Aros aansoeke

Aansoeke vir volgende jaar open op 1 April.

Laai dokumente op

Indien jy reeds aansoek gedoen het, maar nog dokumente wil oplaai, klik op die skakel hierbo.

Betaal aanlyn met Payfast

Bankbesonderhede

Aros
Bank: Absa
Tipe Rekening: Tjekrekening
Rekeningnommer: 407 653 0257
Takkode: 632005
Verwysing: Voornemende student se 13-syfer identiteitsnommer.

Prestige onderwysbeurs

Hou hierdie spasie dop om aansoek te doen vir die Aros Prestigeonderwysbeurs. Meer inligting volg.

Terug na Aros-tuisblad