Mej Elmarie Lubbe

Dosent


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2019 Algemene opleiding Moderator Distance Learning Programme Certificate ICO
2018 Algemene opleiding Assessering Edutel
2013 M.A. Linguistiek (Taalstudies) Afrikaans en Nederlands Universiteit van die Vrystaat
2011 BA Hons. Afrikaans en Nederlands Universiteit van die Vrystaat
2010 BA Mediastudie Universiteit van die Vrystaat

Publikasies

Jaar Titel Publikasie of uitgewer
2017 ʼn Christelike wêreldbeskouing in die onderrig van Akademiese Geletterdheid en Afrikaanse Taalkunde. Aros Joernaal
2015 Retoriese stylfigure as intellektuele spel in advertensiekommunikasie. Tydskrif vir Geesteswetenskappe

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
Universiteit van die Vrystaat Skryfsentrum (lees- en skryfvaardighede) 4
Universiteit van die Vrystaat Akademiese Geletterdheid 7
Aros Akademiese Geletterdheid en Afrikaanse Taalkunde 3

Modules 2021

Jaar Modulekode Modulenaam
2021 AFRO111 Afrikaans Huistaalonderrig 1
2021 AFRO211 Afrikaans Huistaalonderrig 2A
2021 AFRO221 Afrikaans Huistaalonderrig 2B
2021 AKAG112 Akademiese Geletterdheid
2021 AKAG133 Akademiese geletterdheid
2021 AKAG134 Akademiese geletterdheid SF en VOO

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Lektor - Akademiese Geletterdheid en Afrikaanse Taalkunde Aros 2017 2019
Lektor en Skryfsentrumkoördineerder Universiteit van die Vrystaat, Onderrig-en-Leersentrum 2013 2016
Akademiese tutor Universiteit van die Vrystaat, Departement Afrikaans en Nederlands 2011 2011
Taalversorger Volksblad (Kampus-Volksblad, kampuskoerant) 2010 2010
Navorsingsassistent Universiteit van die Vrystaat, Departement Afrikaans en Nederlands. 2010 2012
Fasiliteerder vir Akademiese Geletterdheid in Afrikaans Universiteit van die Vrystaat, Onderrig-en-Leersentrum. 2010 2012
Joernalis vir die kampuskoerant, Kampus-Volksblad Volksblad 2008 2010