Mnr Carel van Dyk

Departementshoof: Intermediêre Fase


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2017 Sertifikaat Gevorderde assessering in hoër onderwys. Stellenbosh Universiteit
2017 Sertifikaat Gevorderde moderering in hoër onderwys Stellenbosh Universiteit
1993 M.Ed. Opvoedkundige Leiding Randse Afrikaanse Universiteit
1993 M.Ed. Beroepsoriënteringspedagogiek Universiteit van Pretoria
1988 B.Ed. Onderwysbestuur Universiteit van Pretoria
1986 BA Sielkunde Universiteit van Pretoria
1984 Diploma Jeugweerbaarheid Onderwyskollege vir Verdere Opleiding
1977 H.O.D. Junior primêr Onderwyskollege Pretoria

Modules 2021

Jaar Modulekode Modulenaam
2021 OWRR111 Onderwysreg
2021 ONBS122 Klaskamerbestuur
2021 ONSA111 Onderwys in Suid-Afrika
2021 ONBS121 Klaskamerbestuur
2021 ONWR211 Onderrig van Graad R-Wiskunde 2A
2021 PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Departementshoof Aros 2017 2017
Dosent Aros 2015 2017
Skoolhoof Laerskool Hermanstad 1999 2015