Terug na bo

Mnr Tinus van der Walt

Lektor


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2017 MA Phil. Noordwes-Universiteit
2010 BA Hons. (Phil.) Noordwes-Universiteit
2004 B.Art.et Scien. (Beplanning) PU vir CHO

Publikasies

Jaar Titel Publikasie of uitgewer
2023 Strauss, D.F.M. How can we talk scientifically about God? Translated by M.F. (Tinus) Van der Walt. Findings: a journal of reformational thought, 4:41-56.
2017 An exploration of H.G. Stoker's (1899-1993) contributions to methodology. Tydskrif vir Christelike Wetenskap
2016 Critical reflections on H.G. Stoker's (1899-1993) approach towards the elaboration of a Christian philosophy. Ander
2016 Pioneering an integral Christian philosophy: the approach and methodological contributions of H.G. Stoker (1899-1993) (MA-Verhandeling) M.A. Dissertation
2009 The value of Stoker's methodology for reformational philosophy (Hons. Skripsie) Mini-dissertation
2003 ‘n Analise van die invloed van ideologieë op Stads- en Streekbeplanning in Suid-Afrika: 'n reformatoriese benadering (mini-skripsie) Mini-dissertation

Aanbiedings

Datum Title Geleentheid
2023-04-13 Paradigmas van die sosiale wetenskappe: ‘n onverwagde bevestiging van ‘n reformatoriese grondmotief-analise. Colloquium, Aros
2021-12-11 International conference Philosophy in the Reformed tradition, 2021. Plato’s and Aristotle’s epistemic ideals in light of a non-reductionist ontology. Aanlyn
2018-11-06 IAPCHE All Africa Conference, 2018. A Christian theory of methods: H.G. Stoker’s (1899–1993) contributions and beyond. Potchefstroom
2016-08-19 Christianity and the future of our societies, 2016. Being salt of the earth: A lesson learned from Stoker’s approach to Christian philosophy. Leuven, België
2013-12-13 The Hebrew Bible in the afterthought of Roman Catholicism and Calvinism, 2013. The Hebrew Bible in the afterthought of Calvinism / La Bibbia Ebraica nel Ripensamento del Calvinismo. Napels, Italië

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
Noord-Wes Universiteit (Potch) Filosofie 10
Aros Divers 2

Modules 2024

Jaar Modulekode Modulenaam
2024 LEER114 Logika, Kritiese en Analitiese Denke
2024 FIBY111 Bybelkunde en Filosofie
2024 FILO413 Filosofie van die Opvoedkunde
2024 LEER113 Leer- en Lewenstrategieë
2024 KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing
2024 FILO322 Filosofie van die Opvoedkunde
2024 FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde
2024 FLOE621 Filosofie van die Opvoeding
2024 FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Dosent Noordwes-Universiteit 2011 2021
Stadsbeplanner Smit & Associates 2009 2011
Stadsbeplanner Francois du Plooy Associates 2002 2009