Terug na bo

Intermediêre Fase-onderwys

Die Intermediêre Fase-onderwysdepartement is verantwoordelik vir die organisering en ontwikkeling van die modules wat in BEd Intermediêre Fase-onderrig aangebied word. In hierdie fase word die student as onderwyser vir graad 4 tot 7 opgelei. Die student word bemagtig om die beginsels van die onderwys vir die spesifieke fase te verstaan en in die praktyk toe te pas. Studente word in hierdie fase toegerus om innoverende bydraes tot die onderwys op nasionale en internasionale vlak te lewer.

Studente kies tussen Natuurwetenskappe en Geesteswetenskappe as spesialiseringsrigting. Benewens die spesialiseringsrigting word BEd Intermediêre Fase-studente opgelei om as Christenonderwyser al die vakke te onderrig wat in die fase aangebied word. Aangesien ervaring noodsaaklik is, vorm onderwyspraktyk ook ʼn integrale deel van hierdie kursus.

Dit is die bekwame en toegewyde personeel van die Intermediêre Fase se visie om te verseker dat elke student sy of haar volle potensiaal sal ontwikkel.