Opvoedkundige Studies en Bybelkunde

Die Departement Opvoedkundige Studies en Bybelkunde (OSB) is verantwoordelik vir die aanbied van al die generiese modules. Dit is die modules wat primêr gerig is op die vorming van die student as opvoedkundige. Die departement se taak is om studente op ʼn geloofbasis te vorm sodat hulle as volwaardige onderwysers na die voltooiing van hulle graad leerlinge op ʼn professionele wyse kan begelei in hul waardes, geloof en beginsels. 

OSB se personeel word in Seder gehuisves.