ONWS312, ONAT322 Uitkomste
  Derde kwartaal
  LOND421 Leerondersteuning 4B 7 12 Kern LOND411 Uitkomste
  NAVP421 Navorsingsprojek 7 12 Kern NAVT411 Uitkomste
  PRAK431 Onderwyspraktyk 4 7 12 Elektief PRAK331 ONLV411, ONLV321, ONHT321, ONHT311, ONWS312, ONAT322 Uitkomste
  Vierde kwartaal
  FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4 7 12 Kern Uitkomste
  O200P Jaarvlak 4 totale krediete 114
  O200P O200P totale krediete 510
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O201P Jaarvlak 1
  Eerste kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  AKAG112 Akademiese Geletterdheid 5 4 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede 5 6 Fundamenteel Uitkomste
  KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing 5 0 Brug Uitkomste
  ONSA111 Onderwys in Suid-Afrika 5 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  AFRI121 Afrikaans 5 12 Fundamenteel Uitkomste
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  DIDA111 Didaktiek 5 12 Kern Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 0 Fundamenteel Uitkomste
  LEER113 Leer- en Lewenstrategieë 5 0 Brug Uitkomste
  RELS111 Religiestudies 5 6 Kern Uitkomste
  Derde kwartaal
  AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel Uitkomste
  ONBS121 Klaskamerbestuur 5 12 Kern Uitkomste
  Vierde kwartaal
  BYBK121 Bybelkunde 1 5 6 Kern Uitkomste
  OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern Uitkomste
  O201P Jaarvlak 1 totale krediete 84
  O201P Jaarvlak 2
  Eerste kwartaal
  EWIS111 Elementêre Wiskunde 5 12 Kern Uitkomste
  ONHT111 Onderrig van Huistaal 1 5 12 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  BYBK211 Bybelkunde 2A 6 6 Kern Uitkomste
  BYBK221 Bybelkunde 2B 6 6 Kern Uitkomste
  ONWS121 Onderrig van Wiskunde 1 5 12 Elektief Uitkomste
  OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 12 Kern OPVS121 Uitkomste
  Derde kwartaal
  PRAK121 Onderwyspraktyk 1 5 12 Elektief Uitkomste
  Vierde kwartaal
  OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
  O201P Jaarvlak 2 totale krediete 84
  O201P Jaarvlak 3
  Eerste kwartaal
  ASSE211 Assessering 6 12 Kern Uitkomste
  ONHT211 Onderrig van Huistaal 2A 6 12 Elektief Uitkomste
  ONHT221 Onderrig van Huistaal 2B 6 12 Elektief Uitkomste
  ONLV223 Onderrig van Lewensvaardighede: Uitvoerende Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
  SPED311 Sosiopedagogiek 6 12 Kern Uitkomste
  Tweede kwartaal
  ONLV222 Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns 6 6 Elektief Uitkomste
  Derde kwartaal
  ENGL221 Engels 6 12 Fundamenteel Uitkomste
  Vierde kwartaal
  ONWS211 Onderrig van Wiskunde 2 6 12 Elektief Uitkomste
  O201P Jaarvlak 3 totale krediete 84
  O201P Jaarvlak 4
  Eerste kwartaal
  BYBK311 Bybelkunde 3A 6 6 Kern Uitkomste
  FILO321 Filosofie van die Opvoedkunde 3 7 12 Kern Uitkomste
  ONWS311 Onderrig van Wiskunde 3A 7 12 Elektief Uitkomste
  Tweede kwartaal
  LOND311 Leerondersteuning 3 7 12 Kern OPVS121, OPVS211 Uitkomste
  PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 Uitkomste
  Derde kwartaal
  BYBK321 Bybelkunde 3B 6 6 Kern Uitkomste
  KURS321 Kurrikulumstudies 6 12 Kern Uitkomste
  PRAK231 Onderwyspraktyk 2 6 12 Elektief PRAK121 ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 Uitkomste
  O201P Jaarvlak 4 totale krediete 84
  O201P O201P totale krediete 336