Opvoedkundige Studies en Bybelkunde

Opvoedkundige Studies en Bybelkunde (OSB) is verantwoordelik vir die aanbied van al die generiese modules. Dit is die modules wat primêr gerig is op die vorming van die student as opvoedkundige. Opvoedkundige Studies en Bybelkunde (OSB)  het ten doel om studente op ʼn geloofbasis te vorm. Sodoende word hulle in staat gestel om as volwaardige onderwysers na afloop van hul studies leerlinge op ʼn professionele wyse te begelei in hul waardes, geloof en beginsels. 

OSB se personeel word in Seder gehuisves.