Biblioteek

Aros se biblioteek bied aan die studente verskeie dienste.

Soos by 'n openbare biblioteek, mag studente boeke uitneem om by die huis te gebruik. Dosente reserveer beperkte hulpbronne in die biblioteek vir die uitsluitlike gebruik van studente. Studente kan hierdie bronne slegs in die biblioteek gebruik, en kopieë van bladsye maak, soos benodig.

Gratis Internet toegang word aan studente gebied, asook fasiliteite om drukwerk, laminering en ringbindwerk teen bekostigbare fooie te doen.

 

Aros is ook ingeteken op verskeie elektroniese akademiese databasisse, waar studente toegang verkry tot betroubare akademiese bronne. Personeel verleen graag hulp aan studente help met verskeie navrae, byvoorbeeld hoe om na inligting te soek, hoe om opdragte te struktureer en hoe om verwysings te doen om moontlike plagiaat te voorkom.

Biblioteekure vanaf kontaksessie een tot na afloop van die eksamen (hereksamen uitgesluit) is 08h00-20h00, Maandae tot Vrydae, en 07h00-15h00 op Saterdae. Gedurende Aros-vakansietye is die biblioteek slegs oop gedurende kantoorure van 08h00-16h00, Maandae tot Vrydae. Die biblioteek is gedurende vakansietye op Saterdae gesluit asook op publieke vakansiedae.

Die biblioteek word gehuisves in Granaat, aan die suidekant van Dickensonlaan.

Besoek gerus ons biblioteek!

Foto kom hier

Mev Rina White

Bibliotekaresse

biblioteek@aros.ac.za

Foto kom hier

Mnr Johann Engelbrecht

Biblioteekassistent

johann.engelbrecht@aros.ac.za