Aros aansoeke

Aansoeke vir volgende jaar open op 1 April.

Laai dokumente op

Indien jy reeds aansoek gedoen het, maar nog dokumente wil oplaai, klik op die skakel hier bo.

Betaal aanlyn met Payfast

Bankbesonderhede

Aros
Bank: Absa
Tipe rekening: Tjekrekening
Rekeningnommer: 407 653 0257
Takkode: 632005
Verwysing: Voornemende student se 13-syferidentiteitsnommer.

Prestige-onderwysbeurs

Hou hierdie ruimte dop om aansoek te doen vir die Aros-Prestige-onderwysbeurs. Meer inligting volg.

Terug na Aros-tuisblad