Terug na bo

Bybelkunde, Filosofie en Lewensvaardighede

Aros se Departement Bybelkunde, Filosofie en Lewensvaardighede streef na die uitbouing van 'n Reformatoriese lewens- en wêreldbeskouing binne Christelike hoër onderwys. Die Departement Bybelkunde, Filosofie en Lewensvaardighede beywer homself vir die vorming van onderwysers wat in grondige Bybelkennis en ‘n Christelike lewensvisie onderlê is. Voorts fokus die Departement daarop om onderwysers te vorm wat nie net kundig in hul vakgebied is nie, maar wat ook 'n Christelike lewensvisie in hul onderrig integreer. Die program fokus op die ontwikkeling van 'n liefdevolle en ondersteunende opvoedingsomgewing wat deur gereformeerde beginsels gekenmerk word. Aros se Departement Bybelkunde, Filosofie en Lewensvaardighede is 'n baken van gereformeerde onderwys, wat studente toerus om Christelike beginsels in hul onderrig- en lewenspraktyk uit te leef.