Terug na bo

Finansies

Finansies lewer ’n verskeidenheid dienste aan Aros-studente. Dit behels onder meer die volgende:  vasstelling van klasgelde, studiegeldkwotasies en die uitreik daarvan, organisasie en reëlings rondom betaling van klasgelde, invordering van klasgelde, hantering van navrae rondom beskikbare beurse en finansiële reëls, asook die elektroniese beskikbaarstelling van finansiële inligting (rekeningstate) op ’n maandelikse basis.   

 

Foto kom hier

Mnr Lukas Hurn

Bestuurder: Finansies

lukas.hurn@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Marissa Bakker

Finansiële Beampte

marissa.bakker@aros.ac.za

Foto kom hier

Me Lynette Lubbe

Finansiële Assistent

rekeninge@aros.ac.za