Terug na bo

FILO421 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • die konsep van ’n Christelike filosofie van die Opvoedkunde kan evalueer;
  • ’n eie, persoonlike Christelike filosofie van die Opvoedkunde kan formuleer;
  • kennis van pedagogiek en onderwys en die toepassing daarvan op hul eie lewensfilosofie kan demonstreer; en
  • module-inhoud op Christelike onderrig en in die onderwyspraktyk kan toepas.

After completing this module, students should be able to

  • evaluate the concept of a Christian philosophy of Education;
  • formulate an own, personal Christian philosophy of Education;
  • demonstrate knowledge of pedagogics and education and their application to their own philosophy of life; and
  • apply module content to Christian teaching and in teaching practice.