Onderwysstudies en Bybelkunde (OSB)

Departement Opvoedkundige Studies en Bybelkunde (OSB) is verantwoordelik vir die aanbied van al die generiese modules. Dit is die modules wat primêr gerig is op die vorming van die student as opvoedkundige. Die OSB se taak is om studente op ‘n geloofsbasis te vorm sodat hulle as volwaardige onderwysers na die voltooiing van hulle graad leerlinge op ‘n professionele wyse kan begelei in hul waardes, geloof en beginsels.Dr Alet van Rhyn

Departementshoof: Opvoedkundige Studies en Bybelkunde
Aros is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as 'n private hoër onderwysinstelling geregistreer
kragtens die wet op Hoër Onderwys, 1997. Registrasienr: 2012/HE08/001.