Mev Adri Smit

Dosent


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2014 Algemene opleiding Assessering in Hoër Onderwys Opleiding, oop-en afstandsonderrig Universiteit van Suid-Afrika
2013 B.Ed. Hons. Onderrig en Leer Noordwes-Universiteit
1988 H.O.D. Senior Primêr: Spesialisering:Tale, Kuns, Bybelkunde Normaalkollege Pretoria

Aanbiedings

Datum Title Geleentheid
2019-08-21 CURRICULUM DEVELOPMENT Edutel
2019-08-21 Kort kursus in kurrikulumontwikkeling Edutel

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
Aros Kurrikulumsrudies 2
Aros Didaktiek 2
Aros Akademiese Geletterdheid 1

Modules 2021

Jaar Modulekode Modulenaam
2021 DIDA111 Didaktiek
2021 DIDA112 Didaktiek
2021 KURS321 Kurrikulumstudies
2021 KURS322 Kurrikulumstudies

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Bestuurder Kwaliteit en Akademiese ondersteuning Aros 2019 2019
Voldoeningsbestuurder (Compliance Manager) Mukhanyo Teologiese Kollege 2018 2018
Konsultant Privaat: Leermateriaal ontwikkeling en asssering Hoër Onderwys Private Onderneming 2017 2018
Lektor Didaktiek, Kurrikulumstudies, Akademiese Geletterdheid Aros 2016 2016
Kurrikulum Ontwikkeling en ontwerp Koördineerder Aros 2015 2015
Lektor: Didaktiek, Kurrikulum studies Aros 2014 2015
Koördineerder: Kurrikulum en Leermateriaalontwikkeling: Christelike skole Aros/Arso 2010 2013
Redigeerder Aros Publikasie Maatskappy 2010 2013
Lektor: Geletterdheid in die Grondskagfase Aros 2008 2008
Redigeerder assistent Janine Smit Editorial services 2008 2008
Onderwyseres: Grondslagfase Graad R en Graad 1 Christelik en Private skole Lesotho en Suid-Afrika 1996 2003
Biblioteek assistent Somerset West Municipality 1989 1990