Terug na bo

Mev Jeanette du Plessis

Departementshoof: Opvoedkundige Studie en Bybelkunde


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2017 Sertifikaat Gevorderde assessering in hoër onderwys. Stellenbosh Universiteit
2017 Sertifikaat Gevorderde moderering in hoër onderwys Stellenbosh Universiteit
2015 M.Ed. Onderwysleierskap Universiteit van Pretoria
2008 B.Ed. Hons. Leerderondersteuning Universiteit van Pretoria
2006 Ander Diploma Christelike Onderwys (DGO) Aksie Reformatoriese Skoolonderwys (ARSO) ICO
2005 NGOS Grondslagfase en kleinkindontwikkeling Universiteit van Suid-Afrika
1991 BA Maatskaplike werk Universiteit van Pretoria

Publikasies

Jaar Titel Publikasie of uitgewer
2022 Assessering in die opvoedkunde. ‘n Praktykgerigte en Christelike benadering vir onderwysers Ander
2020 Assessering van leerders uit ‘n Christelike perspektief Ander
2020 Deurlopende assessering in die klaskamer deur middel van Bloom se taksonomie is vir onderwyser en leerder voordelig. Ander
2020 Vertrekpunte om vanuit ‘n Christelike perspektief na opvoedkundige sielkunde se ontwikkelingsperspektiewe en onderrigbenaderings te kyk Ander
2020 Ontwikkeling van ASSE511 module vir NGOS Ander

Aanbiedings

Datum Title Geleentheid
2019-07-09 Aanbieding: Assessering Instituut vir Christelike onderwys (ICO)
2017-01-09 Referaat: Onderwysleierskap- Heads of departments and teachers: forces opposing one another? EASA kongres

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
Universiteit van Pretoria Bed (Hons) Onderwysbestuur - afstandprogram 1
Aros Opvoedkundige Sielkunde 8
Aros Onderwyspraktyk 2
Aros Assessering 3
Aros Leerderondersteuning 1
Aros Moderator vir Onderwysbestuur, Opvoedkundige Sielkunde en Leerderondersteuningmodules 7

Modules 2023

Jaar Modulekode Modulenaam
2023 OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1
2023 OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A
2023 OPVS212 Opvoedkundige Sielkunde 2A
2023 ONBS121 Klaskamerbestuur
2023 OPVS511 Opvoedkundige Sielkunde
2023 OPVS123 Opvoedkundige Sielkunde 1
2023 ONBS122 Klaskamerbestuur
2023 ONBS123 Klaskamerbestuur
2023 LOND521 Leerondersteuning
2023 PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels
2023 OPVS222 Opvoedkundige Sielkunde

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Departementshoof Opvoedkundige Studies en Bybelkunde 2021 2022
Lektor Aros 2016 2022
Afdelingshoof: Institusionele Kwaliteit en Akademiese Steun Aros 2016 2017
Departementshoof Grondslagfase Aros 2016 2016
Lektor in Opvoedkundige Sielkunde Aros 2015 2015
Deeltydse dosent vir Bed Onderwysbestuur (Hons) Afstandprogram Universiteit van Pretoria 2014 2015
Adjunkhooftake Gereformeerde Skool Dirk Postma 2014 2015
Departementshoof Gereformeerde Skool Dirk Postma 2011 2015
Onderwyser en graadhoof Gereformeerde Skool Dirk Postma 2005 2011
Opvoedkundige Adviseur (Deeltyds) Destinatum 2000 2003
Speelgroephoof - Voorskoolse groep- gr R Eienaar/Bestuurder 1995 2004
Maatskaplike werk H.F Verwoerdhospitaal 1991 1991