Mnr Marius van Rooyen

e-Leerontwikkelingsbeampte


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2020 Ander Web ontwerp. HTML5, CSS3 en JavaScript Universiteit van Kaapstad
2019 BA Hons. Antieke tale - Semitiese tale Noordwes-Universiteit
2019 Sertifikaat Moderering Ander
2019 Sertifikaat Moodle onderwyser sertifikaat - Grondslag vlak digitale bevoegdheid Ander
2018 Sertifikaat Assesering Edutel
2017 B.Th. Noordwes-Universiteit
1997 Sertifikaat Rekenaar hardeware en sagteware tegnikus Ander

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
Aros Teologie 1

Modules 2021

Jaar Modulekode Modulenaam
2021 INRV111 Inleiding tot Rekenaarvaardighede
2021 INRV113 Inleiding tot Rekenaarvaardighede SF en VOO

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
E-leer ontwerper Aros 2019 2019
Akademiese assistent Aros 2018 2018
Voltydse Bth Student Noordwes Universiteit 2015 2017
Besturende Direkteur Corridor Bricks cc 2005 2014
Administratiewe Bestuurder Corridor Bricks cc 2002 2005
Boekhouer Corridor Bricks cc 2002 1999
Admin klerk Corridor Bricks cc 1999 1997