Terug na bo

PRAK233 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • in staat wees om waar te neem, te beplan en onderrig en leer in die klaskamer aan te bied;
  • bewyse kan verskaf van begeleide klasse wat aangebied is;
  • voorbeelde van administratiewe take kan versamel; en
  • ‘n lesbeplanning kan voltooi; gebruik kan maak van verskillende assesseringsmetodes, -vorme en -instrumente; en suksesvol kan besin oor hierdie assesserings.  

 

After completing this module, students should be able to

  • observe, plan, and present teaching and learning in the classroom;
  • provide evidence of guided classes offered;
  • gather examples of administrative tasks; and
  • complete a lesson plan; use different methods, forms, and instruments of assessment; and successfully reflect upon these assessments.