Terug na bo

WSGL411 module-uitkomste

Jaar Module-uitkomste Engelse uitkomste
2025

Ná die voltooiing van hierdie module sal studente

  • komplekse en veranderlike data kan analiseer en interpreteer met behulp van maatstawwe van sentrale neiging en verspreiding;
  • wanvoorstellings in data-analise kan opspoor en relevante etiese kwessies kan verduidelik;
  • die waarskynlikheid van verenigde gebeure kan gebruik, insluitende die gebruik van boomdiagramme; en
  • rekenaarpakkette kan gebruik om maatstawwe van sentrale neiging en waarskynlikheid voor te stel en te bereken.

After completing this module, students should be able to 

  • analyse and interpret represent complex sets of univariate data using measures of central tendency and dispersion;
  • detect misrepresentations in data analysis and explain relevant ethical issues;
  • use the probability of composite events, including the use of tree diagrams; and
  • use computer packages to present and calculate measures of central tendency and probability.