Navraagkaart vir voornemende Arries

Liewe Voornemende Arrie, Aros wil graag jou navraag beantwoord rakende moontlike studie by Aros. Vul gerus die vorm in en ons bekwame span bemarkers sal jou so gou moontlik antwoord. Jy wil nie uitmis nie, want "DIS 'N FEES OM 'N ARRIE TE WEES!"

Voltooi asseblief

Naam en van: *

Skool of Instansie: *

In watter graad is jy tans? *

Matriekjaar *

Ek is 'n *

In watter provinsie woon jy? *

In watter dorp woon jy? *

Jou kontaknommer: *

Jou e-posadres: *

Jou ouer/voog se kontaknommer: *

Jou ouer/voog se e-posadres: *

In watter Aros-kwalifikasie stel jy belang?

Sal jy in die toekoms belangstel in een van die volgende: *

Waar het jy van ons gehoor: *

Het jy enige ander navraag: