Akademie

Die Akademie se kernfunksies sluit hoofsaaklik die dag-tot-dag bestuur van die akademiese departemente, asook die bevordering van geloofsgebaseerde onderrig en navorsing in.

Die Akademiese Hoof is verantwoordelik vir die departemente Grondslagfase, Opvoedkundige Studies & Bybelkunde en Intermediêrefase. Die departementshoofde en akademiese personeel streef daarna om ʼn hoë gehalte diens aan die studente te lewer. Bekwame dosente wat passievol hulle kennis met studente deel, word aangestel.

 

Verder spits die Akademiese Hoof hom daarop toe om dosente aan te moedig om navorsing oor Christelike wetenskap te doen, ten einde vir die Aros studente kwaliteit onderrig te kan bied.  Mev Tanya Lamberts

Sekretaresse: Akademiese Bestuur

tanya.lamberts@aros.ac.za

Aros is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as 'n private hoër onderwysinstelling geregistreer
kragtens die wet op Hoër Onderwys, 1997. Registrasienr: 2012/HE08/001.