Fakulteit Opvoedkunde

Die Fakulteit Opvoedkunde se funksies sluit hoofsaaklik die dag-tot-dag bestuur van die akademiese departemente, asook die bevordering van geloofsgebaseerde onderrig en navorsing oor Christelike vakbenaderings.

 

 

 


Foto kom hier

Mev Tanya Lamberts

Akademiese Administratiewe Beampte

tanya.lamberts@aros.ac.za

Akademiese Steundienste

Foto kom hier

Mej Maretha Lubbe

Bestuurder: Studentesake

maretha.lubbe@aros.ac.za

Opvoedkundige Studies en Bybelkunde

Foto kom hier

Dr Alet van Rhyn

Departementshoof: Opvoedkundige Studies en Bybelkunde

alet.vanrhyn@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Gerda Erasmus

Administratiewe Beampte

gerda.erasmus@aros.ac.za

Grondslagfase

Foto kom hier

Dr Marietjie Bruwer

Departementshoof: Grondslagfase

marietjie.bruwer@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Maureen Oosthuizen

Administratiewe Beampte

maureen.oosthuizen@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Louise de Wet

Organiseerder: Grondslagfase Onderwyspraktyk

louise.dewet@aros.ac.za

Intermediêre Fase

Foto kom hier

Mnr Carel van Dyk

Departementshoof: Intermediêre Fase

carel.vandyk@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Coléne van Rooyen

Administratiewe Beampte

colenevanrooyen@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Fransie Drijfhout

Organiseerder: Intermediêrefase Onderwyspraktyk

fransie.drijfhout@aros.ac.za