Terug na bo

Dr Magda Diedericks

Dosent


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2019 Ph.D. Filosofie van Opvoedkunde Noordwes-Universiteit
2012 MA Phil. Filosofie Noordwes-Universiteit
2009 B.Sc. Hons. Verbruikerswetenskappe Noordwes-Universiteit
2008 B.Sc. Verbruikerswetenskappe Noordwes-Universiteit

Publikasies

Jaar Titel Publikasie of uitgewer
2022 Quality of Religiously-Orientated Higher Education in South Africa Perspectives on Educational Governance
2019 'The Idea of a “For-Profit” Private Christian University in South Africa’ http://dx.doi.org/10.19108/koers.84.1.2449
2019 ‘Teachers’ understanding of interreligious dialogue in multi-religious classroom contexts’ Proefskrif

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
Instutuut vir Christelike Onderwys Kursusse aangebied 2010-2014
Aros Eksterne moderator 2019
Aros Eksterne merker 2016-2019

Modules 2023

Jaar Modulekode Modulenaam
2023 WBSL111 Wêreldbeskouingsleer 1A
2023 WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 1A SF en VOO
2023 FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4
2023 FILO321 Filosofie van die Opvoedkunde 3
2023 FILO323 Filosofie van die Opvoedkunde 4A SF & VOO
2023 VERB511 Onderrig van Verbruikerstudies vir die Senior Fase 5A
2023 VERB521 Onderrig van Verbruikerstudies vir die Senior Fase 5B
2023 WBSL511 Wêreldbeskouingsleer

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Dosent Aros 2020 2021
Dosent Aros 2010 2011
Onderwyseres Gereformeerde Skool Dirk Postma 2010 2013