Aros: 'n kortlikse oorsig

Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies (Aros) is ʼn  privaat Christelike hoëronderwysinstelling wat roepingsgedrewe studente oplei om die onderwysprofessie met kundigheid te betree.  Onderwys in Suid-Afrika is ’n dinamiese veld wat heelwat uitdagings moet trotseer, wat onder andere ’n tekort aan onderwysers insluit.  Aros wil graag studente toerus om ʼn verskil in die onderwyslandskap te maak.


Akkreditasie en registrasie

Aros is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as 'n privaat hoëronderwysinstelling geregistreer kragtens die Wet op Hoër Onderwys, 1997.  Registrasienr.: 2012/HE08/001.


Aros se doel en grondstellings

Goedgekeur deur die Raad op 2022-04-11 en die Ledeforum op 2022-04-12

Aros se doel en grondstellings

 


Bestuur

Aros word deur ʼn uitvoerende hoof bestuur wat as rektor en voorsitter van die Senaat optree. Die Senaat bestaan uit die volgende persone:


As instelling sonder winsbejag staan Aros onder die beheer van ʼn direksie. Dit word ook die Raad genoem. Die volgende persone dien tans op die Raad:


Lidmaatskap

iapche.org

As Christelike privaat hoëronderwysinstelling is dit vir Aros om verskeie redes belangrik om met soortgelyke instellings plaaslik en in die buiteland te skakel. Langs hierdie weg word die roeping om aan die saak van Christelike hoër onderwys diensbaar te wees saam met mekaar onderneem.


Beleide en dokumente