Fakulteit Opvoedkunde

Die Fakulteit Opvoedkunde se funksies sluit hoofsaaklik die dag-tot-dag bestuur van die akademiese departemente, asook die bevordering van geloofsgebaseerde onderrig en navorsing oor Christelike vakbenaderings.

Die Dekaan en fakulteitsbeampte word in Olyf gehuisves.

 

 Dr Marietjie Bruwer

Grondslagfase DepartementshoofMev Tanya Lamberts

Fakulteitsbeampte van Dekaan

tanya.lamberts@aros.ac.za