Grootste onderwysbeurs in Suid-Afrika bekendgestel

Drie van die grootste onderwysbeurse in die privaat hoëronderwyssektor word vandag in Pretoria bekendgestel. In samewerking met Pretoria FM en Rapport Onderwysfonds bied Aros aan drie top- presterende Afrikaanse studente die geleentheid om sy/haar vierjaar-onderwysgraad kosteloos by Aros te voltooi en te verwerf.

Die beurse beloop ʼn huidige waarde van R200 000.00 per beurs oor die volgende vier jaar. Dit sluit in ʼn BEd Grondslagfasegraad of ʼn BEd Intermediêre Fase-graad in een van die twee BEd Intermediêre Fase-rigtings of ‘n BEd Senior Fase & VOO- graad in een van die drie spesialiseringsrigtings.

Hierdie beurs is daarop gemik om die onderwysberoep en studies in onderwys weer prominent onder skoolverlaters se aandag te bring. “Ons wil graag belê in belowende, voornemende studente wat dit as ‘n roeping sien om onderwyser te word en wat wil studeer by ‘n instelling waar hulle op ‘n Reformatoriese grondslag onderrig ontvang. Ons land het sulke mense dringend nodig,” aldus prof Rikus Fick, rektor van Aros.

Om vir hierdie beurs in aanmerking te kom, moet voornemende studente aan die volgende kriteria voldoen:

  1. ʼn Gemiddeld van ten minste 70% behaal in beide die graad 11 en rekordeksamen. Die punte van 2020-matrikulante word in ag geneem. Daar word na die finale matriekpunte gekyk van persone, tot en met die ouderdom van 21, wat reeds matriek voltooi het.
  2. Aan skool, sport, kultuur en ander aktiwiteite deelneem.
  3. Leierposisies oor ʼn wye spektrum van gebiede beklee.
  4. ʼn Motivering van + 300 woorde skryf waarin die kandidate motiveer
    waarom hulle
    onderwys by Aros wil studeer. 

Aros se gemengde onderrigmodel bied die ideale geleentheid waar onderwysers hul studie en praktiese onderwyservaring deur hul vier jaar kan kombineer. Studente woon verpligte kontaksessies op sekere dae by die Aros-kampus in Waverley, Pretoria by en kan dus deur die week as assistent by die skole werk.

Aansoeke vir die Prestige-beurs open op 20 Julie 2020 en sluit op 16 Oktober 2020. Om aansoek te doen, kan voornemende aansoekers Aros se webblad by www.aros.ac.za besoek.

 

Kliek hier om aansoek te doen vir die beurs