Menslike Hulpbronne

Die doel van Aros se Menslike Hulpbronne afdeling, is om 'n regverdige, billike en positiewe werksomgewing vir alle werknemers te skep, ter ondersteuning van die visie en missie van Aros.  Ons poog om personeel aan te stel wat 'n korrekte passing is tussen die pos, die persoon en Aros.  Die ontwikkeling van ons personeel lê ons na aan die hart en geleentheid word gebied om ons personeel te ontwikkel ten einde hul volle potensiaal te kan bereik.

 Mev Renate Murray

Menslike Hulpbronne Bestuurder

renate.murray@aros.ac.za

Aros is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as 'n private hoër onderwysinstelling geregistreer
kragtens die wet op Hoër Onderwys, 1997. Registrasienr: 2012/HE08/001.