Dr Elizma Louw

Dosent


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2019 Ph.D. Multiplikatiewe denke bekwaamheid van leerders met leerprobleme Universiteit van Pretoria
2019 Algemene opleiding Assessor Afstandsonderrig Program ICO
2015 M.Ed. Ondersoek in wiskunde onderrig vir leerders met leerprobleme Universiteit van Pretoria
2008 B.Ed. Hons. Leerondersteuning Universiteit van Pretoria
2007 B.Ed. Senior Fase (wiskunde, remediëring en algemene wetenskap) Universiteit van Pretoria
2003 Sertifikaat Teologie Ander

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
Universiteit van Pretoria Intermediêre Wisk 3 jaar
Universiteit van Pretoria Profesionele Studies 5 jaar
Universiteit van Pretoria Perspektiewe op die rol van die onderwyser van vroeër tot nou 4 jaar
Universiteit van Pretoria Akademiese diensleer 1 jaar
Universiteit van Pretoria Leerondersteuning 1 jaar
Universiteit van Pretoria Fundamentele Wiskunde 2 jaar
Universiteit van Pretoria Kurrikulum in die klaskamer 3 jaar
Universiteit van Pretoria Kurrikulum ontwerp en ontwikkeling 3 jaar
Universiteit van Pretoria Lesstudies 1 jaar
Universiteit van Pretoria Onderrigstrategieë 1 jaar
University of Pretoria Krit van finale jaar studente 4 jaar
Privaat Remediërende Hulp - Wisk en Taal 3 jaar
Privaat Wiskunde ekstra klasse 9 jaar
Privaat Franse ekstra klasse 3 jaar

Modules 2021

Jaar Modulekode Modulenaam
2021 WISO111 Oriëntering tot Wiskunde-onderrig
2021 WISO121 Wiskunde-onderrig 1
2021 WISO311 Wiskunde-onderrig 3A
2021 EWIS111 Elementêre Wiskunde
2021 OWIS121 Inleidende Wiskunde
2021 IWIS111 Elementêre Wiskunde vir Intermediêre Fase
2021 WISO211 Wiskunde-onderrig 2A
2021 WISO221 Wiskunde-onderrig 2B
2021 WISO321 Wiskunde-onderrig 3B
2021 WISO411 Wiskunde-onderrig 4A
2021 WISO421 Wiskunde-onderrig 4B

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Dosent Universiteit van Pretoria 2011 2018
Onderwyser Transvalia Skool vir leerders met epilepsie 2008 2011
Sendeling Operasie Mobilisasie 1998 2002
Admin assistent, Uitreiker en Mediese Keurder SANLAM 1992 1997