Terug na bo

Senior en VOO-fasestudie

Die Departement Senior en VOO-fasestudie is verantwoordelik vir die spesialiseringsopleiding van voornemende hoërskoolonderwysers. Die drie spesialiseringsrigtings wat aangebied word, is Tale, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en Natuurwetenskappe.

Hierdie departement bestaan uit twee verskillende programme.

Die Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding is ʼn BEd-graadkwalifikasie van vier jaar en is gerig op die kennis, onderrigvaardighede, opleiding en vorming van die student as Christenonderwyser vir leerders vanaf graad 7 tot 12.

Die NGOS is ʼn nagraadse onderwyssertifikaat waarin reeds gegradueerde vakkenners in die opvoedkunde en metodologie opgelei word om as Christenonderwysers leerders vanaf graad 7 tot 12 te onderrig.

Studente in beide hierdie programme word opgelei om ná die voltooiing van hul studie as volwaardige onderwysers ʼn verskil in die lewens van hoërskoolleerders te maak, wat nie net op vakkennis betrekking het nie, maar ook op die begeleiding van leerders ten opsigte van die vorming van hul geloof, waardes en ʼn Christelike lewens- en wêreldbeskouing.

 

 


Foto kom hier

Mev Melissa Kalp

Organiseerder: Senior en VOO-Onderwyspraktyk

melissa.kalp@aros.ac.za

Foto kom hier

Mej Ankia Pepler

Administratiewe Beampte en Akademiese Assistent

ankia.pepler@aros.ac.za

Mev Sanet de Beer

Programkoördineerder en Lektor

sanet.debeer@aros.ac.za