Mev Olga Channing

Waarnemende departementshoof en programleier: Senior Fase, VOO en NGOS


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2019 Sertifikaat Moderator ICO
2018 M.Ed. Universiteit van Pretoria
2018 Sertifikaat Assessering Edutel
1989 B.Ed. Hons. (Psig) Beroepsoriënteringspedagogiek Universiteit van Pretoria
1988 BA Ed. Skoolvoorligting Universiteit van Pretoria

Modules 2021

Jaar Modulekode Modulenaam
2021 AFHS521 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Senior Fase 5B
2021 ASSE511 Assessering in die Opvoedkunde
2021 AFHV511 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5A
2021 AFHV521 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Verdere Onderwys en Opleiding 5B
2021 AFHS511 Onderrig van Afrikaans Huistaal vir Senior Fase 5A