Mnr Andries Buys

Dosent


Kwalifikasies

Jaar Kwalifikasie Universiteit
1998 M.A. Geografie en Omgewingsrudies Stedelike Geografie PU vir CHO
1990 H.O.D. Geografie en Geskiedenis PU vir CHO
1989 BA Onderwys PU vir CHO

Akademiese ervaring

Instansie Vakgebied Aantal Jare
PU vir CHO Geografie en Geskiedenis 1986 tot 1992: 7 jaar
PU vir CHO Geografie - Stedelik 1993 - 1998: 6 jaar
UNISA Geografie - deeltydse dosent 2 jare
APA Geografie en NGOS - deeltydse dosent 4 jaar
Aros Geografie / Geografie - Vakdidaktiek / Wiskunde - grondslagfase 2009 - 2012: 4 jaar
Aros Sosiale Wetenskappe (SWET 111 en 121, SWET 311 en 321 en SWET 411) 1

Modules 2021

Jaar Modulekode Modulenaam
2021 SWET111 Oriëntering tot Sosiale Wetenskappe-onderrig
2021 SWET121 Sosiale Wetenskappe-onderrig 1
2021 SWET311 Sosiale Wetenskappe-onderrig 3A
2021 SWET321 Sosiale Wetenskappe-onderrig 3B
2021 SWET411 Sosiale Wetenskappe-onderrig 4A
2021 SWET211 Sosiale Wetenskappe-onderrig 2A
2021 SWET221 Sosiale Wetenskappe-onderrig 2B
2021 GIFO311 Omgewingsopvoeding vir Volhoubare Ontwikkeling
2021 SWET421 Sosiale Wetenskappe-onderrig 4B

Werkgeskiedenis

Beroep Instansie Vanaf Tot
Dosent (junior) Aros 2019 2020
Deeltydse dosent Afrikaanse Protestantse Akademie (APA) 2017 2020
Onderwys bestuurder Raslouw Skole 2012 2018
Konstruksiebestuurder en ontwikkelaar Conan Trust 2005 2012
Onderwyser HS Gerrit Maritz 1993 2005