Aros in kort

Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies (Aros) is ʼn Christelike private hoëronderwysinstelling wat roepingsgedrewe studente oplei om die onderwysprofessie met kundigheid te betree. Die onderwyslandskap in Suid-Afrika is dinamies met heelwat uitdagings en ʼn groot tekort aan onderwysers. Aros wil graag studente toerus om ʼn verskil in die onderwyslandskap te maak.


Akkreditasie en registrasie

Aros is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as 'n private hoëronderwysinstelling geregistreer kragtens die Wet op Hoër Onderwys, 1997.  Registrasieno: 2012/HE08/001.


Begronding

Visie

Aros wil ‘n uitnemende Christelike universiteit wees wat gegrond op die Bybel, die samelewing wil vernuwe tot eer van God.


Lidmaatskap

iapche.org

Vir Aros as Christelike, private hoëronderwysinstelling is dit om verskeie redes belangrik om met soortgelyke instellings plaaslik en in die buiteland te skakel. Langs hierdie weg word die roeping om aan die saak van Christelike hoër onderwys diensbaar te wees, saam met mekaar onderneem.