Dr Alet van Rhyn

Departementshoof: Opvoedkundige Studies en Bybelkunde


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2018 Ph.D. Opvoedkundige Sielkunde Universiteit van die Vrystaat
2018 Sertifikaat Assessering Universiteit van Suid-Afrika
2017 Sertifikaat Gevorderde moderering in hoër onderwys Stellenbosh Universiteit
2014 Nagraadse Diploma Uitkoms gebaseerde assessering in Hoër Onderwys en afstandonderrig Universiteit van Suid-Afrika
2009 M.Ed. Leerondersteuning Noordwes-Universiteit
2003 B.Ed. Hons. Opvoedkundige sielkunde Noordwes-Universiteit
1984 BA Ed. PU vir CHO

Publikasies

Jaar Titel Publikasie of uitgewer
2017 Roeping en Moedertaal Onderrig in die Aanspreek van die Onderwyskrisis in Suid-Afrika Die Kerkblad
2017 Roeping en Moedertaal Onderrig in die Aanspreek van die Onderwyskrisis in Suid-Afrika (2) Die Kerkblad

Aanbiedings

Datum Title Geleentheid
2020-10-06 2018: SAERA, Congres Pretoria (Oktober). The quality of the literacy abilities of our learners – The eye of the storm? Pretoria
2019-07-17 Geletterdheid en leesvaardigheid. PretoriaFM
2019-07-15 Lees ICO Kongres
2019-07-01 LITERACY DEVELOPMENT AND SELF-CONCEPT OF ENGLISH SECOND LANGUAGE LEARNERS: A REVIEW OF THEORETICAL PERSPECTIVES, INTED2019 Proceedings, pp. 9880-9888. Outeurs: Alet van Rhyn en Annalene van Staden Conference: International Technology, Education and Development
2019-06-01 THE RECIPROCAL RELATIONSHIP BETWEEN SELF-CONCEPT AND LITERACY ACHIEVEMENT OF ESL LEARNERS, INTED2019 Proceedings, pp. 9876-9879 Outeurs: Alet van Rhyn en Annalene van Staden 2019: Conference Paper: Conference: International Technology, Education and Development:
2018-10-24 Engels Tweede Taal onderrig (ESL) AROS HOP Werkswinkel
2018-07-02 Enhancing the Self-Concept of ESL learners with Literacy Difficulties: Exploring the value of a Psycho-Linguistic, whole-Language Literacy Intervention Perspective 10th International Conference on Education and New Learning Technologies
2018-07-02 Interactive Storybook reading as an intervention strategy to support ESL learners’ reading comprehension. Outeurs: Alet van Rhyn en Annalene van Staden 10th International Conference on Education and New Learning Technologies (Julie):

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
AROS Opv. Sielkunde, Leerderondersteuning 10

Modules 2021

Jaar Modulekode Modulenaam
2021 LOND521 Leerondersteuning
2021 OPVS122 Opvoedkundige Sielkunde 1
2021 LOND411 Leerondersteuning 4A
2021 LOND421 Leerondersteuning 4B
2021 EDTS521 Professionele Studies en Kurrikulumstudies
2021 OPVS121 Opvoedkundige Sielkunde 1
2021 OPVS211 Opvoedkundige Sielkunde 2A
2021 OPVS122 Opvoedkundige Sielkunde 1
2021 LOND311 Leerondersteuning 3
2021 OPVS221 Opvoedkundige Sielkunde 2B

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Dosent AROS 2009 2020
Onderwyser Pro Practicum LSEN Skool 2005 2005
Berader en Opvoedkundige Terapeut H/S Frikkie Meyer, Thabazimbi 2004 2008
Remedierende Terapeut in Privaat Praktyk Privaat 2002 2005
Onderwyser Pro Practicum LSEN Skool 1993 1998