Bemarking

Aros se Bemarkingsafdeling se verantwoordelikhede dek ‘n wye veld. 'n Verskeidenheid van dienste word gelewer, onder andere die skakeling met huidige studente en interne en eksterne belangegroepe, die ontwikkeling en instandhouding van die webblad, saamstel van bemarkingsmateriaal, korporatiewe identiteit (KID) bestuur, die reël van funksies en openbare skakeling.  Studentebemarking en –werwing resorteer ook in hierdie afdeling en alle skakeling met die media word vanuit hierdie kantoor behartig.

Bemarking se personeel word in Populier gehuisves.Mev Talita Lofthouse

Waarnemende Bemarkingsbestuurder

talita.lofthouse@aros.ac.za