Terug na bo

Opvoedkundige Studie en Bybelkunde

Die Opvoedkundige Studie en Bybelkunde- (OSB) departement is verantwoordelik vir die aanbied van al die generiese modules. Dit is die modules wat primêr op die vorming van die student as opvoedkundige gerig is. Opvoedkundige Studie en Bybelkunde (OSB)  het ten doel om studente op ʼn geloofsbasis te vorm. Sodoende word hulle in staat gestel om na afloop van hul studie as volwaardige onderwysers  leerlinge op ʼn professionele wyse in hul waardes, geloof en beginsels te begelei.