Bemarking & Kommunikasie

Aros se Bemarkingsafdeling se verantwoordelikhede dek ‘n wye veld. 'n Verskeidenheid van dienste word gelewer, onder andere die skakeling met huidige studente en interne en eksterne belangegroepe, die ontwikkeling en instandhouding van die webblad, saamstel van bemarkingsmateriaal, korporatiewe identiteit (KID) bestuur, die reël van funksies en openbare skakeling.  Studentebemarking en –werwing resorteer ook in hierdie afdeling en alle skakeling met die media word vanuit hierdie kantoor behartig.

Bemarking se personeel word in Mosterd gehuisves.

Foto kom hier

Mev Nadia Scott

Bestuurder: Bemarking

nadia.scott@aros.ac.za

Foto kom hier

Mej Tillie Herbst

Bemarker

tillie.herbst@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Talita Lofthouse

Bemarker

talita.lofthouse@aros.ac.za

Foto kom hier

Mnr Jaco Pretorius

Bemarker

jaco.pretorius@aros.ac.za