Steundienste: InligtingstelselsMev Lien Nell

Inligtingstelsel Ontwikkelaar

lien.nell@aros.ac.zaAros is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as 'n private hoër onderwysinstelling geregistreer
kragtens die wet op Hoër Onderwys, 1997. Registrasienr: 2012/HE08/001.