Terug na bo

Honneurs Baccalaureus Educationis in Leerondersteuning (SAKO-nr. 120643)

Die BEdHons in Leerondersteuning het ten doel om studente se teoretiese kennis in die leerondersteuningsveld te konsolideer en te verdiep ten einde leerders in primêre skole (Grondslagfase en Intermediêre Fase) met diverse leerhindernisse doeltreffend te assesseer, ondersteun en bemagtig. Die program sal studente in staat stel om diverse en unieke leervermoëns en -uitdagings te identifiseer en dit binne die gees van inklusiewe onderwys te akkommodeer. 

Toelatingsvereistes:

 • ' n Vierjaar- professionele onderwysgraad; OF
 • 'n Baccalaureusgraad en ’n erkende professionele onderwyskwalifikasie; OF
 • 'n Vierjaar- professionele onderwyskwalifikasie, asook ’n gevorderde diploma in 'n verwante subveld van die onderwys; EN
 • 'n Motiveringsbrief indien die aansoeker nie in Grondslag- of Intermediêre Fase gespesialiseer het nie.
 

Studente wat onmiddellik ná die suksesvolle voltooiing van ’n BEd-graad of NGOS op NKR-vlak 7 met die BEdHons in Leerondersteuning wil voortgaan, moet ’n minimumgemiddeld van 60% vir die BEd-graad of NGOS hê.

As alternatief moet studente oor die voorgeskrewe, voorvereiste kwalifikasie beskik en ten minste vyf (5) jaar se onderwyservaring hê. ’n Bewys van die vereiste onderwyservaring moet verskaf word deur middel van ‘n gestempelde briefhoof van die betrokke skool/skole waarin die volgende inligting bevestig word:

 • die aantal jare wat u voltyds by die betrokke skool werksaam is/was; en
 • ‘n aanduiding van die vakke wat u aanbied/aangebied het, byvoorbeeld Wiskunde vir graad 5-leerders.

Toelating van studente sal plaasvind na die goeddunke van die toelatingskomitee ten einde te verseker dat voornemende studente oor die nodige akademiese vermoëns beskik wat vir ’n NKR-vlak 8-kwalifikasie vereis word.


1. Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Baccalaureusgraad
 • NKR-vlak: 8
 • Minimum tydperk: 1 jaar

 • 2. Metode van aanbieding

  • Hierdie kurrikulum word deur middel van ’n afstandsonderrigmodel aangebied, met 'n hoë vlak van aanlyn ondersteuning

  • Toetse en eksamens word vanaf ‘n Maandag tot ‘n Saterdag deur die loop van die dag of vroegaand aanlyn afgelê.  Datums en tye word vroegtydig gekommunikeer.


  3. Koste per jaar

  • Aansoekfooi: R250.00
  • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2024)
  • Klasgeld: R51 200.00
  • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00

   


  4. Beskikbare kurrikulums

  O500P


  5. Onderwyspraktyk

  N.V.T.


  6. Kwalifikasie met onderskeiding

  ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.


  7. Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

  N.V.T.


  8. Bepalings met betrekking tot voorwaardelike toelating

  'n Student se studie kan na vier formele waarskuwings getermineer word indien die student 36 en meer krediete per semester nie slaag nie.


  9. Kurrikulums


  Kurrikulums

  O500P
  Module Kr Module Kr
  Semester 1 Semester 2
  Jaar 1 Jaar 1
  Kern
  BBBG611 8 FLOE621 10
  IDAH611 10 GLOF621 16
  IKLO611 8 IKLO621 8
  ILTW611 8 PNAV631 20
  NAVS611 10 SKGH621 8
  OLTP611 10
  PNAV631 12
  Totaal
  66 62
  Kurrikulumtotaal
  128

  Kwalifikasiemodulelys

  O500P
  Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag Uitkomste
  O500P Jaarvlak 1
  Eerste Semester
  BBBG611 Inleiding tot Begeleiding en Berading 8 8 Kern Uitkomste
  IDAH611 Identifisering en Diagnostiese Assessering van Intrinsieke Leerhindernisse 8 10 Kern Uitkomste
  IKLO611 Inklusiewe Onderwys 1 8 8 Kern Uitkomste
  ILTW611 Leerondersteuning 1 8 8 Kern Uitkomste
  NAVS611 Inleiding tot Opvoedkundige Navorsing 8 10 Kern Uitkomste
  OLTP611 Onderrig en Leer in Teorie en die Praktyk 8 10 Kern Uitkomste
  Tweede Semester
  FLOE621 Filosofie van die Opvoeding 8 10 Kern Uitkomste
  GLOF621 Leerondersteuning 2 8 16 Kern IDAH611, IKLO611 ILTW611 Uitkomste
  IKLO621 Inklusiewe Onderwys 2 8 8 Kern Uitkomste
  SKGH621 Leergereedheid 8 8 Kern Uitkomste
  Jaarkursus
  PNAV631 Opvoedkundige Navorsing 8 32 Kern Uitkomste
  O500P Jaarvlak 1 totale krediete 128
  O500P O500P totale krediete 128