Terug na bo


Grootste onderwysbeurs in Suid-Afrika bekendgestel

Drie van die grootste onderwysbeurse in die privaat hoëronderwyssektor word vandag in Pretoria bekendgestel. In samewerking met Pretoria FM en Rapport Onderwysfonds bied Aros aan drie top- presterende Afrikaanse studente die geleentheid om sy/haar vierjaar-onderwysgraad kosteloos by Aros te voltooi en te verwerf.

Die beurse beloop ‘n huidige waarde van R250 000,00 per beurs oor die volgende vier jaar. Dit sluit die volgende in: ‘n BEd in Grondslagfase- of ‘n BEd in Intermediêre Fasegraad in een van die twee BEd in Intermediêre Fase-rigtings of ‘n BEd in Senior Fase en VOO-graad in een van die vier spesialiseringsrigtings.

Hierdie beurs is daarop gemik om die onderwysberoep en onderwysstudie weer prominent onder skoolverlaters se aandag te bring. “Ons wil graag belê in belowende voornemende studente wat dit as ‘n roeping sien om ‘n onderwyser te word en wat by ‘n instelling wil studeer waar hulle op ‘n Reformatoriese grondslag onderrig ontvang, aldus Nadia Scott, Bemarkingsbestuurder by Aros.

Aros is geregistreer as ‘n afstandsonderriginstansie, en daarom kan voornemende studente van regoor Suid-Afrika aansoek doen om by Aros in 2025 te studeer. Voorts kan voornemende studente van regoor Suid-Afrika wat kwalifiseer ook om die Prestige-onderwysbeurs aansoek doen. In 2023 is wenners van Pretoria, Johannesburg en selfs Bethal in Mpumalanga aangewys.

Om in aanmerking vir hierdie beurs te kom, moet die kandidate aan die volgende kriteria voldoen:
1. Akademiese gemiddeld: Kandidate moes ‘n gemiddeld van ten minste 75% behaal het in beide die graad 11- finale eksamen en die Junie-eksamen van graad 12. Die punte van 2023-matrieks word in ag geneem. Kandidate tot en met die ouderdom van 21 wat reeds matriek voltooi het se finale matriekpunte word in ag geneem.

2. Deelname op skool: Leierskapsposisies, sport, kultuur en ander aktiwiteite word in ag geneem.

3. ‘n Geskrewe motivering: Kandidate moet ‘n motivering van ongeveer 300 woorde skryf waarin hulle motiveer waarom hulle onderwys by Aros wil studeer.
Aros se afstandsonderrigmodel bied die ideale geleentheid waar onderwysers hul studie en praktieseonderwys-ervaring deur hul vier jaar kan kombineer. By Aros kan studente werk en studeer.

Aansoeke vir die Prestigebeurs open op 22 Julie 2024 en sluit op 31 Oktober 2024. Om aansoek te doen, kan voornemende aansoekers Aros se webblad by www.aros.ac.za besoek.

In ‘n jaar van dankbaarheid wil Aros graag weer teruggee aan die gemeenskap. Sodoende wil Aros graag sy dankbaarheid vir die afgelope 20 jaar se seëninge betoon en ook sy waardering vir sy volgehoue groei laat blyk.Aros groei van krag tot krag

Aros poog om jaarliks studente van hoogstaande gehalte te lewer. Tans bied Aros ‘n Hoër Sertifikaat in Onderwys, BEd in Grondslagfase, BEd in Intermediêre Fase, BEd in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding asook die Nagraadse Onderwysdiploma aan. Studente volg ‘n afstandsonderrigmodel, en studente van regoor Suid-Afrika vorm deel van meer as 2 900 Aros-studente.


Nuwe rektor amptelik ingehuldig

Donderdagaand 20 Julie 2023 was ‘n swierige en baie spesiale geleentheid vir Aros. Tydens hierdie geleentheid is prof Kobus Mentz amptelik ingehuldig as die nuwe uitvoerende hoof en rektor van Aros. Aros het hiermee ‘n nuwe era betree en is opgewonde om saam met prof Mentz die toekoms in te stap en dit ook met hom aan die stuur aan te pak.


Aros brei uit met nuwe opleidingsgeleenthede in die onderwys!

Aros is ʼn private, Christelike hoëronderwysinstelling wat by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding geregistreer is.  Die onderwyslandskap in Suid-Afrika is dinamies. Tans is daar heelwat uitdagings waarvoor die onderwys te staan kom. ʼn Beduidende tekort aan onderwysers is een hiervan. Juis hierom wil Aros roepingsgedrewe studente oplei wat, nadat hulle hul studie voltooi het, die onderwysprofessie met kundigheid kan betree.


Aros betree nuwe era met die aankondiging van nuwe rektor

Aros spog in 2023 met ‘n rekordgetal eerstejaars en sien met groot opgewondheid uit na die jaar wat voorlê. Die eerstejaarsgetalle groei jaarliks, en juis in hierdie opsig is Aros as privaat hoëronderwysinstelling trots en dankbaar om te kan sê dat ons elke jaar onder die Here se seën van krag tot krag gaan.


Ken jou storie: Wenboeke

Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies (Aros) en Pretoria FM se Ken-Jou-Storie-kinderboekskryfkompetisie het verlede jaar skrywers se kreatiwiteit behoorlik getoets met ‘n geleentheid om ‘n boek vir die volgende ouderdomsgroepe te skryf: 4 tot 6 jaar en 7 tot 9 jaar. Nie minder nie as driehonderd inskrywings is ontvang. Beoordelaars het ure gelees om uit hieruit die wenners te kies. Dit was geen maklike taak nie. 


Aros groei van krag tot krag op nuwe kampus.

“Die doel van die skool is om jong mense op te lei om hulself lewenslank op te voed.” – Robert Maynard Hutchins.


Grootste onderwysbeurs in Suid-Afrika bekendgestel

Drie van die grootste onderwysbeurse in die privaat hoër onderwys word vandag in Pretoria bekendgestel. Aros bied in samewerking met Pretoria FM en Rapport Onderwysfonds aan drie top- presterende Afrikaanse studente die geleentheid om sy/haar vierjaar-onderwysgraad kosteloos by Aros te voltooi en te verwerf.


Aros verwelkom rekordgetal eerstejaars in 2022!

William Arthur Ward het gesê: “Die middelmatige onderwyser vertel. Die goeie  onderwyser verduidelik. Die bogemiddelde onderwyser demonstreer. Die uitsonderlike onderwyser inspireer.”


Hoe weet jy onderwys is jou roeping?

Detail

Hoe weet jy onderwys is jou roeping? Hoe besluit ek watter fase my sal pas? Hoe kies ek tussen Grondslagfase, Intermediêre Fase , Senior & VOO of NGOS? 


Nuwe SR vir die termyn 2021/2022 aangekondig

Die SR vir die termyn 2021/2022 is op 15 Junie 2021 by Goya’s Restaurant in Pretoria aangekondig. Dit is vir Aros en Studentesake belangrik om leierskap te ontgin en so ook die studente te bemagtig met die regte bestuurseienskappe. Aros se groei in studentegetalle het ook tot gevolg gehad dat daar vir die nuwe termyn vyf SR-lede aangewys is en nie net vier soos in die verlede nie.


Aros beleef geskiedkundige 2021

Te midde van ‘n wêreldwye pandemie beleef Aros (Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies) steeds ‘n geskiedkundige 2021 op vele gebiede. Aros het pas hul jaarlikse gradeplegtigheid aangebied en op Woensdag, 10 Maart 2021 is 186 kwalifikasies deur middel van ‘n amptelike gradeplegtigheidseremonie toegeken. Gedurende die seremonie is al die inperkingsreëls in ag geneem. Studente het hul grade persoonlik ontvang en die funksie is ook d.m.v. ‘n regstreekse uitsending na familie en vriende uitgesaai.


Aros beleef geskiedkundige 2021

Te midde van ‘n wêreldwye pandemie beleef Aros (Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies) steeds ‘n geskiedkundige 2021 op vele gebiede. Aros het pas hul jaarlikse gradeplegtigheid aangebied en op Woensdag, 10 Maart 2021 is 186 kwalifikasies deur middel van ‘n amptelike gradeplegtigheidseremonie toegeken. Gedurende die seremonie is al die inperkingsreëls in ag geneem. Studente het hul grade persoonlik ontvang en die funksie is ook d.m.v. ‘n regstreekse uitsending na familie en vriende uitgesaai.


Hoe weet jy onderwys is jou roeping?

Detail

Hoe weet jy onderwys is jou roeping? Hoe besluit ek watter fase my sal pas? Hoe kies ek tussen Grondslagfase, Intermediêre Fase , Senior & VOO of NGOS? 


Nuwe SR vir die termyn 2021/2022 aangekondig

Die SR vir die termyn 2021/2022 is op 15 Junie 2021 by Goya’s Restaurant in Pretoria aangekondig. Dit is vir Aros en Studentesake belangrik om leierskap te ontgin en so ook die studente te bemagtig met die regte bestuurseienskappe. Aros se groei in studentegetalle het ook tot gevolg gehad dat daar vir die nuwe termyn vyf SR-lede aangewys is en nie net vier soos in die verlede nie.


Aros verwelkom rekordgetal eerstejaars in 2022!

William Arthur Ward het gesê: “Die middelmatige onderwyser vertel. Die goeie  onderwyser verduidelik. Die bogemiddelde onderwyser demonstreer. Die uitsonderlike onderwyser inspireer.”


Grootste onderwysbeurs in Suid-Afrika bekendgestel

Drie van die grootste onderwysbeurse in die privaat hoër onderwys word vandag in Pretoria bekendgestel. Aros bied in samewerking met Pretoria FM en Rapport Onderwysfonds aan drie top- presterende Afrikaanse studente die geleentheid om sy/haar vierjaar-onderwysgraad kosteloos by Aros te voltooi en te verwerf.


Aros groei van krag tot krag op nuwe kampus.

“Die doel van die skool is om jong mense op te lei om hulself lewenslank op te voed.” – Robert Maynard Hutchins.


Ken jou storie: Wenboeke

Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies (Aros) en Pretoria FM se Ken-Jou-Storie-kinderboekskryfkompetisie het verlede jaar skrywers se kreatiwiteit behoorlik getoets met ‘n geleentheid om ‘n boek vir die volgende ouderdomsgroepe te skryf: 4 tot 6 jaar en 7 tot 9 jaar. Nie minder nie as driehonderd inskrywings is ontvang. Beoordelaars het ure gelees om uit hieruit die wenners te kies. Dit was geen maklike taak nie. 


Aros betree nuwe era met die aankondiging van nuwe rektor

Aros spog in 2023 met ‘n rekordgetal eerstejaars en sien met groot opgewondheid uit na die jaar wat voorlê. Die eerstejaarsgetalle groei jaarliks, en juis in hierdie opsig is Aros as privaat hoëronderwysinstelling trots en dankbaar om te kan sê dat ons elke jaar onder die Here se seën van krag tot krag gaan.


Aros brei uit met nuwe opleidingsgeleenthede in die onderwys!

Aros is ʼn private, Christelike hoëronderwysinstelling wat by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding geregistreer is.  Die onderwyslandskap in Suid-Afrika is dinamies. Tans is daar heelwat uitdagings waarvoor die onderwys te staan kom. ʼn Beduidende tekort aan onderwysers is een hiervan. Juis hierom wil Aros roepingsgedrewe studente oplei wat, nadat hulle hul studie voltooi het, die onderwysprofessie met kundigheid kan betree.


Nuwe rektor amptelik ingehuldig

Donderdagaand 20 Julie 2023 was ‘n swierige en baie spesiale geleentheid vir Aros. Tydens hierdie geleentheid is prof Kobus Mentz amptelik ingehuldig as die nuwe uitvoerende hoof en rektor van Aros. Aros het hiermee ‘n nuwe era betree en is opgewonde om saam met prof Mentz die toekoms in te stap en dit ook met hom aan die stuur aan te pak.


Aros groei van krag tot krag

Aros poog om jaarliks studente van hoogstaande gehalte te lewer. Tans bied Aros ‘n Hoër Sertifikaat in Onderwys, BEd in Grondslagfase, BEd in Intermediêre Fase, BEd in Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding asook die Nagraadse Onderwysdiploma aan. Studente volg ‘n afstandsonderrigmodel, en studente van regoor Suid-Afrika vorm deel van meer as 2 900 Aros-studente.