Terug na bo

Mnr Carel van Dyk

Departementshoof: Intermediêre Fase


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2017 Sertifikaat Gevorderde assessering in hoër onderwys. Stellenbosh Universiteit
2017 Sertifikaat Gevorderde moderering in hoër onderwys Stellenbosh Universiteit
1993 M.Ed. Opvoedkundige Leiding Randse Afrikaanse Universiteit
1993 M.Ed. Beroepsoriënteringspedagogiek Universiteit van Pretoria
1988 B.Ed. Onderwysbestuur Universiteit van Pretoria
1986 BA Sielkunde Universiteit van Pretoria
1984 Diploma Jeugweerbaarheid Onderwyskollege vir Verdere Opleiding
1977 H.O.D. Junior primêr Onderwyskollege Pretoria

Modules 2023

Jaar Modulekode Modulenaam
2023 ONBS121 Klaskamerbestuur
2023 ONBS122 Klaskamerbestuur
2023 ONSA321 Onderwys in Suid-Afrika
2023 ONSA322 Onderwys in Suid-Afrika
2023 OWRR111 Onderwysreg
2023 OWRR112 Onderwysreg
2023 PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels
2023 IEBW121 Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
2023 ONBS123 Klaskamerbestuur
2023 OWRR113 Onderwysreg

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Departementshoof Aros 2017 2022
Dosent Aros 2015 2017
Skoolhoof Laerskool Hermanstad 1999 2015