Fakulteit Opvoedkunde

Die Fakulteit Opvoedkunde se funksies sluit hoofsaaklik die dag-tot-dag bestuur van die akademiese departemente, asook die bevordering van geloofsgebaseerde onderrig en navorsing oor Christelike vakbenaderings.

Die Dekaan en fakulteitsbeampte word in Olyf gehuisves.

 

 


Foto kom hier

Mev Tanya Lamberts

Fakulteitsbeampte

tanya.lamberts@aros.ac.za

Foto kom hier

Mnr Carel van Dyk

Intermediêre Fase Departementshoof

carel.vandyk@aros.ac.za

Opvoedkundige Studies en Bybelkunde

Foto kom hier

Dr Alet van Rhyn

Departementshoof Opvoedkundige Studies en Bybelkunde

alet.vanrhyn@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Gerda Erasmus

Administratiewe Beampte

gerda.erasmus@aros.ac.za

Grondslagfase

Foto kom hier

Dr Marietjie Bruwer

Departementshoof Grondslagfase

marietjie.bruwer@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Maureen Oosthuizen

Administratiewe Beampte

maureen.oosthuizen@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Louise de Wet

Organiseerder: Grondslagfase Onderwyspraktyk

louise.dewet@aros.ac.za

Intermediêre Fase

Foto kom hier

Mnr Carel van Dyk

Departementshoof Intermediêre Fase

carel.vandyk@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Coléne van Rooyen

Administratiewe Beampte

colenevanrooyen@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Fransie Drijfhout

Organiseerder: Intermediêrefase Onderwyspraktyk

fransie.drijfhout@aros.ac.za