Terug na bo

WSGL321 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

 • hul eie persoonlike sterk- en swakpunte kan assesseer deur 'n aanlyn persoonlikheidstoets te gebruik;
 • soliede figure kan bou en die volume en oppervlakte kan bereken;
 • die berekening kan oefen van die area, omtrek, oppervlakte en volume van gekombineerde figure;
 • die opknapping van 'n vertrek kan beplan in 'n groep;
 • 'n uitstappie kan beplan; en
 • op groepdinamika kan reflekteer.

After completing this module, students should be able to

 • assess their own strengths and weaknesses by using an online personality test;
 • build solid figures and compute the volume and surface area;
 • practise the calculation of the area, circumference, surface area, and volume of combined figures;
 • plan the refurbishment of a room in a group;
 • plan a trip; and
 • reflect on group dynamics.