Terug na bo

Dr Morné Diedericks

Dosent


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2021 Sertifikaat Moodle platvorm Eiffelcorp
2017 Sertifikaat Gevorderde moderering in hoër onderwys Stellenbosh Universiteit
2016 Ph.D. Filosofie van die opvoedkunde Noordwes-Universiteit
2014 Sertifikaat Assessering Universiteit van Suid-Afrika
2013 M.Th. Dogmatiek Noordwes-Universiteit
2010 B.Th. Hons. Kerk- en dogmageskiedenis Noordwes-Universiteit
2009 B.Th. Bybeltale Noordwes-Universiteit

Publikasies

Jaar Titel Publikasie of uitgewer
2023 Die invloed van denklyne van die Duitse-universiteitsmodel op hedendaagse kwessies binne universiteitswese Tydskrif vir Geesteswetenskappe
2022 Quality of Religiously-Orientated Higher Education in South Africa. Perspectives on Educational Governance
2022 Fundamental Anthropological Principles for Christian Universities: The image and likeness in Adam’s Beatific Vision. Tydskrif vir Christelike Wetenskap
2021 Critical evaluation of Theonomist eschatology. Skriflig
2021 Wêreldbeskouings: Die hantering van konflik deur middel van dialoog. Van Schaik
2021 Assessment of Jean-Jacques Rousseau’s educational concept “natural inclination” from a Reformed worldview perspective. Tydskrif vir Christelike Wetenskap
2021 Worldviews: dealing with conflict through dialogue In Societal Issues in the Curriculum. Potchefstroom: Van Schaik
2020 Van Til se beskouing van Geskiedenis as antwoord op die Postmodernisme Tydskrif vir Christelike Wetenskap
2020 Theodore Beza's Inaugural adress. Analysis. Internasionale joernaal
2020 Reformatoriese lewensvise in Christelike wetenskap vakboek Fontein
2019 Die Verslawing waaroor niemand mag praat nie. Fontein
2018 Quality Christian Higher Education: Challenges and aspects for consideration in Christian higher education institutions Aros
2016 Epistemologie van Religie: Die wortel van godsdiensverskille. Tydskrif vir Christelike Wetenskap
2015 HG Stoker se denke oor die gemeenskapsuniversiteit Tydskrif vir Christelike Wetenskap
2014 Die Voorsienigheidsleer van Calvyn vanuit sy debatte Koers
2013 Mens, waarom lyk die wêreld so? Christelike Media
2013 Vertrekpunte van die Christelike geloof vir onderwysers. Aros Uitgewery
2013 Om te mag dink: Relativisme en my skermutseling met die Waarheid. Aros Uitgewery
2013 Die Voorsienigheidsleer van Adrio König: ’n Dogma-historiese beoordeling. Skriflig
2012 Die voorsienigheidsleer van Augustinus Tydskrif vir Christelike Wetenskap
2012 Samelewingsleer, aspekte van ’n Christelike samelewing Aros Uitgewery

Aanbiedings

Datum Title Geleentheid
2022-06-14 Woon konferensie by Mukanyo
2022-05-02 Toekoms Skerp: Generasie Z ICO kongres
2020-05-04 Kongres lesing by CHE: Considering Quality Christian Higher Education. CHE
2019-06-03 Hoofspreker by Instituut vir Christelike Onderwys Konferensie: Die Christelike verstaan van volwassenheid. ICO
2018-10-12 Problems and solutions for articulation between different higher education institutions. Aros
2018-10-08 Hoofspreker by IAPCHE internasionale kongres in Potchefstroom: Imagining a For-Profit Christian Higher Education Institution in South Africa. IAPCHE
2017-05-05 Universiteitswese: Die opvoeding van mense of monsters NWU Verdraagsaamheid kommitee
2017-04-10 Philosophical principles regarding religious tolerance CELP
2014-09-08 The Christian University and the recognition to openness: A discussion of Galeotti’s Recognition Theory. EASA
2012-08-01 Lesing by die Suid-Afrikaanse Nasionale Calvyn Kongres: Die Voorsienigheidsleer van Calvyn VCHO

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
Aros Filosofie van die Opvoedkunde 9
Aros Bybelkunde 8
Aros Religie Studies 6

Modules 2023

Jaar Modulekode Modulenaam
2023 FILO521 Filosofie van die Opvoedkunde
2023 BYBK511 Bybelkunde
2023 BYBK311 Bybelkunde 3A
2023 FILO322 Filosofie van die Opvoedkunde
2023 KRIT111 Kritiese Denke en Probleemoplossing
2023 BYBK221 Bybelkunde 2B

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Senior Dosent Aros 2019 2021
Akademiese Hoof Aros 2018 2018
Operasionele bestuurder Akademie Aros 2016 2017
Departementshoof: Opvoedkundige Studies en Bybelkunde Aros 2015 2016
Dosent Aros 2009 2014
Onderwyser Hoërskool Staatspresident C.R. Swart 2009 2010
Onderwyser Dirk Postma 2009 2015