Terug na bo

BEd in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleidingsonderrig (SAKO-nr. 111014)

Natuurwetenskappe

Hierdie fase strek van graad 7 tot 12.  Die onderwyser in hierdie fase is dus 'n vakspesialis wat leerders vir hul loopbaan voorberei.  Daar word gefokus op die integrasie van rou vakkennis en die oordrag van hierdie kennis aan die graad 7- tot 12-leerders.  Onderwysers in hierdie fase moet gemaklik wees met verandering en vakaanbieding wat meer akademies en tegnies van aard is.  Voorbereiding en genoegsame ondersteuning vir die leerder is noodsaaklik.

Daar is drie spesialiseringsrigtings wat Aros aanbied:

 • Tale
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Natuurwetenskappe - Wiskunde en Lewenswetenskappe OF Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe

1. Kwalifikasie-inligting

 • Minimumvoorvereiste: Nasionale Senior Sertifikaat met baccalaureusgraadtoelating
 • NKR-vlak: 7
 • Minimum tydperk: 4 jaar
 • Aros-toelatingspunt: 600
 • Toelating waglys: 600


2. Metode van aanbieding

Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van direkte kontaksessies en/of interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.


3. Koste per jaar

 • Aansoekfooi: R250.00
 • Registrasie: R3 500.00 (eerste deposito betaalbaar in Januarie 2023)
 • Klasgeld: R40 270.00
 • Handboekkoste (ongeveer): R7 000.00


4. Beskikbare kurrikulums

O226P Natuurwetenskappe Wiskunde en Lewenswetenskappe

Spesifieke voorvereistes

Wiskunde 50%

O227P Natuurwetenskappe Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe


5. Vereistes vir studente met 'n Senior Sertifikaat (voor 2008)

 • Universiteitstoelating
 • Indien die student nie universiteitstoelating ontvang het nie, is 'n taal op HG 'n vereiste en nie minder as vier E’s op HG of SG (nie LG nie) nie. Aros doen aansoek vir die student by USAf vir voorwaardelike toelating tot graadstudie.

Studente wat die Wiskunde en Lewenswetenskappe-kurrikulum (O222P) wil volg, moet vir Wiskunde SG 'n E-simbool behaal het.


6. Onderwyspraktyk

Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in hoërskole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die hoërskool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke Departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde hoërskole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag hoërskole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die hoërskole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n hoërskool geplaas.  Let wel: Die student moet prakties by ‘n hoërskool vir Onderwyspraktyk in die Senior en Verdere Onderwys en Opleidingsfase doen en nie by ’n laerskool nie.

PRAK433 begin reeds met die aanvang van die eerste skoolkwartaal. Vierdejaarstudente wat PRAK433 moet neem, moet kennis neem dat hulle amptelik geregistreer moet wees alvorens hulle met Onderwyspraktyk 4 in die skool mag begin. Die amptelike registrasie van vierdejaars vind vir hierdie rede normaalweg plaas in die laaste week voor die eerste skoolkwartaal ’n aanvang neem.

Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK233, PRAK333 en PRAK433. Studente sal bewys moet lewer dat hierdie sertifikate behaal is alvorens die module geslaag kan word.      

PRAK123

Geen

PRAK233

ʼn Afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport

PRAK333

ʼn Keuse van EEN van die volgende:

 • ʼn tweede afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport; en
 • ʼn kulturele aktiwiteit (koor- of sangafrigting, drama of ander relevante
  opleiding in die aanbieding van kulturele skoolaktiwiteite); en
 • erkende opleiding in berading of hulpverlening (moet deur ‘n geregistreerde opleidingsinstansie aangebied word, deur Aros goedgekeur word en as ten minste ses PD-punte geregistreer wees), byvoorbeeld:
  • traumaberading vir kinders (word deur verskeie instansies aangebied)
  • HI-/Vigs-berading (word deur Unisa aangebied)
  • verliesberading (word deur verskeie instansies aangebied)

PRAK433

  Noodhulpsertifikaat (vlak 1)


7. Kwalifikasie met onderskeiding

ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van akademiese jaar 2, 3 en 4 behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.

 ʼn Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie kurrikulum geslaag het, insluitende WBSL112, OTOB122, OTOB212, NTOB222 en NTOB312. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.


8. Vereistes vir Engels as taal van onderrig en leer

Inligting volg later. Dit word in 2024 geassesseer.


9. Bepalings met betrekking tot voorwaardelike toelating

'n Student se studie kan na vier formele waarskuwings getermineer word indien die student 36 en meer krediete per semester nie slaag nie.

10. Kurrikulums en voorvereistes


Kurrikulums

O226P Natuurwetenskappe Wiskunde en Lewenswetenskappe
O227P Natuurwetenskappe Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe
O222P Natuurwetenskappe Wiskunde en Lewenswetenskappe (Eindig 2025)
O223P Natuurwetenskappe Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe (Eindig 2025)
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Fundamenteel
AFRL111 0 AFRL111 1 SEPE223 6
AKAG134 5 AKAG134 5
ENGR121 0 ENGR121 1
INRV113 6
Kern
DIDA113 12 ASSE213 12 ENNT311 10 FILO414 12 ONBS123 12 ENNT221 6 KURS323 12 FILO422 12
OWRR113 12 OPVS213 12 NTOB312 6 INAV412 12 OPVS123 12 NTOB222 6 LOND322 12
WBSL112 6 OTOB212 6 OTOB122 6 OPVS223 12 ONSA322 6
Elektief
ALWW111 6 AWET211 6 LWWA311 10 LWWA411 10 ISTA121 6 LWWA221 8 LWWA321 10 LWWA421 10
LWWA111 6 LWWA211 8 PRAK333 12 PRAK433 12 LWWA121 6 LWWM221 6 LWWM321 6 LWWM421 6
WSKA111 6 PRAK233 12 WSKA311 10 WSKA411 10 PRAK123 10 PRAK233 12 PRAK333 12 PRAK433 24
WSKA211 8 WSKA121 6 WSKA221 8 WSKA321 10 WSKA421 10
WSKM221 6 WSKM321 6 WSKM421 6
Totaal
59 64 48 56 65 70 74 68
Kurrikulumtotaal
504
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Fundamenteel
AFRL111 0 AFRL111 1 SEPE223 6
AKAG134 5 AKAG134 5
ENGR121 0 ENGR121 1
INRV113 6
Kern
DIDA113 12 ASSE213 12 ENNT311 10 FILO414 12 ONBS123 12 ENNT221 6 KURS323 12 FILO422 12
OWRR113 12 OPVS213 12 NTOB312 6 INAV412 12 OPVS123 12 NTOB222 6 LOND322 12
WBSL112 6 OTOB212 6 OTOB122 6 OPVS223 12 ONSA322 6
Elektief
ALWW111 6 AWET211 6 LWWA311 10 LWWA411 10 ISTA121 6 LWWA221 8 LWWA321 10 LWWA421 10
LWWA111 6 LWWA211 8 PRAK333 12 PRAK433 12 LWWA121 6 LWWM221 6 LWWM321 6 LWWM421 6
WSGL111 6 PRAK233 12 WSGL311 10 WSGL411 10 PRAK123 10 PRAK233 12 PRAK333 12 PRAK433 24
WSGL211 8 WSGL121 6 WSGL221 8 WSGL321 10 WSGL421 10
WSGM221 6 WSGM321 6 WSGM421 6
Totaal
59 64 48 56 65 70 74 68
Kurrikulumtotaal
504
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Fundamenteel
AFRL111 0 AFRL111 1
AKAG134 5 AKAG134 5
ENGR121 0 ENGR121 1
INRV113 6 SEPE121 6
Kern
WBSL112 6 ASSE212 10 ENNT311 10 FILO412 12 OTOB122 6 ENNT221 6 FILO323 12 NAVP422 12
OPVS212 10 NTOB312 6 NAVT412 12 LOND221 10 KURS323 12
OTOB212 6 OPVS411 12 NTOB222 6 ONSA322 6
Elektief
ALWW111 6 AWET211 6 LWWA311 10 LWWA411 10 ISTA121 6 LWWA221 8 LWWA321 10 LWWA421 10
LWWA111 6 LWWA211 8 PRAK333 12 PRAK433 12 LWWA121 6 LWWM221 6 LWWM321 6 LWWM421 6
WSKA111 6 PRAK233 12 WSKA311 10 WSKA411 10 PRAK123 10 PRAK233 12 PRAK333 12 PRAK433 24
WSKA211 8 WSKA121 6 WSKA221 8 WSKA321 10 WSKA421 10
WSKM221 6 WSKM321 6 WSKM421 6
Totaal
35 60 48 68 47 62 74 68
Kurrikulumtotaal
462
Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr Module Kr
Semester 1 Semester 2
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4
Fundamenteel
AFRL111 0 AFRL111 1
AKAG134 5 AKAG134 5
ENGR121 0 ENGR121 1
INRV113 6 SEPE121 6
Kern
WBSL112 6 ASSE212 10 ENNT311 10 FILO412 12 OTOB122 6 ENNT221 6 FILO323 12 NAVP422 12
OPVS212 10 NTOB312 6 NAVT412 12 LOND221 10 KURS323 12
OTOB212 6 OPVS411 12 NTOB222 6 ONSA322 6
Elektief
ALWW111 6 AWET211 6 LWWA311 10 LWWA411 10 ISTA121 6 LWWA221 8 LWWA321 10 LWWA421 10
LWWA111 6 LWWA211 8 PRAK333 12 PRAK433 12 LWWA121 6 LWWM221 6 LWWM321 6 LWWM421 6
WSGL111 6 PRAK233 12 WSGL311 10 WSGL411 10 PRAK123 10 PRAK233 12 PRAK333 12 PRAK433 24
WSGL211 8 WSGL121 6 WSGL221 8 WSGL321 10 WSGL421 10
WSGM221 6 WSGM321 6 WSGM421 6
Totaal
35 60 48 68 47 62 74 68
Kurrikulumtotaal
462

Kwalifikasiemodulelys

O226P Natuurwetenskappe Wiskunde en Lewenswetenskappe
O227P Natuurwetenskappe Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe
O222P Natuurwetenskappe Wiskunde en Lewenswetenskappe (Eindig 2025)
O223P Natuurwetenskappe Wiskundige Geletterdheid en Lewenswetenskappe (Eindig 2025)
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O226P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ALWW111 Lewenswetenskappe vir Natuurwetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede SF en VOO 5 6 Fundamenteel
LWWA111 Lewenswetenskappe 1A 5 6 Elektief
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 1A SF en VOO 5 6 Kern
WSKA111 Wiskunde 1A 5 6 Elektief
Tweede Semester
ISTA121 Statistiek vir die Opvoedkunde 5 6 Elektief
LWWA121 Lewenswetenskappe 1B 6 6 Elektief
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief
WSKA121 Wiskunde 1B 6 6 Elektief WSKA111
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel
AKAG134 Akademiese Geletterdheid SF en VOO 5 10 Fundamenteel
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel
O226P Jaarvlak 1 totale krediete 124
O226P Jaarvlak 2
Eerste Semester
ASSE213 Assessering 6 12 Kern
AWET211 Fisiese Wetenskappe vir Natuurwetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief
LWWA211 Lewenswetenskappe 2A 6 8 Elektief
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
WSKA211 Wiskunde 2A 6 8 Elektief WSKA121
Tweede Semester
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern
LWWA221 Lewenswetenskappe 2B 6 8 Elektief
LWWM221 Lewenswetenskappe-metodologie 2 5 6 Elektief
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel
WSKA221 Wiskunde 2B 6 8 Elektief WSKA211
WSKM221 Wiskunde-metodologie 2 5 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK123
O226P Jaarvlak 2 totale krediete 134
O226P Jaarvlak 3
Eerste Semester
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern
LWWA311 Lewenswetenskappe 3A 6 10 Elektief
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
WSKA311 Wiskunde 3A 6 10 Elektief WSKA221
Tweede Semester
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern
LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern
LWWA321 Lewenswetenskappe 3B 7 10 Elektief
LWWM321 Lewenswetenskappe-metodologie 3 6 6 Elektief
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern
WSKA321 Wiskunde 3B 7 10 Elektief WSKA311
WSKM321 Wiskunde-metodologie 3 6 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK233
O226P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O226P Jaarvlak 4
Eerste Semester
FILO414 Filosofie van die Opvoedkunde SF & VOO 7 12 Kern
INAV412 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern
LWWA411 Lewenswetenskappe 4A 7 10 Elektief
WSKA411 Wiskunde 4A 7 10 Elektief WSGL321
Tweede Semester
FILO422 Filosofie van die Opvoedkunde 4B 7 12 Kern
LWWA421 Lewenswetenskappe 4B 7 10 Elektief
LWWM421 Lewenswetenskappe-metodologie 4 7 6 Elektief
WSKA421 Wiskunde 4B 7 10 Elektief WSKA411
WSKM421 Wiskunde-metodologie 4 7 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 36 Elektief PRAK333
O226P Jaarvlak 4 totale krediete 124
O226P O226P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O227P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ALWW111 Lewenswetenskappe vir Natuurwetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief
DIDA113 Didaktiek 5 12 Kern
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede SF en VOO 5 6 Fundamenteel
LWWA111 Lewenswetenskappe 1A 5 6 Elektief
OWRR113 Onderwysreg 5 12 Kern
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 1A SF en VOO 5 6 Kern
WSGL111 Wiskundige Geletterdheid 1A 5 6 Elektief
Tweede Semester
ISTA121 Statistiek vir die Opvoedkunde 5 6 Elektief
LWWA121 Lewenswetenskappe 1B 6 6 Elektief
ONBS123 Klaskamerbestuur 5 12 Kern
OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 12 Kern
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief
WSGL121 Wiskundige Geletterdheid 1B 6 6 Elektief WSGL111
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel
AKAG134 Akademiese Geletterdheid SF en VOO 5 10 Fundamenteel
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel
O227P Jaarvlak 1 totale krediete 124
O227P Jaarvlak 2
Eerste Semester
ASSE213 Assessering 6 12 Kern
AWET211 Fisiese Wetenskappe vir Natuurwetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief
LWWA211 Lewenswetenskappe 2A 6 8 Elektief
OPVS213 Opvoedkundige Sielkunde 2 6 12 Kern
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
WSGL211 Wiskundige Geletterdheid 2A 6 8 Elektief WSGL121
Tweede Semester
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern
LWWA221 Lewenswetenskappe 2B 6 8 Elektief
LWWM221 Lewenswetenskappe-metodologie 2 5 6 Elektief
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
OPVS223 Opvoedkundige Sielkunde 2B 6 12 Kern
SEPE223 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel
WSGL221 Wiskundige Geletterdheid 2B 6 8 Elektief WSGL211
WSGM221 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 2 5 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK123
O227P Jaarvlak 2 totale krediete 134
O227P Jaarvlak 3
Eerste Semester
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern
LWWA311 Lewenswetenskappe 3A 6 10 Elektief
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
WSGL311 Wiskundige Geletterdheid 3A 6 10 Elektief WSGL221
Tweede Semester
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern
LOND322 Leerondersteuning 6 12 Kern
LWWA321 Lewenswetenskappe 3B 7 10 Elektief
LWWM321 Lewenswetenskappe-metodologie 3 6 6 Elektief
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern
WSGL321 Wiskundige Geletterdheid 3B 7 10 Elektief WSGL311
WSGM321 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 3 6 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK233
O227P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O227P Jaarvlak 4
Eerste Semester
FILO414 Filosofie van die Opvoedkunde SF & VOO 7 12 Kern
INAV412 Inleiding tot Navorsing 7 12 Kern
LWWA411 Lewenswetenskappe 4A 7 10 Elektief
WSGL411 Wiskundige Geletterdheid 4A 7 10 Elektief WSGL321
Tweede Semester
FILO422 Filosofie van die Opvoedkunde 4B 7 12 Kern
LWWA421 Lewenswetenskappe 4B 7 10 Elektief
LWWM421 Lewenswetenskappe-metodologie 4 7 6 Elektief
WSGL421 Wiskundige Geletterdheid 4B 7 10 Elektief WSGL411
WSGM421 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 4 7 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 36 Elektief PRAK333
O227P Jaarvlak 4 totale krediete 124
O227P O227P totale krediete 504
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O222P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ALWW111 Lewenswetenskappe vir Natuurwetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief
DIDA112 Didaktiek 5 10 Kern
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede SF en VOO 5 6 Fundamenteel
LWWA111 Lewenswetenskappe 1A 5 6 Elektief
OWRR112 Onderwysreg 5 6 Kern
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 1A SF en VOO 5 6 Kern
WSKA111 Wiskunde 1A 5 6 Elektief
Tweede Semester
ISTA121 Statistiek vir die Opvoedkunde 5 6 Elektief
LWWA121 Lewenswetenskappe 1B 6 6 Elektief
ONBS122 Klaskamerbestuur 5 10 Kern
OPVS122 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 10 Kern
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief
SEPE121 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel
WSKA121 Wiskunde 1B 6 6 Elektief WSKA111
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel
AKAG134 Akademiese Geletterdheid SF en VOO 5 10 Fundamenteel
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel
O222P Jaarvlak 1 totale krediete 118
O222P Jaarvlak 2
Eerste Semester
ASSE212 Assessering 6 10 Kern
AWET211 Fisiese Wetenskappe vir Natuurwetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief
LWWA211 Lewenswetenskappe 2A 6 8 Elektief
OPVS212 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 10 Kern
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
WSKA211 Wiskunde 2A 6 8 Elektief WSKA121
Tweede Semester
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern
LOND221 Leerondersteuning 2 6 10 Kern , OPVS212
LWWA221 Lewenswetenskappe 2B 6 8 Elektief
LWWM221 Lewenswetenskappe-metodologie 2 5 6 Elektief
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
WSKA221 Wiskunde 2B 6 8 Elektief WSKA211
WSKM221 Wiskunde-metodologie 2 5 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK123
O222P Jaarvlak 2 totale krediete 122
O222P Jaarvlak 3
Eerste Semester
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern
LWWA311 Lewenswetenskappe 3A 6 10 Elektief
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
WSKA311 Wiskunde 3A 6 10 Elektief WSKA221
Tweede Semester
FILO323 Filosofie van die Opvoedkunde 4A SF & VOO 7 12 Kern
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern
LWWA321 Lewenswetenskappe 3B 7 10 Elektief
LWWM321 Lewenswetenskappe-metodologie 3 6 6 Elektief
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern
WSKA321 Wiskunde 3B 7 10 Elektief WSKA311
WSKM321 Wiskunde-metodologie 3 6 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK233
O222P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O222P Jaarvlak 4
Eerste Semester
FILO412 Filosofie van die Opvoedkunde 4 SF & VOO 7 12 Kern
LWWA411 Lewenswetenskappe 4A 7 10 Elektief
NAVT412 Navorsingsteorie SF & VOO 7 12 Kern
OPVS411 Opvoedkundige Sielkunde 4 7 12 Kern , OPVS212
WSKA411 Wiskunde 4A 7 10 Elektief WSGL321
Tweede Semester
LWWA421 Lewenswetenskappe 4B 7 10 Elektief
LWWM421 Lewenswetenskappe-metodologie 4 7 6 Elektief
NAVP422 Navorsingsprojek SF & VOO 7 12 Kern NAVT412
WSKA421 Wiskunde 4B 7 10 Elektief WSKA411
WSKM421 Wiskunde-metodologie 4 7 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 36 Elektief PRAK333
O222P Jaarvlak 4 totale krediete 136
O222P O222P totale krediete 498
Kode Module NKR Krediete Tipe Voorvereiste 40% Geslaag Geregistreer of geslaag
O223P Jaarvlak 1
Eerste Semester
ALWW111 Lewenswetenskappe vir Natuurwetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief
DIDA112 Didaktiek 5 10 Kern
INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede SF en VOO 5 6 Fundamenteel
LWWA111 Lewenswetenskappe 1A 5 6 Elektief
OWRR112 Onderwysreg 5 6 Kern
WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 1A SF en VOO 5 6 Kern
WSGL111 Wiskundige Geletterdheid 1A 5 6 Elektief
Tweede Semester
ISTA121 Statistiek vir die Opvoedkunde 5 6 Elektief
LWWA121 Lewenswetenskappe 1B 6 6 Elektief
ONBS122 Klaskamerbestuur 5 10 Kern
OPVS122 Opvoedkundige Sielkunde 1 6 10 Kern
OTOB122 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
PRAK123 Onderwyspraktyk 1 6 10 Elektief
SEPE121 Sepedi-kommunikasievlak 5 6 Fundamenteel
WSGL121 Wiskundige Geletterdheid 1B 6 6 Elektief WSGL111
Jaarkursus
AFRL111 Afrikaans Lees 5 1 Fundamenteel
AKAG134 Akademiese Geletterdheid SF en VOO 5 10 Fundamenteel
ENGR121 Engelse Lees 5 1 Fundamenteel
O223P Jaarvlak 1 totale krediete 118
O223P Jaarvlak 2
Eerste Semester
ASSE212 Assessering 6 10 Kern
AWET211 Fisiese Wetenskappe vir Natuurwetenskappe in die Senior Fase 5 6 Elektief
LWWA211 Lewenswetenskappe 2A 6 8 Elektief
OPVS212 Opvoedkundige Sielkunde 2A 6 10 Kern
OTOB212 Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament 6 6 Kern
WSGL211 Wiskundige Geletterdheid 2A 6 8 Elektief WSGL121
Tweede Semester
ENNT221 Onderrig in Engels 6 6 Kern
LOND221 Leerondersteuning 2 6 10 Kern , OPVS212
LWWA221 Lewenswetenskappe 2B 6 8 Elektief
LWWM221 Lewenswetenskappe-metodologie 2 5 6 Elektief
NTOB222 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
WSGL221 Wiskundige Geletterdheid 2B 6 8 Elektief WSGL211
WSGM221 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 2 5 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK233 Onderwyspraktyk 2 6 24 Elektief PRAK123
O223P Jaarvlak 2 totale krediete 122
O223P Jaarvlak 3
Eerste Semester
ENNT311 Onderrig in Engels 6 10 Kern
LWWA311 Lewenswetenskappe 3A 6 10 Elektief
NTOB312 Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament 6 6 Kern
WSGL311 Wiskundige Geletterdheid 3A 6 10 Elektief WSGL221
Tweede Semester
FILO323 Filosofie van die Opvoedkunde 4A SF & VOO 7 12 Kern
KURS323 Kurikulumstudies 6 12 Kern
LWWA321 Lewenswetenskappe 3B 7 10 Elektief
LWWM321 Lewenswetenskappe-metodologie 3 6 6 Elektief
ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika 6 6 Kern
WSGL321 Wiskundige Geletterdheid 3B 7 10 Elektief WSGL311
WSGM321 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 3 6 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK333 Onderwyspraktyk 3 6 24 Elektief PRAK233
O223P Jaarvlak 3 totale krediete 122
O223P Jaarvlak 4
Eerste Semester
FILO412 Filosofie van die Opvoedkunde 4 SF & VOO 7 12 Kern
LWWA411 Lewenswetenskappe 4A 7 10 Elektief
NAVT412 Navorsingsteorie SF & VOO 7 12 Kern
OPVS411 Opvoedkundige Sielkunde 4 7 12 Kern , OPVS212
WSGL411 Wiskundige Geletterdheid 4A 7 10 Elektief WSGL321
Tweede Semester
LWWA421 Lewenswetenskappe 4B 7 10 Elektief
LWWM421 Lewenswetenskappe-metodologie 4 7 6 Elektief
NAVP422 Navorsingsprojek SF & VOO 7 12 Kern NAVT412
WSGL421 Wiskundige Geletterdheid 4B 7 10 Elektief WSGL411
WSGM421 Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 4 7 6 Elektief
Jaarkursus
PRAK433 Onderwyspraktyk 4 7 36 Elektief PRAK333
O223P Jaarvlak 4 totale krediete 136
O223P O223P totale krediete 498