Me Sanli Heystek

Dosent


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
2020 M.Ed. Kurrikulumstudies Noordwes-Universiteit
2019 Sertifikaat Moderering van uitkomsgebaseerde assessering Ander
2018 Sertifikaat Uitkomsgebaseerde assessering Edutel
2003 Sertifikaat Uitkomsgebaseerde onderwys Universiteit van Suid-Afrika
1993 BA Hons. Geografie PU vir CHO
1992 H.O.D. PU vir CHO
1991 BA PU vir CHO

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
Aros Sosiale Wetenskappe 5
Aros Werkgeïntegreerde Leer 4
Aros Opvoeding vir Volhoubare Ontwikkeling 3

Modules 2021

Jaar Modulekode Modulenaam
2021 PRAK232 Onderwyspraktyk 2
2021 SWET211 Sosiale Wetenskappe-onderrig 2A
2021 SWET221 Sosiale Wetenskappe-onderrig 2B
2021 GIFO311 Omgewingsopvoeding vir Volhoubare Ontwikkeling
2021 SWET421 Sosiale Wetenskappe-onderrig 4B
2021 SWET111 Oriëntering tot Sosiale Wetenskappe-onderrig
2021 SWET121 Sosiale Wetenskappe-onderrig 1
2021 IEBW121 Inleiding tot Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
2021 SWET311 Sosiale Wetenskappe-onderrig 3A
2021 SWET321 Sosiale Wetenskappe-onderrig 3B
2021 SWET411 Sosiale Wetenskappe-onderrig 4A

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Dosent Aros 2018 2021
Deeltydse dosent Aros 2017 2017
Onderwyseres Laerskool Theresapark 2007 2017
Onderwyseres Hoërskool Hendrik Verwoerd 1996 2003
Onderwyseres Meridian College 1995 1995
Onderwyseres Laerskool Wolmaransstad 1994 1994