Senior Fase, VOO en NGOS

Die departement Senior Fase & VOO en NGOS is verantwoordelik vir die spesialiteitsopleiding van voornemende hoërskool onderwysers. Die 3 spesialiteitsrigtings wat aangebied word, is Tale, Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe en Natuurwetenskappe.

Hierdie departement bestaan uit 2 verskillende programme.

Die SF & VOO is ʼn B.ED graadkwalifikasie van 4 jaar, gerig op die kennis, onderrigvaardighede, opleiding en vorming van die student as Christen-onderwyser vir leerders vanaf Graad 7 tot 12.

Die NGOS is ʼn Nagraadse Onderwys Sertifikaat waarin reeds gegradueerde vakkenners in die Opvoedkunde en Metodologie opgelei word om as Christen-onderwysers leerders vanaf Graad 7 tot 12 te onderrig.

Studente in beide hierdie programme word opgelei om na voltooiing van hul studies as volwaardige onderwysers ʼn verskil te maak in die lewens van hoërskool leerders, nie net ten opsigte van vakkennis nie, maar ook om leerders te begelei in die vorming van hul geloof, waardes en ʼn Christelike lewens- en wêreldbeskouing.

Hierdie departement se personeel word in Mirte gehuisves.

Mev Olga Channing

Waarnemende departementshoof en programleier: Senior Fase, VOO en NGOS

olga.channing@aros.ac.zaMej Leani van der Walt

Administratiewe beampte

leani.vanderwalt@aros.ac.za