Grootste onderwysbeurs in Suid-Afrika bekendgestel

Kliek hier om aansoek te doen vir die beurs

Drie van die grootste onderwysbeurse in die Privaat Hoër Onderwys word vandag in Pretoria bekendgestel. Aros in samewerking met Pretoria FM en Rapport Onderwysfonds bied aan drie top presterende Afrikaanse studente die geleentheid om sy/haar vier-jaar onderwysgraad kosteloos by Aros te voltooi en te verwerf. Die beurse beloop ‘n huidige waarde van R250 000,00 per beurs oor die volgende vier jaar. Dit sluit in ‘n BEd Grondslagfase graad of ‘n BEd Intermediëre Fase graad in een van die twee BEd Intermediêre Fase rigtings of ‘n BEd Senior Fase & VOO graad in een van die drie spesialiseringsrigtings.


Hoe weet jy onderwys is jou roeping?

Detail

Hoe weet jy onderwys is jou roeping? Hoe besluit ek watter fase my sal pas? Hoe kies ek tussen Grondslagfase, Intermediêre Fase , Senior & VOO of NGOS? 


Nuwe SR vir die termyn 2021/2022 aangekondig

Die SR vir die termyn 2021/2022 is op 15 Junie 2021 by Goya’s Restaurant in Pretoria aangekondig. Dit is vir Aros en Studentesake belangrik om leierskap te ontgin en so ook die studente te bemagtig met die regte bestuurseienskappe. Aros se groei in studentegetalle het ook tot gevolg gehad dat daar vir die nuwe termyn vyf SR-lede aangewys is en nie net vier soos in die verlede nie.


Aros beleef geskiedkundige 2021

Te midde van ‘n wêreldwye pandemie beleef Aros (Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies) steeds ‘n geskiedkundige 2021 op vele gebiede. Aros het pas hul jaarlikse gradeplegtigheid aangebied en op Woensdag, 10 Maart 2021 is 186 kwalifikasies deur middel van ‘n amptelike gradeplegtigheidseremonie toegeken. Gedurende die seremonie is al die inperkingsreëls in ag geneem. Studente het hul grade persoonlik ontvang en die funksie is ook d.m.v. ‘n regstreekse uitsending na familie en vriende uitgesaai.