Mnr Carel van Dyk

Departementshoof: Intermediêre Fase


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2017 Sertifikaat Gevorderde assessering in hoër onderwys. Stellenbosh Universiteit
2017 Sertifikaat Gevorderde moderering in hoër onderwys Stellenbosh Universiteit
1993 M.Ed. Opvoedkundige Leiding Randse Afrikaanse Universiteit
1993 M.Ed. Beroepsoriënteringspedagogiek Universiteit van Pretoria
1988 B.Ed. Onderwysbestuur Universiteit van Pretoria
1986 BA Sielkunde Universiteit van Pretoria
1984 Diploma Jeugweerbaarheid Onderwyskollege vir Verdere Opleiding
1977 H.O.D. Junior primêr Onderwyskollege Pretoria

Modules 2020

Jaar Modulekode Modulenaam
2020 ONBS121 Klaskamerbestuur
2020 ONSA111 Onderwys in Suid-Afrika
2020 PRAK122 Onderwyspraktyk 1
2020 IEBW121 Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
2020 DIDA111 Didaktiek

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Departementshoof Aros 2017 2017
Dosent Aros 2015 2017
Skoolhoof Laerskool Hermanstad 1999 2015