Akademiese Administrasie

Die Akademiese Administrasie Afdeling is tydens die student se studietydperk vir die administrasie van onder andere die volgende aktiwiteite verantwoordelik:

  • aansoek om toelating tot die instansie;        
  • amptelike registrasie as student;
  • amptelike studierekord (wysigings op amptelike rekords kan slegs hier gedoen word, bv. adresse, modulewysigings, ens.);
  • Universities SA (ou HESA)-aansoeke;
  • eksamenreëlings (wat onder andere behels eksamenroosters, eksamenlokale, ens.);
  • eksamenuitslae;
  • algemene navrae/inligting.

Akademiese Administrasie se personeel word in Besembos gehuisves.

Foto kom hier

Mev Ilze Bakker

Registrateur Akademie

ilze.bakker@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Carina Bakker

Administratiewe Beampte: Studentepunte

punte@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Wyna de Roubaix

Snr. Administratiewe Beampte: Eksamenafdeling

eksamens@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Annelie van der Vinne

Administratiewe Beampte: Aansoeke en Toelatings

aansoeke@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Miemsie van der Westhuizen

Administratiewe Beampte: Studente-administrasie

admin@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Lindie Venter

Sekretaresse: Registrateur Akademie

lindie.venter@aros.ac.za