Terug na bo

PRAK123 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente 

 • onderrig en leer in die hoërskool kan waarneem;
 • bewyse verskaf dat die onderrig- en leeromgewing waargeneem is;
 • die nakoming van wette en beleidstukke kan ondersoek;
 • onderrig in die Senior & VOO-fase kan waarneem;
 • voorbeelde van administratiewe strategieë kan versamel; en
 • kan besinning doen.

After completing this module, students should be able to

 • observe teaching and learning in high school;
 • provide proof that the teaching and learning environment were observed;
 • investigate compliance with laws and policies;
 • observe teaching in the Senior and FET phase;
 • collect examples of administrative strategies; and
 • reflect.