BestuurMnr Lukas Hurn

Operasionele Bestuurder: Steundienste

lukas.hurn@aros.ac.za


Dr Wikus Buys

Direkteur: Identiteitsontwikkeling

wikus.buys@aros.ac.za


Prof Paul Krüger

Waarnemende Uitvoerende Hoof

paul.kruger@aros.ac.za

Aros is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as 'n private hoër onderwysinstelling geregistreer
kragtens die wet op Hoër Onderwys, 1997. Registrasienr: 2012/HE08/001.