Steundienste: IT

Hierdie afdeling hanteer alle funksies wat rekenaars en tegnologie insluit.

Die Departement Inligtingstegnologie is ‘n kerndepartement wat tydens die student se studietydperk verantwoordelik en beskikbaar is vir die volgende:

  • Algemene hulp met rekenaars;
  • beskikbaarstelling wifi-netwerk met internet toegang;
  • rekenaar laboratorium in die Biblioteek;
  • navrae/inligting.


Aros is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as 'n private hoër onderwysinstelling geregistreer
kragtens die wet op Hoër Onderwys, 1997. Registrasienr: 2012/HE08/001.