Studente-Suksessentrum

Die doel van die Aros Studente-Suksessentrum is om die studente te help om ten volle te ontwikkel.  Dit sluit die ontwikkeling van studente op ʼn geestelike, akademiese en sosiale vlak in.   Die Studente-Suksessentrum se personeellede spits hulle daarop om die Aros student nie slegs te ondersteun nie, maar ook te begelei na sukses.

Personeel van die Studente-Suksessentrum:

Akademiese Assistente:

Die akademiese assistente ondersteun studente op akademiese vlak.  Die rol van die akademiese assistent sluit onder andere in ondersteuning deur middel van individuele sessies met studente, groepsessies tydens tutoraande en aanlyn ondersteuning deur middel van e-Klas.  Die akademiese assistente vervul ook ʼn ondersteuningsrol vir die dosente. Dit sluit in administratiewe werk, merk van semesteropdragte, semestertoetse en eksamenvraestelle. 

Berader:

Die pastorale berader ondersteun studente op ʼn geestelike sowel as emosionele vlak. Berading vind plaas in ʼn rustige en veilige omgewing en behels onder andere traumaberading, bemoediging, depressie en verhoudingsprobleme ensovoorts. Studente-

Ondersteunings Koördineerder:

Die Studente-Ondersteunings Koördineerder is betrokke by die ondersteuning, begeleiding en ontwikkeling van studente op alle vlakke.  Hierdie ontwikkeling van studente sluit in die ontwikkeling van studente op akademiese, emosionele en geestelike vlak.  Studente word nie net toegerus vir die klaskamer nie, maar ook vir die wêreld buite die klaskamer. Die Studente-Ondersteunings Koördineerder bied elke semester studiewerkswinkels aan wat fokus op verbetering en ontwikkeling van studente. Temas sluit onder andere stres – en angshantering, eksamenvoorbereiding en nog vele meer in. Hindernis akkommodering vir studente word ook deur die Studente-Ondersteunings Koördineerder hanteer. 

Studente-Suksessentrum Afdelingshoof:

Die afdelingshoof is betrokke by die beplanning en bestuur van die Studente-Suksessentrum in samewerking met die res van die span. Die afdelingshoof is dan ook die primêre kontakpunt met die studenteraad en die huiskomitee-lede. Saam skep hul ʼn lekker en positiewe kampuslewe by Aros.

 

Dienste van die Studente-Suksessentrum:

Akademiese steun

Berading

Portuurgroepondersteuning (klasverteenwoordigers)

Werkswinkels

 

Studenteraad & Huiskomitee:

Die studenteraad dien as 'n skakel tussen die studente en die bestuur van Aros.  Die Studenteraad (SR) in samewerking met die Huiskomitee (HK) is verantwoordelik vir die skep van ʼn studentekultuur en studentelewe op kampus.  Verder is dit die SR en HK se verantwoordelikheid om die Aros student se belange op kampus te bevorder.

 

Studentelewe sluit onder andere die volgende in: 

Netbal

Bergfiets

Koor

Drama

Eerstejaarskamp

Lof en prys aand

Verwysingswerkswinkels 

 

Jaarlikse dinee

 

 

 

 Mej Maretha Lubbe

Studente-Suksessentrum: Afdelingshoof

maretha.lubbe@aros.ac.za


Mev Jeanine Heath

Studente-Ondersteunings Koördineerder

jeanine.heath@aros.ac.za
Me Janet Botha

Akademiese Assistent
Aros is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as 'n private hoër onderwysinstelling geregistreer
kragtens die wet op Hoër Onderwys, 1997. Registrasienr: 2012/HE08/001.