Akademiese Administrasie

Hierdie departement is tydens die student se studietydperk vir die administrasie van onder andere die volgende aktiwiteite verantwoordelik:

  • aansoek om toelating tot die instansie;        
  • amptelike registrasie as student;
  • amptelike studierekord (wysigings op amptelike rekords kan slegs hier gedoen word, bv. adresse, modulewysigings, ens.);
  • Universities SA (ou HESA)-aansoeke;
  • eksamenreëlings (wat onder andere  eksamenroosters, eksamenlokale, ens. behels);
  • eksamenuitslae;
  • algemene navrae/inligting.

Akademiese Administrasie se personeel word in Besembos gehuisves.

Mev Chantal du Plessis-Snyman

Registrateur

chantal.snyman@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Miems van der Westhuizen

Senior administratiewe beampte

admin@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Carina Bakker

Senior administratiewe beampte

carina.bakker@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Roelanie Boersema

Voldoeningsbeampte

roelanie.boersema@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Anja de Lange

Notularis

anja.delange@aros.ac.za

Mev Melissa Kalp

Administratiewe assesseringsbeampte

melissa.kalp@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Annelie van der Vinne

Senior administratiewe beampte

aansoeke@aros.ac.za