Terug na bo

AKAG134 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • opdraginstruksies vir akademiese werkstukke kan ontleed;
  • inligting kan prosesseer en dit ook vanuit akademiese bronne kan insamel en korrek daarna verwys;
  • aspekte waaruit ‘n akademiese skryfstuk bestaan kan herken, benoem en toepas;
  • tussen die verskillende tekseenheidsvorme kan onderskei en dit kan toepas; en
  • akademiese skryfstyl en taalvaardighede kan toepas.

 

At the end of this module, students should be able to

  • analyse assignment instructions for academic assignments;
  • process information and be able to gather it from academic sources and refer to it correctly;
  • recognise, name and apply different aspects that an academic text consists of;
  • distinguish and apply different text unit forms; and
  • apply an academic writing style and language skills.