Aros aansoeke

Aansoeke vir volgende jaar open op 1 April.

Bereken toelatingspunt

Laai dokumente op

Indien jy reeds aansoek gedoen het, maar nog dokumente wil oplaai, kliek asseblief op die skakel hierbo.


Betaal aanlyn met Payfast

Bankbesonderhede

Aros
Bank: Absa
Tipe Rekening: Tjekrekening
Rekeningnommer: 407 653 0257
Takkode: 632005
Verwysing: Gebruik as verwysing die voornemende student se 13-syfer identiteitsnommer.


Beursaansoeke het op 16 Augustus gesluit.

Terug na Aros-tuisblad