Me Sanli Heystek

Dosent


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2019 Sertifikaat Moderator Afstandsonderrig Program Ander
2018 Sertifikaat Assessering Edutel
2003 Sertifikaat Uitkomsgebaseerde onderwys Universiteit van Suid-Afrika
1993 BA Hons. Geografie PU vir CHO
1992 H.O.D. PU vir CHO
1991 BA PU vir CHO

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
AROS Sosiale Wetenskappe 3
AROS Werkgeïntegreerde Leer 2

Modules 2020

Jaar Modulekode Modulenaam
2020 PRAK232 Onderwyspraktyk 2
2020 SWET211 Sosiale Wetenskappe-onderrig 2A
2020 SWET221 Sosiale Wetenskappe-onderrig 2B
2020 GIFO311 Omgewingsopvoeding vir Volhoubare Ontwikkeling
2020 SWET421 Sosiale Wetenskappe-onderrig 4B
2020 SWET111 Oriëntering tot Sosiale Wetenskappe-onderrig
2020 SWET311 Sosiale Wetenskappe-onderrig 3A
2020 SWET411 Sosiale Wetenskappe-onderrig 4A
2020 SWET121 Sosiale Wetenskappe-onderrig 1
2020 PRAK122 Onderwyspraktyk 1
2020 SWET321 Sosiale Wetenskappe-onderrig 3B
2020 PRAK332 Onderwyspraktyk 3

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Dosent Aros 2018 2019
Onderwyseres Laerskool Theresapark 2007 2017
Onderwyseres Hoërskool Hendrik Verwoerd 1996 2003
Onderwyseres Meridian College 1995 1995
Onderwyseres Laerskool Wolmaransstad 1994 1994