Terug na bo

NGOS in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleidingsonderrig (SAKO-nr. 110100)

Beskik jy oor 'n graad en wil jy graag jou roeping as onderwyser uitleef?  NGOS is 'n nagraadse onderwyssertifikaat wat jou voorberei om vakkennis in jou vakgebied aan hoërskoolleerlinge oor te dra.  Aros bied drie NGOS-spesialiseringsrigtings aan, naamlik Tale, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, asook Natuurwetenskappe.  As jy 'n passie vir die onderwys het, is hierdie rigting net vir jou!

Voornemende studente moet in besit wees van ʼn NKR-vlak 6-diploma van 360 krediete of ’n NKR-vlak 7-baccalaureusgraad van 360 krediete, met die volgende vakkombinasies vir die aanbieding van twee onderrigmetodologieë, naamlik een Senior Fase-vak en een Verdere Onderwys en Opleidingsvak.

'n Spesialisering in die Senior Fase (toepaslike vakke op tweedejaarsvlak) en 'n Verdere Onderwys en Opleidingspesialisering (’n toepaslike hoofvak wat ten minste op tweedejaarsvlak op ’n NKR-vlak 7 voltooi is) word vereis. 

Indien tale as hoofvakke in die VOO gekies word, is die voorvereiste dat dit tot op derdejaarsvlak (NKR-vlak 7) geslaag is.


1. Kwalifikasie-inligting

Minimumvoorvereiste: Baccalaureusgraad
NKR-vlak: 7
Minimum tydperk: 1 jaar

2. Metode van aanbieding

Hierdie kurrikulum word deur middel van ’n afstandsonderrigmodel aangebied, met 'n hoë vlak van aanlyn ondersteuning. Ondersteuning vind deurlopend deur middel van e-Klas (aanlyn) plaas.

3. Koste per jaar

  • Aansoekfooi: R250.00
  • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2023)
  • Klasgeld: R46 080.00
  • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

4. Beskikbare kurrikulums

O352P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe VOO - Rekeningkunde, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Spesifieke voorvereistes

VOO: Rekeningkunde 2 of  
Finansiële bestuur 2 en
Rekeningkunde 1

SF:  Rekeningkunde 2 of Ekonomie 2 of Besigheidsbestuur 2 of Besigheidsadministrasie 2

O353P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe VOO - Besigheidstudies, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Besigheidsbestuur 2 of Besigheidsekonomie 2 of Besigheidsadministrasie 2 of Kleinbesigheidsbestuur 2

SF: Rekeningkunde 2 of Ekonomie 2 of Besigheidsbestuur 2 of Besigheidsadministrasie 2

O354P Natuurwetenskappe VOO - Lewenswetenskappe, SF - Wiskunde

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Biologie 2 of
Soölogie 2 en Botanie 1 of
Botanie 2 en Soölogie 1 of

SF: Wiskunde 2

O355P Natuurwetenskappe VOO - Lewenswetenskappe, SF - Natuurwetenskappe

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Biologie 2 of
Soölogie 2 en Botanie 1 of
Botanie 2 en Soölogie 1

SF: Biologie 2 of Botanie 2 of Soölogie 2 of Fisika 2 of Chemie 2 of Geografie 2

O356P Natuurwetenskappe VOO - Wiskunde, SF - Natuurwetenskappe

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Wiskunde 2 of Statistiek 2 of Toegepaste Wiskunde 2

SF: Biologie 2 of  Botanie 2 
Soölogie 2 of  Fisika 2 of Chemie 2 of Geografie 2

O357P Natuurwetenskappe VOO - Wiskundige Geletterdheid, SF - Natuurwetenskappe

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Wiskunde 2 of Statistiek 2 of Toegepaste Wiskunde 2

SF:     Biologie 2 of Botanie 2 
Soölogie 2 of Fisika 2 of Chemie 2 of Geografie 2

O358P Natuurwetenskappe VOO - Wiskundige Geletterdheid, SF - Wiskunde

Spesifieke voorvereistes

VOO en SF:  Wiskunde 2 of Statistiek 2 of Toegepaste Wiskunde 2

O359P Natuurwetenskappe VOO - Wiskunde, SF - Wiskunde

Spesifieke voorvereistes

VOO en SF:  Wiskunde 2 of Statistiek 2 of Toegepaste Wiskunde 2

O350P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal

Spesifieke voorvereistes

VOO: Afrikaans 3
SF: Engels 2

O351P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Afrikaans Huistaal

Spesifieke voorvereistes

VOO: Engels 3
SF: Afrikaans 2

O360P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Afrikaans Huistaal

Spesifieke voorvereistes

VOO en SF: Afrikaans 3

O361P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal

Spesifieke voorvereistes

VOO en SF: Engels 3

O362P Verbruikerstudies VOO - Verbruikerstudies, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Spesifieke voorvereistes

VOO:  Verbruikerswetenskappe-graad of Huishoudkundegraad of Voeding en Gesinsekologie-graad

SF:     Rekeningkunde 2 of Ekonomie 2 of Besigheidsadministrasie 2 of ‘n bestuursmodule op tweedejaarsvlak


5. Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

Soos hier bo.


6. Onderwyspraktyk

Daar word van studente verwag om vir bepaalde tye praktiese ondervinding by skole op te doen.  Die praktiese tydperke sal bepaal word deur die student se keuse om die NGOS voltyds of deeltyds te voltooi.  Om aan die vereistes te voldoen, moet die student altesaam agt weke van praktiese onderwys voltooi.  Daar word aanbeveel dat ten minste vier van die agt weke se praktiese onderwys aaneenlopend voltooi word, met ‘n minimumvereiste van twee weke aaneenlopend. Dit is belangrik dat studente daarop let dat die agt weke prakties by ‘n hoërskool voltooi moet word. 


7. Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.


8. Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

N.V.T.


9. Bepalings met betrekking tot voorwaardelike toelating

'n Student se studie kan na vier formele waarskuwings getermineer word indien die student 36 en meer krediete per semester nie slaag nie.

10. Kurrikulums en voorvereistes


Kurrikulums

O352P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe VOO - Rekeningkunde, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe
O353P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe VOO - Besigheidstudies, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe
O354P Natuurwetenskappe VOO - Lewenswetenskappe, SF - Wiskunde
O355P Natuurwetenskappe VOO - Lewenswetenskappe, SF - Natuurwetenskappe
O356P Natuurwetenskappe VOO - Wiskunde, SF - Natuurwetenskappe
O357P Natuurwetenskappe VOO - Wiskundige Geletterdheid, SF - Natuurwetenskappe
O358P Natuurwetenskappe VOO - Wiskundige Geletterdheid, SF - Wiskunde
O359P Natuurwetenskappe VOO - Wiskunde, SF - Wiskunde
O350P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal
O351P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Afrikaans Huistaal
O360P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Afrikaans Huistaal
O361P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal
O362P Verbruikerstudies VOO - Verbruikerstudies, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe
Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 1
Kern
ASSE511 6 EDTS521 8
BYBK511 8 FILO521 8
OPVS511 10 LOND521 10
PRAK531 12 PRAK531 12
PREL511 8
TECE511 10
Elektief
EBWS511 12 EBWS521 12
REKV511 12 REKV521 12
Totaal
78 62
Kurrikulumtotaal
140
Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 1
Kern
ASSE511 6 EDTS521 8
BYBK511 8 FILO521 8
OPVS511 10 LOND521 10
PRAK531 12 PRAK531 12
PREL511 8
TECE511 10
Elektief
BESV511 12 BESV521 12
EBWS511 12 EBWS521 12
Totaal
78 62
Kurrikulumtotaal
140
Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 1
Kern
ASSE511 6 EDTS521 8
BYBK511 8 FILO521 8
OPVS511 10 LOND521 10
PRAK531 12 PRAK531 12
PREL511 8
TECE511 10
Elektief
LEWV511 12 LEWV521 12
WISS511 12 WISS521 12
Totaal
78 62
Kurrikulumtotaal
140
Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 1
Kern
ASSE511 6 EDTS521 8
BYBK511 8 FILO521 8
OPVS511 10 LOND521 10
PRAK531 12 PRAK531 12
PREL511 8
TECE511 10
Elektief
LEWV511 12 LEWV521 12
NATS511 12 NATS521 12
Totaal
78 62
Kurrikulumtotaal
140
Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 1
Kern
ASSE511 6 EDTS521 8
BYBK511 8 FILO521 8
OPVS511 10 LOND521 10
PRAK531 12 PRAK531 12
PREL511 8
TECE511 10
Elektief
NATS511 12 NATS521 12
WISV511 12 WISV521 12
Totaal
78 62
Kurrikulumtotaal
140
Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 1
Kern
ASSE511 6 EDTS521 8
BYBK511 8 FILO521 8
OPVS511 10 LOND521 10
PRAK531 12 PRAK531 12
PREL511 8
TECE511 10
Elektief
GELV511 12 GELV521 12
NATS511 12 NATS521 12
Totaal
78 62
Kurrikulumtotaal
140
Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 1
Kern
ASSE511 6 EDTS521 8
BYBK511 8 FILO521 8
OPVS511 10 LOND521 10
PRAK531 12 PRAK531 12
PREL511 8
TECE511 10
Elektief
GELV511 12 GELV521 12
WISS511 12 WISS521 12
Totaal
78 62
Kurrikulumtotaal
140
Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 1
Kern
ASSE511 6 EDTS521 8
BYBK511 8 FILO521 8
OPVS511 10 LOND521 10
PRAK531 12 PRAK531 12
PREL511 8
TECE511 10
Elektief
WISS511 12 WISS521 12
WISV511 12 WISV521 12
Totaal
78 62
Kurrikulumtotaal
140
Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 1
Kern
ASSE511 6 EDTS521 8
BYBK511 8 FILO521 8
OPVS511 10 LOND521 10
PRAK531 12 PRAK531 12
PREL511 8
TECE511 10
Elektief
AFHV511 12 AFHV521 12
EATS511 12 EATS521 12
Totaal
78 62
Kurrikulumtotaal
140
Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 1
Kern
ASSE511 6 EDTS521 8
BYBK511 8 FILO521 8
OPVS511 10 LOND521 10
PRAK531 12 PRAK531 12
PREL511 8
TECE511 10
Elektief
AFHS511 12 AFHS521 12
EATV511 12 EATV521 12
Totaal
78 62
Kurrikulumtotaal
140
Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 1
Kern
ASSE511 6 EDTS521 8
BYBK511 8 FILO521 8
OPVS511 10 LOND521 10
PRAK531 12 PRAK531 12
PREL511 8
TECE511 10
Elektief
AFHS511 12 AFHS521 12
AFHV511 12 AFHV521 12
Totaal
78 62
Kurrikulumtotaal
140
Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 1
Kern
ASSE511 6 EDTS521 8
BYBK511 8 FILO521 8
OPVS511 10 LOND521 10
PRAK531 12 PRAK531 12
PREL511 8
TECE511 10
Elektief
EATS511 12 EATS521 12
EATV511 12 EATV521 12
Totaal
78 62
Kurrikulumtotaal
140
Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 1
Kern
ASSE511 6 EDTS521 8
BYBK511 8 FILO521 8
OPVS511 10 LOND521 10
PRAK531 12 PRAK531 12
PREL511 8
TECE511 10
Elektief
EBWS511 12 EBWS521 12
VERB511 12 VERB521 12
Totaal
78 62
Kurrikulumtotaal
140

Kwalifikasiemodulelys

O352P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe VOO - Rekeningkunde, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe
O353P Ekonomiese en Bestuurswetenskappe VOO - Besigheidstudies, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe
O354P Natuurwetenskappe VOO - Lewenswetenskappe, SF - Wiskunde
O355P Natuurwetenskappe VOO - Lewenswetenskappe, SF - Natuurwetenskappe
O356P Natuurwetenskappe VOO - Wiskunde, SF - Natuurwetenskappe
O357P Natuurwetenskappe VOO - Wiskundige Geletterdheid, SF - Natuurwetenskappe
O358P Natuurwetenskappe VOO - Wiskundige Geletterdheid, SF - Wiskunde
O359P Natuurwetenskappe VOO - Wiskunde, SF - Wiskunde
O350P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal
O351P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Afrikaans Huistaal
O360P Tale VOO - Afrikaans Huistaal, SF - Afrikaans Huistaal
O361P Tale VOO - Engels Eerste Addisionele Taal, SF - Engels Eerste Addisionele Taal
O362P Verbruikerstudies VOO - Verbruikerstudies, SF - Ekonomiese Bestuurswetenskappe
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O352P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern
EBWS511 Onderrig van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern
REKV511 Onderrig van Rekeningkunde vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern
Tweede Semester
EBWS521 Onderrig van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531
REKV521 Onderrig van Rekeningkunde vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern
O352P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O352P O352P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O353P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern
BESV511 Onderrig van Besigheidstudies vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern
EBWS511 Onderrig van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern
Tweede Semester
BESV521 Onderrig van Besigheidstudies vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief
EBWS521 Onderrig van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern
O353P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O353P O353P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O354P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern
LEWV511 Onderrig van Lewenswetenskappe vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern
WISS511 Onderrig van Wiskunde vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief
Tweede Semester
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern
LEWV521 Onderrig van Lewenswetenskappe vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief LEWV511
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531
WISS521 Onderrig van Wiskunde vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief WISS511
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern
O354P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O354P O354P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O355P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern
LEWV511 Onderrig van Lewenswetenskappe vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief
NATS511 Onderrig van Natuurwetenskappe vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern
Tweede Semester
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern
LEWV521 Onderrig van Lewenswetenskappe vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief LEWV511
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531
NATS521 Onderrig van Natuurwetenskappe vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief NATS511
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern
O355P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O355P O355P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O356P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern
NATS511 Onderrig van Natuurwetenskappe vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern
WISV511 Onderrig van Wiskunde vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief
Tweede Semester
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531
NATS521 Onderrig van Natuurwetenskappe vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief NATS511
WISV521 Onderrig van Wiskunde vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief WISV511
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern
O356P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O356P O356P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O357P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern
GELV511 Onderrig van Wiskundige Geletterdheid vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief
NATS511 Onderrig van Natuurwetenskappe vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern
Tweede Semester
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern
GELV521 Onderrig van Wiskundige Geletterdheid vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief GELV511
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531
NATS521 Onderrig van Natuurwetenskappe vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief NATS511
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern
O357P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O357P O357P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O358P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern
GELV511 Onderrig van Wiskundige Geletterdheid vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern
WISS511 Onderrig van Wiskunde vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief
Tweede Semester
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern
GELV521 Onderrig van Wiskundige Geletterdheid vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief GELV511
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531
WISS521 Onderrig van Wiskunde vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief WISS511
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern
O358P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O358P O358P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O359P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern
WISS511 Onderrig van Wiskunde vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief
WISV511 Onderrig van Wiskunde vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief
Tweede Semester
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531
WISS521 Onderrig van Wiskunde vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief WISS511
WISV521 Onderrig van Wiskunde vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief WISV511
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern
O359P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O359P O359P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O350P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFHV511 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern
EATS511 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern
Tweede Semester
AFHV521 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief AFHV511
EATS521 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief EATS511
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern
O350P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O350P O350P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O351P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFHS511 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Senior Fase 5A 7 12 Elektief
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern
EATV511 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern
Tweede Semester
AFHS521 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Senior Fase 5B 7 12 Elektief AFHS511
EATV521 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief EATV511
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern
O351P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O351P O351P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O360P Jaarvlak 1
Eerste Semester
AFHS511 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Senior Fase 5A 7 12 Elektief
AFHV511 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern
Tweede Semester
AFHS521 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Senior Fase 5B 7 12 Elektief AFHS511
AFHV521 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B 7 12 Elektief AFHV511
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern
O360P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O360P O360P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O361P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern
EATS511 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief
EATV511 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern
Tweede Semester
EATS521 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief EATS511
EATV521 Onderrig van Engels Eerste Addisionele Taal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A 7 12 Elektief EATV511
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern
O361P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O361P O361P totale krediete 140
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O362P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde 7 6 Kern
BYBK511 Bybelkunde 7 8 Kern
EBWS511 Onderrig van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief
OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde 7 10 Kern
PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels 7 8 Kern
TECE511 Tegnologie in die Onderwys 7 10 Kern
VERB511 Onderrig van Verbruikerstudies vir die Senior Fase 5A 7 12 Elektief
Tweede Semester
EBWS521 Onderrig van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief
EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies 7 8 Kern
FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde 7 8 Kern
LOND521 Leerondersteuning 7 10 Kern OPVS511 PRAK531
VERB521 Onderrig van Verbruikerstudies vir die Senior Fase 5B 7 12 Elektief
Jaarkursus
PRAK531 Onderwyspraktyk 7 24 Kern
O362P Jaarvlak 1 totale krediete 140
O362P O362P totale krediete 140