Intermediêre Fase

Die Intermediêre Fase Departement is verantwoordelik vir die organisering en ontwikkeling van die modules wat in die B.Ed. Intermediêre Fase aangebied word. In die Intermediêre Fase word die student as onderwysers vir graad 4 tot 7 opgelei. Die student word bemagtig om die beginsels van die onderwys vir die spesifieke fase te verstaan en in die praktyk toe te pas. Studente in die fase word toegerus om innoverende bydraes tot die onderwys op beide nasionale en internasionale vlakke te lewer.

Studente kies tussen Natuurwetenskappe en Geesteswetenskappe as spesialiseringsrigting. Benewens die spesialiseringsrigting word Intermediêre Fase studente opgelei om as Christen-onderwyser al die vakke wat in die fase aangebied word te onderrig. Aangesien ervaring noodsaaklik is, vorm onderwyspraktyk ook ʼn integrale deel van hierdie kursus

Dit is die bekwame en toegewyde personeel van die Intermediêre Fase se visie om te verseker dat elke student sy of haar volle potensiaal sal ontwikkel.

Die Intermediêre Fase se personeel word in Populier gehuisves.