Terug na bo

Bybelkunde, Filosofie en Lewensvaardighede

Aros se Departement Bybelkunde, Filosofie en Lewensvaardighede beywer vir die uitbouing van 'n Reformatoriese lewens en wêreldbeskouing binne Christelike Hoëronderwys. Die departement is toegewyd tot die vorming van onderwysers wat onderlê is in grondige Bybelkennis en ‘n Christelike lewensvisie. Ons strewe daarna om onderwysers te vorm wat nie net kundig is in hul vakgebied nie, maar wat ook 'n Christelike lewensvisie in hul onderrig integreer. Die program fokus op die ontwikkeling van 'n liefdevolle en ondersteunende opvoedingsomgewing wat gekenmerk word deur gereformeerde beginsels. Aros se Bybelkunde, Filosofie en Lewensvaardighede Departement is 'n baken van Gereformeerde onderwys, wat studente toerus om Christelike beginsels in hul onderrig en lewenspraktyk uit te leef.