Dr Morné Diedericks

Dosent


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2017 Sertifikaat Gevorderde moderering in hoër onderwys Stellenbosh Universiteit
2016 Ph.D. Filosofie van die opvoedkunde Noordwes-Universiteit
2014 Sertifikaat Assessering Universiteit van Suid-Afrika
2013 M.Th. Dogmatiek Noordwes-Universiteit
2010 B.Th. Hons. Kerk- en dogmageskiedenis Noordwes-Universiteit
2009 B.Th. Bybeltale Noordwes-Universiteit

Publikasies

Jaar Titel Publikasie of uitgewer
2018 Quality Christian Higher Education: Challenges and aspects for consideration in Christian higher education institutions Aros
2016 Epistemologie van Religie: Die wortel van godsdiensverskille. Tydskrif vir Christelike Wetenskap
2015 HG Stoker se denke oor die gemeenskapsuniversiteit Tydskrif vir Christelike Wetenskap
2014 Die Voorsienigheidsleer van Calvyn vanuit sy debatte Koers
2013 Mens, waarom lyk die wêreld so? Christelike Media
2013 Vertrekpunte van die Christelike geloof vir onderwysers. Aros Uitgewery
2013 Om te mag dink: Relativisme en my skermutseling met die Waarheid. Aros Uitgewery
2013 Die Voorsienigheidsleer van Adrio König: ’n Dogma-historiese beoordeling. Skriflig
2012 Die voorsienigheidsleer van Augustinus Tydskrif vir Christelike Wetenskap
2012 Samelewingsleer, aspekte van ’n Christelike samelewing Aros Uitgewery

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
Aros Filosofie van die Opvoedkunde 9
Aros Bybelkunde 8
Aros Religie Studies 6

Modules 2021

Jaar Modulekode Modulenaam
2021 BYBK511 Bybelkunde
2021 FILO321 Filosofie van die Opvoedkunde 3
2021 FILO322 Filosofie van die Opvoedkunde
2021 BYBK221 Bybelkunde 2B
2021 FILO421 Filosofie van die Opvoedkunde 4
2021 WBSL111 Wêreldbeskouingsleer 1A
2021 WBSL112 Wêreldbeskouingsleer 1A SF en VOO
2021 FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde
2021 PREL511 Professionele Etiek, Onderwysreg, Onderwysbestuur en Onderwysstelsels

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Akademiese Hoof Aros 2018 2018
Operasionele bestuurder Akademie Aros 2016 2017
Departementshoof: Opvoedkundige Studies en Bybelkunde Aros 2015 2016
Dosent Aros 2009 2014
Onderwysers Hoërskool Staatspresident C.R. Swart 2009 2010