Fakulteit Opvoedkunde

Die Fakulteit Opvoedkunde se funksies sluit hoofsaaklik die dag-tot-dag bestuur van die akademiese departemente, asook die bevordering van geloofsgebaseerde onderrig en navorsing oor Christelike vakbenaderings.

 

 

 


Mev Tanya Lamberts

Koördineerder: akademiese ondersteuning

tanya.lamberts@aros.ac.za

Akademiese Steundienste

Mev Tanya Lamberts

Koördineerder: akademiese ondersteuning

tanya.lamberts@aros.ac.za

Opvoedkundige Studies en Bybelkunde

Mev Jeanette du Plessis

Departementshoof: Opvoedkundige Studies en Bybelkunde

jeanette.duplessis@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Gerda Erasmus

Administratiewe beampte

gerda.erasmus@aros.ac.za

Grondslagfase

Dr Marietjie Bruwer

Departementshoof: Grondslagfase

marietjie.bruwer@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Maureen Oosthuizen

Administratiewe beampte

maureen.oosthuizen@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Louise de Wet

Organiseerder: Grondslagfase-Onderwyspraktyk

louise.dewet@aros.ac.za

Intermediêre Fase

Mnr Carel van Dyk

Departementshoof: Intermediêre Fase

carel.vandyk@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Fransie Drijfhout

Organiseerder: Intermediêre Fase, SF&VOO en NGOS-onderwyspraktyk

fransie.drijfhout@aros.ac.za

Senior Fase, VOO en NGOS

Mev Olga Channing

Waarnemende departementshoof en programleier: Senior Fase, VOO en NGOS

olga.channing@aros.ac.za