Aros aansoeke

VOOR JY AANSOEK DOEN

1.  MAAK SEKER dat jy bewus is van alle belangrike inligting rondom die programme wat deur Aros aangebied word.   Kliek hier vir die Prospektus.

2.  SLUITINGSDATUM:  31 OKTOBER 2020.

3.  VOORLOPIGE TOELATING word gegee vir voornemende studente wat nog nie gematrikuleer het nie op grond van die Graad 11-finale uitslae.

4.  Laai GESERTIFISEERDE dokumente op, nadat die aansoek voltooi is.

5.  AANSOEKFOOI:  R250 (Nie-terugbetaalbaar).

6.  Hou jou e-posse dop vir die vordering van jou aansoek.  Terugvoer kan binne 4 weke verwag word.  Navrae kan gerig word aan aansoeke@aros.ac.za.


Doen aansoek

Neem kennis dat na die voltooiing van die aansoekvorm daar gesertifiseerde dokumente opgelaai moet word. Indien u dit nie op die oomblik beskikbaar het nie, kan u die dokumente net later oplaai op die skakel hier langsaan.


Laai dokumente op

Indien jy reeds aansoek gedoen het, maar nog dokumente wil oplaai, kliek op die skakel hierbo.


Betaal aanlyn met Payfast

Bankbesonderhede

Aros
Bank: Absa
Tipe Rekening: Tjekrekening
Rekeningnommer: 407 653 0257
Takkode: 632005
Verwysing: Voornemende student se 13-syfer identiteitsnommer.


Hou hierdie spasie dop om aansoek te doen vir die Aros Prestige Onderwysbeurs. Meer inligting volg.

Terug na Aros-tuisblad