Terug na bo

INRV113 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • ʼn ingeligte begrip kan demonstreer oor rekenaars en die tegnologiese wêreld en in staat wees om verskeie funksies van ‘n rekenaar te kan gebruik;
  • metodes en werkswyses kan toepas om woord- en sigbladverwerking en aanbiedingsprogrammatuur binne die skoolomgewing te kies en toe te pas;
  • ingeligte begrip bevat en in staat wees om inligtings- en kommunikasietegnologie (IKT) in die klaskamer te implementeer; en
  • die vermoë toon om die korrekte IKT te kies en te gebruik.

After completing this module, students should be able to

  • demonstrate an informed understanding of computers and the technological world and be able to use various functions of a computer;
  • apply methods and procedures to select and apply Word and spreadsheet processing and presentation software within the school environment;
  • demonstrate informed insight and be able to implement information and communication technology (ICT) in the classroom; and
  • demonstrate the ability to select and use the correct ICT.