Biblioteek

Aros se biblioteek bied verskeie dienste aan die studente.

Soos by 'n openbare biblioteek mag studente boeke uitneem om by die huis te gebruik. Dosente reserveer beperkte hulpbronne in die biblioteek vir die uitsluitlike gebruik van studente. Studente kan hierdie bronne slegs in die biblioteek gebruik en kopieë van bladsye maak, soos benodig.

Gratis internettoegang word aan studente gebied. Die biblioteek beskik ook oor die nodige fasiliteite om drukwerk te doen.  Laminering en ringbindwerk kan ook teen bekostigbare fooie gedoen word. 

Aros is ook ingeteken op verskeie elektroniese akademiese databasisse. Hierop kan studente toegang verkry tot betroubare akademiese bronne. Personeel verleen graag hulp aan studente en help met verskeie navrae. Daar word byvoorbeeld gehelp met inligtingsoektogte, die strukturering van opdragte en hoe om verwysings te doen om moontlike plagiaat te voorkom.

Vanaf Maandae tot Vrydae is biblioteekure vanaf 08:00-20:00 en op Saterdae vanaf 07:00-15:00. Hierdie tye is geldig vanaf kontaksessie een tot na afloop van die eksamen (hereksamen uitgesluit).  Gedurende Aros-vakansietye is die biblioteek vanaf Maandae tot Vrydae slegs gedurende kantoorure oop. Die biblioteek is gedurende vakansietye op Saterdae en ook op publieke vakansiedae gesluit.

Die biblioteek kan aan die suidekant van Dickensonlaan in Granaat gevind word. 

Besoek gerus ons biblioteek!

Foto kom hier

Mev Rina White

Bibliotekaresse

biblioteek@aros.ac.za

Foto kom hier

Mnr Johann Engelbrecht

Biblioteekassistent

johann.engelbrecht@aros.ac.za