Opvoedkundige Studies en Bybelkunde

Opvoedkundige Studies en Bybelkunde (OSB) is verantwoordelik vir die aanbied van al die generiese modules. Dit is die modules wat primêr op die vorming van die student as opvoedkundige gerig is. Opvoedkundige Studies en Bybelkunde (OSB)  het ten doel om studente op ʼn geloofsbasis te vorm. Sodoende word hulle in staat gestel om na afloop van hul studie as volwaardige onderwysers  leerlinge op ʼn professionele wyse in hul waardes, geloof en beginsels te begelei. 

OSB se personeel word in Seder gehuisves.