Steundienste

Bemarking & Kommunikasie

Foto kom hier

Mev Nadia Scott

Bemarkingsbestuurder

nadia.scott@aros.ac.za

Biblioteek

Foto kom hier

Mev Rina White

Bibliotekaresse

biblioteek@aros.ac.za

Institusionele Kwaliteit en Akademiese Steun (IKAS)

Foto kom hier

Mev Adri Smit

Kwaliteitsbestuurder

adri.smit@aros.ac.za

Menslikehulpbronne

Foto kom hier

Mev Renate Murray

Menslikehulpbronbestuurder

renate.murray@aros.ac.za

Foto kom hier

Mev Renate Murray

Menslikehulpbronbestuurder

renate.murray@aros.ac.za

Studente-Suksessentrum

Foto kom hier

Mej Maretha Lubbe

Bestuurder: Studente-Suksessentrum

maretha.lubbe@aros.ac.za

Vergaderingadministrasie (notularis/argivaris)

Foto kom hier

Mev Anja de Lange

Notularis en Argivaris

anja.delange@aros.ac.za