Aros aansoeke

VOOR JY AANSOEK DOEN

 1. Aansoeke vir 2025 open 2 April 2024 en sluit 31 Oktober 2024.  Neem kennis dat aansoeke vir honneurstudies reeds 31 Augustus 2024 sluit.
 2. Studente wat besig is met die Hoër Sertifikaat in Onderwys by Aros in 2024, sal vanaf die derde kwartaal op die studenteportaal kan aansoek doen vir graadstudies in 2025.
 3. MAAK SEKER dat jy bewus is van alle belangrike inligting rondom die kurrikulums wat Aros aanbied.  Klik hier vir die Prospektus.
 4. Laai die volgende DOKUMENTE op nadat die aansoek voltooi is:
  • GESERTIFISEERDE ID
  • GESERTIFISEERDE huweliksertifikaat (indien getroud)
  • GESERTIFISEERDE matriekuitslae OF die graad 11- finale rapport indien die voornemende student in matriek is
  • Vir NGOS- en BEdHons-aansoeke word ‘n GESERTIFISEERDE afskrif van die akademiese rekord en graadsertifikaat benodig.
  • Bewys van betaling van die aansoekfooi – R250 (Nie-terugbetaalbaar)
  • ‘n Voornemende student sal na afloop van die aansoekproses ‘n e-pos ontvang.  Op die e-pos is daar ‘n finansiële ooreenkoms wat afgelaai en onderteken moet word.
 5. TERUGVOER word binne drie weke gegee.
 6. NAVRAE kan gerig word aan aansoeke@aros.ac.za.

Laai dokumente op

Indien jy reeds aansoek gedoen het, maar nog dokumente wil oplaai, klik op die skakel hier bo.

Betaal aanlyn met Payfast

Bankbesonderhede

Aros
Bank: Absa
Tipe rekening: Tjekrekening
Rekeningnommer: 407 653 0257
Takkode: 632005
Verwysing: Voornemende student se 13-syferidentiteitsnommer.

Terug na Aros-tuisblad