Bemarking

Bemarking het verskeie verantwoordelikhede. Hierdie verantwoordelikhede dek ‘n breë spektrum. 'n Verskeidenheid van dienste word gelewer. Dit sluit onder meer die volgende in: skakeling met huidige studente en  belangegroepe (intern en ekstern); die ontwikkeling en instandhouding van die webblad; die samestelling van bemarkingsmateriaal, korporatiewe identiteitsbestuur (ook bekend as KID); en die reël van funksies en openbare skakeling.  Studentebemarking en –werwing ressorteer ook in hierdie afdeling en alle skakeling met die media word vanuit hierdie kantoor behartig.

 

Bemarking & Kommunikasie se personeel word in Mosterd gehuisves.

Foto kom hier

Mev Nadia Scott

Bestuurder: Bemarking

nadia.scott@aros.ac.za

Foto kom hier

Mej Tillie Herbst

Bemarker

tillie.herbst@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Talita Lofthouse

Bemarker

talita.lofthouse@aros.ac.za

Foto kom hier

Mnr Jaco Pretorius

Bemarker

jaco.pretorius@aros.ac.za