Terug na bo

Toelatingspunt van Aros

Hoe werk ek my toelatingspunt uit?

Voornemende studente wat hulle Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) verwerf het, kan hul toelatingspunt op die volgende wyse uitwerk:

  • Die prestasie wat in sewe vakke behaal is, word gebruik om die toelatingspunt te bereken (Lewensoriëntering ingesluit).
  • Universiteitstoelating behels ʼn Nasionale Senior Sertifikaat wat geëndosseer is met die inskrywing dat die persoon voldoen aan die minimumvereistes vir toelating tot graadstudie aan ʼn universiteit. 'n Persoon verkry goedkeuring vir graadstudie indien 50% behaal is in minstens vier vakke (Lewensoriëntering uitgesluit). 

  • Aros maak gebruik van ‘n formule om toelating te bepaal. Die persentasie behaal in elke vak word gebruik en op grond van die formule word ‘n punt verkry. Die toelatingspunt word bereken deur al sewe vakke se punte bymekaar te tel. Verder bepaal die toelatingspunt vir watter kurrikulum die student kwalifiseer. Onderstaande groepe bevat die formule wat gebruik word ten einde die toelatingspunt te bepaal.

 

  • Groep 1:  [Formule: persentasie behaal X2, byvoorbeeld 60% = 120 punte]

    Besigheidstudies, Dramatiese Kunste, Ekonomie, Fisiese Wetenskappe, Geografie, Geskiedenis, Musiek, Rekeningkunde, Ingenieursgrafika en -Ontwerp, Inligtingstegnologie, Landbouwetenskappe, Lewenswetenskappe,  Religiestudies, Tale (slegs een addisionele taal (3e taal) mag vir toelating bygevoeg word )), Verbruikerstudies, Visuele Kunste en Wiskunde

 

  • Groep 2: [Formule: persentasie behaal X1, byvoorbeeld 60% = 60 punte]

    Wiskundige Geletterdheid, Dansstudies, Elektriese Tegnologie, Gasvryheidstudies, Ontwerp, Meganiese Tegnologie, Landboubestuurspraktyk, Landboutegnologie, Siviele Tegnologie, Tale (nie-amptelike tale), Lewensoriëntering, Rekenaartoepassingstegnologie,  Tegniese Wetenskappe, Tegniese Wiskunde, Toerisme en enige ander vak wat nie in groep 1 genoem is nie.

Bereken toelatingspunt