Rektoraat

Die struktuur van die rektoraat bestaan uit die volgende persone:

Foto kom hier

Prof P. H. (Rikus) Fick

Rektor

rikus.fick@aros.ac.za

Foto kom hier

Prof Michael Heyns

Viserektor: Akademie

michael.heyns@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Riana Burger

Koördineerder: programontwikkeling

riana.burger@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Jeanné Erasmus

Ontvangsdame

jeanne.erasmus@aros.ac.za

Foto kom hier

Mnr Lukas Hurn

Bestuurder: Finansies

lukas.hurn@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Tanya Lamberts

Koördineerder: akademiese ondersteuning

tanya.lamberts@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Jo-Riëtte Otto

Taalpraktisyn

jo-riette.otto@aros.ac.za