Aansoek vir beurs


Jy moet 'n gemiddeld van ten minste 75% en hoër in graad 11 finale uitslae sowel as Gr 12 Junie-eksamenpunte hê en 21 of jonger wees.